Home / Κοινωνια / Προγράμματα υγείας για τους αλλοδαπούς στη Θράκη

Προγράμματα υγείας για τους αλλοδαπούς στη Θράκη

Πραγματοποιεί το “ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.” σε συνεργασία με την 4η ΥΠΕ σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας 

LATHROMETANASTES kelpno1

To ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σε συνεργασία με την 4η Υ.ΠΕ., υλοποιεί πρόγραμμα με τίτλο «Υλοποίηση δράσεων κάλυψης ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών   αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στις   περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης», στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων του έτους 2012.

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε ποσοστά 80% και 20% αντίστοιχα.

Η συντονιστική ομάδα του έργου αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και της 4ης Υ.ΠΕ., ιατρούς, ψυχολόγους και οικονομολόγους.

Η συνεχιζόμενη είσοδος μεταναστών που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας (δυνητικά αιτούντες άσυλο/ πρόσφυγες) στην Ελλάδα μέσω χερσαίων και νησιωτικών πυλών εισόδου και κυρίως στην περιοχή του Έβρου, χρήζει ολοκληρωμένης αντιμετώπισης όσον αφορά τόσο στις ανάγκες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, ιατρικού και ψυχοκοινωνικού screening του νεοεισερχόμενου πληθυσμού όσο και στην ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας της περιοχής και της χώρας γενικότερα καθώς και παροχής πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας.

Η δράση περικλείει την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης του πληθυσμού-στόχου που διαμένει στα τέσσερα κύρια φυλάκια της περιοχής του Έβρου (Φέρες, Τυχερό, Σουφλί, Φυλάκιο) και στα Κέντρα Κράτησης Κομοτηνής και Ξάνθης.

Η ιατρική και ψυχοκοινωνική παρέμβαση πραγματοποιείται σε 12ωρη βάση σε Κομοτηνή, Ξάνθη και Φυλάκιο και σε 8ωρη βάση στα υπόλοιπα, αποτελούμενη από ιατρό, νοσηλευτή, διερμηνέα, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

Οι ομάδες ιατρονοσηλευτικού και ψυχοκοινωνικού προσωπικού έχουν στόχο τη διασφάλιση υγείας των μεταναστών (αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών/ ιατρικό και ψυχοκοινωνικό screening), την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την πρόωρη ανίχνευση επιδημιών και την πρόληψη μεταδιδόμενων ασθενειών και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας της χώρας μας.

Επιπλέον στόχο για το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτελεί η αναγνώριση και υποστήριξη ευάλωτων ατόμων όπως μητέρες με τέκνα και ασυνόδευτα ανήλικα.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος, αναλυτικότερα, οι εξής:

1. Διενέργεια συστηματικής ιατρονοσηλευτικής αξιολόγησης του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στα συνοριακά κέντρα φιλοξενίας και στα κέντρα κράτησης με στόχο την αντιμετώπιση επειγόντων συμβάντων, την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών, τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και την έγκαιρη πρόληψη μεταδιδόμενων ασθενειών με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

2. Μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού της ομάδας στόχου και έλεγχος (screening) για ελονοσία όλων των μεταναστών, που προέρχονται από ενδημικές στην ελονοσία χώρες, για φυματίωση, για φορεία μηνιγγιτιδοκόκκου και διφθερίτιδος.

3. Απόδοση κάρτας υγείας σε κάθε εξεταζόμενο μετανάστη στα ιατρεία των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και στα Κέντρα Κράτησης

4. Αναγνώριση-διάγνωση χρόνιων νοσημάτων και εξασφάλιση χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής.

5. Ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ΥΠΕ και Τοπικών Υγειονομικών Μονάδων με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των μεταναστών και την προστασία της δημόσιας υγείας της χώρας.

6. Υποστήριξη του δικτύου φροντίδας και παραπομπής των ασυνόδευτων ανηλίκων.

7. Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν επιδημίας στην αντίστοιχη περιοχή.

8. Εποπτεία και αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών δεδομένων που συλλέγονται από τους κοινωνικούς επιστήμονες.

Παροχή ειδών πρώτης υγιεινής στους φιλοξενουμένους (κουβέρτες, φόρμες, εσώρουχα, κιτ υγιεινής, υπνόσακων κλπ). Επίσης προβλέπεται ο καθαρισμός, η συντήρηση και η απολύμανση των χώρων, όπου αυτό απαιτείται.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί η στήριξη που προσφέρει το πρόγραμμα στα νοσοκομεία της περιοχής.

Αναλυτικότερα, θα καλυφθούν από σχετικές πιστώσεις του προγράμματος οι δαπάνες σε νοσήλια, εργαστηριακές εξετάσεις και φάρμακα των νοσοκομείων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, που αφορούν τους αλλοδαπούς των Κέντρων Κράτησης. Επιπλέον, δύο (2) τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, δύο (2) τεχνολόγοι ακτινολόγοι και δύο (2) οδηγοί θα ενισχύσουν το προσωπικό των Νοσοκομείων Διδυμοτείχου & Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να ενισχύσουν το έργο τους. Επίσης οδοντίατρος έχει τοποθετηθεί στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου, η οποία καλύπτει τα οδοντιατρικά περιστατικά των αλλοδαπών.