9.4 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2020

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤAXYΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟ

Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και κρίθηκε διατηρητέο (παρά τις αντιρρήσεις των ΕΛΤΑ) με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρου Καράογλου

8ce69759fb4d9d144604cc6ea028e305_XL 35_big taxydromeio-02

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το κτίριο των ΕΛΤΑ στην Αλεξανδρούπολη χαρακτηρίστηκε διατηρητέο, παρά την αντίδραση της Διοίκησης των Ελληνικών ταχυδρομείων. Δείτε το ΦΕΚ. Αριθμ. 3569 (1)

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του κτηρίου των «Ελληνικών Ταχυδρομείων» που βρίσκεται επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου 42 και Ν. Φωκά 1 στην Αλεξανδρούπολη φερομένου ως ιδιοκτησίας «ΕΛΤΑ Α.Ε.» και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

- Advertisement -

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α΄) «Νέος Οικοδομικός

Κανονισμός» και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτού.

β) Του Π.Δ. 358/1986 (ΦΕΚ 158Α΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας» και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. δ (αα), που αναφέρεται στο χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ή τμημάτων αυτών ως παραδοσιακών.

γ) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-12) και ειδικότερα του αρθρ. 7 που αναφέρεται στην επανίδρυση του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης με το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που έχει η υφιστάμενη κατά την έκδοση του ΠΔ/τος Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των φορέων που αυτή επόπτευε, η οποία και καταργείται.

2. Την από 12-12-12 αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης για χαρακτηρισμό ως διατηρητέου του κελύφους του εν λόγω κτηρίου.

3. Το υπ’ αριθμ. 1.2.3/280/5/16-1-13 (ΥΜΑΘ 528/31-1-13) διαβιβαστικό έγγραφο των «Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ» με συνημμένη αιτιολογική έκθεση-τεκμηρίωση αντιρρήσεων.

4. Την από 20-5-13 εξέταση ένστασης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

5. Την από 21-5-13 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης που στάλθηκε μαζί με άλλα έγγραφα του φακέλου του θέματος με το υπ’ αριθμ. 528/14-6-13 έγγραφο της στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

6. Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής στην 54η/10-7-13 πράξη του (Συνεδρίαση

12η) υπέρ της πρότασης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, όπως διατυπώνεται στην ανωτέρω εισήγηση, αποφασίζουμε:

1. Απορρίπτουμε την έκθεση αντιρρήσεων, καθώς και όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό έγγραφο των ΕΛΤΑ Α.Ε. κατά της από 12-12- 2012 αιτιολογικής έκθεσης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

2. Χαρακτηρίζουμε ως διατηρητέο το κέλυφος του κτηρίου των «Ελληνικών Ταχυδρομείων» που βρίσκεται επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου 42 και Ν. Φωκά 1 στην Αλεξανδρούπολη, φερομένου ως ιδιοκτησίας «ΕΛΤΑ ΑΕ», όπως φαίνεται με διαγραμμισμένο περίγραμμα, στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλ. 1:200, που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης και συνοδεύει την απόφαση αυτή, για τους παρακάτω λόγους:

α) Το κτήριο είναι αξιόλογο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό χαρακτήρα.

β) Πρόκειται για ένα ιστορικό κτήριο, των αρχών του 20ού αιώνα με νεοκλασικά στοιχεία στην οργάνωση των όψεων του και αρχές συμμετρίας.

γ) Καθιερώθηκε εδώ και πολλά χρόνια ως κτήριο δημόσιου χαρακτήρα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

δ) Βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της πόλης και συμβάλλει στην ανάδειξη της εικόνας του αστικού τοπίου της.

3. Στο χαρακτηριζόμενο διατηρητέο κέλυφος απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών στοιχείων του και γενικά κάθε επέμβαση που θίγει τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και αλλοιώνει τη μορφή του, εκτός από μικρής κλίμακας επεμβάσεις στις όψεις του για λόγους λειτουργικούς και μορφολογικούς εφόσον δεν αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του.

4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων στη στέγη και στις του διατηρητέου κελύφους, πλην των αναγκαίων, περιορισμένων διαστάσεων επιγραφών στην ελληνική γλώσσα που υποδηλώνουν τη χρήση του.

5. Για επεμβάσεις στο εξωτερικό του διατηρητέου κελύφους (εκτός απ’ όσα αναφέρονται στη με αρ. πρωτ.1714/24-6-11 εγκύκλιο της τ. Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας -Θράκης), απαιτείται ο έλεγχος της μελέτης από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και η έγκριση αυτής από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

6. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Η δικαιοσύνη στη Θράκη μετά την ενσωμάτωση

Παραμένει διαχρονικό το έλλειμμα Δικαστικού Μεγάρου στην Αλεξανδρούπολη – Το 1920, ο Δικηγορικός Σύλλογος Έβρου αριθμούσε μόλις...

Εξοικονόμηση ενέργειας με τοποθέτηση λαμπτήρων LED

Αντικαταστάθηκαν 850 λαμπτήρες φθορισμού – Το κόστος των 700 λαμπτήρων LEDκάλυψε ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 3ουΓυμνασίου Αλεξανδρούπολης

Στην Αλεξανδρούπολη το “ValiantEnergy”

Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες δεμένο το πλοίο ValiantEnergy. Πρόκειται για...

Ετοιμάζουν την κάθοδο στο Υπουργείο Παιδείας

Τι αποφάσισε, σε ευρεία σύσκεψη, η Επιτροπή Αγώνα, για τη Νοσηλευτική Σχολή Διδυμοτείχου Ευρεία...

Εμπρός, τώρα, στα δώδεκα ν. μίλια

Γιατί αδρανεί η Ελληνική Πολιτεία και δεν προχωρά άμεσα στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων; - Έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να το...

More Articles Like This