Home / Πολιτικη / ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

Οκτώ (8) μεγάλα έργα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χρηματοδότηση 5,85 δις ευρώ – Σταθμοί αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη – Διασύνδεση αγωγού μεταξύ Κομοτηνής και Στάρα-Ζαγόρα Βουλγαρίας κ.λπ.

AERIO-FISIKO agogos-aeriou-4

Οκτώ έργα για την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της Κομισιόν με 250 έργα υποδομής στον τομέα της ενέργειας, που θα μπορούν να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση ύψους 5,85 δισ. ευρώ την περίοδο 2014- 20.

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για «έργα κοινού ενδιαφέροντος», για τα οποία θα προβλέπονται ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος της Επιτροπής είναι να επιτευχθεί η ταχύτερη υλοποίηση των έργων και η προσέλκυση επενδυτών.

Όταν περατωθούν, τα έργα αυτά εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν τα κράτη – μέλη να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές τους αγορές και να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούν.

Τα έργα θα οδηγήσουν επίσης σε μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, κατά συνέπεια, σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ειδικά για την Ελλάδα έχουν επιλεγεί τα εξής έργα:

– H ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Βουλγαρίας, μεταξύ Ανατολικής Μαρίτσα- Νέα Σάντας.

– Η διασύνδεση Ισραήλ- Κύπρου- Ελλάδας (Χαντέρα-Αττική).

– Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Αμφιλοχία.

– Η διασύνδεση Κομοτηνής- Στάρα Ζαγορά (φυσικό αέριο).

– Οι σταθμοί αποθήκευσης LNG (φυσικό αέριο) στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα.

– Παρεμβάσεις στους υπάρχοντες αγωγούς στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μεταξύ Κούλα-Σιδηροκάστρου.

– Παρεμβάσεις στους σταθμούς στους Κήπους, αλλά και στον αγωγό μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας (ITGI).

– Ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου Ισραήλ-Κύπρου- Ελλάδας μέσω Κρήτης.

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι περιορισμένοι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας θα χρησιμοποιούνται με συνετό τρόπο και στους τομείς που θα αποφέρουν τα περισσότερα οφέλη για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Με τα έργα αυτά, και τα συνεπαγόμενα οφέλη, ευελπιστούμε επίσης ότι θα προσελκύσουμε περισσότερους επενδυτές», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε. Γκίντερ Έτινγκερ.

Για τα έργα αυτά προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες σχεδιασμού και αδειοδότησης (υποχρεωτική μέγιστη προθεσμία 3,5 ετών), ενώ μία μόνο αρμόδια εθνική αρχή θα λειτουργεί ως σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τις διαδικασίες αδειοδότησης. Προβλέπεται επίσης μικρότερο διοικητικό κόστος για τους διαχειριστές των έργων και τις αρχές χάρη στις εξορθολογισμένες διαδικασίες εκτίμησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, με παράλληλη όμως τήρηση των απαιτήσεων της κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετοχή του κοινού.

Προβλέπεται, επίσης, αυξημένη προβολή και ελκυστικότητα των έργων για τους επενδυτές, χάρη στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε το κόστος να κατανέμεται στις χώρες που θα αντλούν τα μεγαλύτερα οφέλη από το ολοκληρωμένο έργο, αλλά και δυνατότητα χρηματοδότησης από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θα συμβάλει σημαντικά στην κινητοποίηση των απαραίτητων ιδιωτικών και δημόσιων πόρων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η χρηματοδότηση θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη το 2014.

Για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο ένα έργο, πρέπει να αποδίδει σημαντικά οφέλη σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, να συμβάλει στην ολοκλήρωση της αγοράς και την τόνωση του ανταγωνισμού, να ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και να μειώνει τις εκπομπές CO2.