Home / Κοινωνια / Μετακομίζει το καζίνο Ξάνθης

Μετακομίζει το καζίνο Ξάνθης

Θα μεταφερθεί σε νέες εγκαταστάσεις, κοντά στην Εγνατία οδό – Έγινε δεκτό το αίτημα από το Υπουργείο Τουρισμού

rouletacasinoxanthis

Το πολύχρονο αίτημα της εταιρείας Vivere Entertainment Εμπορική και Συμμετοχών ΑΕ για μετεγκατάσταση του Καζίνου της Ξάνθης σε νέες εγκαταστάσεις επί της Εγνατίας Οδού (πάντα στην περιοχή της Ξάνθης) έγινε δεκτό από το υπουργείο Τουρισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για την ικανοποίηση ανάλογων αιτημάτων που εκκρεμούν και από άλλα καζίνα (όπως του Ρίο, της Σύρου και της Χαλκιδικής).

Το βασικό επιχείρημα για την αποδοχή του αιτήματος είναι η ελεύθερη πτώση στα έσοδα του Καζίνου της Ξάνθης τα τελευταία χρόνια, τα οποία από περίπου 16 εκατ. ευρώ του 2007 συρρικνώθηκαν στα 6,3 εκατ. ευρώ το 2011, μειώθηκαν δηλαδή κατά 60,58%, γεγονός που είχε επιπτώσεις και στα έσοδα του Δημοσίου.

Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο το 2007 και το 2008 είχε αποφανθεί ότι μετεγκατάσταση καζίνου μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν «έκτακτες ή όλως απρόβλεπτες καταστάσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας, με τη συνδρομή των οποίων είναι αδύνατη κατά τα ουσιώδη αυτής στοιχεία η λειτουργία της επιχείρησης καζίνου».

Δεύτερο επιχείρημα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, αποτελεί το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρείας κατά τον διεθνή διαγωνισμό (στο τέλος της δεκαετία τους ’90) «ήταν η μόνη που υπεβλήθη παραδεκτώς και ότι, κατ’ αυτή την έννοια, η θέση του καζίνου, όπως προσδιορίζεται στην ως άνω υπουργική απόφαση αδείας λειτουργίας, δεν απετέλεσε μέρος του διαγωνισμού με βάση το οποίο διαμορφώθηκαν προσφορές, αλλά απλώς πρόταση της τότε διοίκησης της εταιρείας».

Ο νέος χώρος, όπου θα μετεγκατασταθεί το Καζίνο Ξάνθης, θα είναι είτε στη θέση Λευκού Πύργου Ξάνθης, είτε σε άλλους χώρους, πλησίον του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ξάνθης (που ο κάτοχος θα αποκτήσει, μισθώσει, κατασκευάσει ή διαμορφώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης).

Ο επενδυτής θα ενημερώσει το υπουργείο Τουρισμού για την ακριβή θέση υλοποίησης της νέας επένδυσης, με τον χρόνο ολοκλήρωσης αυτής (διαμόρφωση ή δημιουργία νέου χώρου λειτουργίας του καζίνου και του αναγκαίου υπαίθριου χώρου σταθμεύσεως) να ορίζεται σε 30 μήνες από τη λήψη όλων των προβλεπόμενων και απαραίτητων οικοδομικών και λοιπών αδειών και εγκρίσεων.

Στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του καζίνου θα περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι χώροι για την τοποθέτηση των τυχερών παιχνιδιών του επιφανείας έως 1.500 τ.μ., οι επικουρικοί χώροι του, για λοιπές δραστηριότητες, επιφανείας έως 1.000 τ.μ., οι αναγκαίοι χώροι γραφείων και λειτουργίας της διοίκησης και οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης.

Επισημαίνεται ότι μέχρι τώρα το υπουργείο Τουρισμού απέφευγε να ικανοποιήσει αιτήματα μετεγκατάστασης καζίνου ακόμη και για λίγα μέτρα πιο πέρα, καθώς ο Νόμος 2206/94 (με τον οποίο δόθηκαν οι άδειες) όριζε σαφώς ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά του καζίνου σε χώρο άλλον από αυτόν για τον οποίο δίνεται η άδεια, ενώ στις υπουργικές αποφάσεις και στις συμβάσεις για την άδεια λειτουργίας του κάθε καζίνου, προσδιοριζόταν λεπτομερώς και αναλυτικώς το πλαίσιο λειτουργίας (εγκαταστάσεις, υποδομές, παίγνια κ.λπ.).

Η απόφαση της υπουργού Τουρισμού κυρίας Κεφαλογιάννη για την Ξάνθη δίνει ένα διέξοδο στα μικρά περιφερειακά καζίνα να δοκιμάσουν την τύχη τους σε καλύτερη θέση, πάντα εντός των ορίων των περιοχών, όπου έλαβαν τις άδειες.

Γιάννης Παπαδόπουλος