9.4 C
Alexandroupoli
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Πως θα αναπτυχθεί η Δημοτική Μονάδα “πέλλετ” στο αγρόκτημα Αετοχωρίου και πως θα εξασφαλισθεί η θέρμανση των κλειστών Γυμναστηρίου και κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ-9ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ-7ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ-8ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ-5

falekas

 

- Advertisement -

Συνεχίζουμε τη δημοσίευση της μελέτης του Αντιδημάρχου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Γιάννη Φαλέκα για την αξιοποίηση του Γεωθερμικού πεδίου Αρίστεινου και τις εφαρμογές που θα προκύψουν.

***

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 18 στρεμ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ.

Δημοτική μονάδα αξιοποίησης στερεής βιομάζας με παραγωγή συσσωμάτων (pellet) με χρήση γεωθερμικής ενέργειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η πρόταση αφορά την εγκατάσταση μονάδας αξιοποίησης της στερεής βιομάζας για την παραγωγή συσσωμάτων (pellet), η οποία θα χρησιμοποιεί το διαθέσιμο γεωθερμικό πεδίο για την κάλυψη των θερμικών αναγκών αφύγρανσης / ξήρανσης.

Η πρώτη ύλη θα αποτελείται κυρίως από τα υπολείμματα των ελαιώνων της Μάκρης Αλεξανδρούπολης και λοιπά δασικά, γεωργικά και αστικά υπολείμματα (κλαδέματα).

Για την υλοποίηση της πρότασης ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διαθέτει ακίνητη περιουσία (αγρόκτημα)  στην περιοχή του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας της Τραϊανούπολης.

Τα παραγόμενα pellets θα χρησιμοποιούνται για την θέρμανση των σχολικών κτιρίων του Δ. Αλεξανδρούπολης, τα οποία σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου κατανάλωσαν το 2011 πάνω από 300.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

Ο αριθμός των σχολικών κτιρίων που θα εξυπηρετείται από τα παραγόμενα pellets θα προκύψει από μελέτη της διαθέσιμης πρώτης ύλης.

Αντίστοιχα, θα προκύψει και η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής pellet. Στην πρόταση περιλαμβάνεται και η προμήθεια των λεβήτων pellet, οι οποίο θα εγκατασταθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων.

Για την στέγαση της μονάδας παραγωγής pellet θα αξιολογηθούν υφιστάμενες κτιριακές υποδομές του Δ. Αλεξανδρούπολης και σε περίπτωση που δεν κριθούν κατάλληλες θα αξιοποιηθεί διαθέσιμη έκταση 18 στρ. πλησίων της γεωθερμικής γεώτρησης Αετοχωρίου.

Με στόχο την ενημέρωση των δημοτών αλλά και των μαθητών και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή, προβλέπεται η μονάδα παραγωγής pellet να είναι επισκέψιμη από το κοινό σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες ακολουθώντας όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 

Αποθήκες 200m2με κατάλληλη διαμόρφωση, Μηχάνημα άλεσης βιομάζας, Ξηραντήριο, Μεταφορέας, Μηχανή πελλετοποίηση, Ψυκτικός διαχωριστής, Πρόσθετος εξοπλισμός, Λέβητες βιομάζας-pellet κατάλληλης ισχύος, Φορτηγά μεταφοράς πρώτης ύλης & pellets.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Τίτλος Πρότασης :

«Προτεινόμενες επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ενσωμάτωσης Α.Π.Ε. στο νέο κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης», στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.16 του ΕΠΠΕΡΑΑ προς Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : 1.435.772,70 €

Το κτίριο του Νέου Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση με βάση την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 693/2001 και αποτελείται από δύο επίπεδα υπογείου, δύο επίπεδα ισογείου και επίπεδο ορόφου.

Η κατασκευή του Κλειστού Κολυμβητηρίου ξεκίνησε το 2005 και το κτήριο παραδόθηκε σε λειτουργία το 2013.

Στο κτίριο η παραγωγή θερμικής ενέργειας γίνεται με την καύση φυσικού αερίου σε έξι (6) λέβητες θερμού νερού ενώ η παραγωγή ψυχρού νερού για την ψύξη καλύπτεται με 2 αερόψυκτους ψύκτες.

Ο φωτισμός έχει υλοποιηθεί με σειρά φωτιστικών διαφόρων τύπων υψηλής κατανάλωσης. Δεν υπάρχουν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στην πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.16 του ΕΠΠΕΡΑΑ προς Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., προτείνεται μια σειρά παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας όπως:

1. Επεμβάσεις στα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης – ψύξης και κλιματισμού του κτηρίου

2. Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας με χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας νερού-νερού με γεωεναλλάκτη ανοικτού κυκλώματος.

3. Εγκατάσταση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων για την κάλυψη των θερμικών αναγκών του Ζεστού Νερού Χρήσης αλλά και της θέρμανσης του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής.

4. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού αυτόματου ισοθερμικού καλύμματος κολυμβητικής δεξαμενής, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες εξάτμισης από το νερό μιας κολυμβητικής δεξαμενής, τις ώρες κατά τις οποίες αυτή δεν χρησιμοποιείται.

5. Μέτρα παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο φωτισμό του κολυμβητηρίου, με αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με λαμπτήρες LED.

6. Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη μέρους των ηλεκτρικών αναγκών του κτιρίου.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στον Αθλητισμό – Η περίπτωση του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα από τα πιο ενεργοβόρα δημοτικά κτίρια του Δ. Αλεξανδρούπολης, το οποίο λόγω των πρόσφατων επιτυχιών της τοπικής ομάδας πετοσφαίρισης έχει ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα.

Έτσι, η εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας πέρα από τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που αναμένεται να έχει για τον Δ. Αλεξανδρούπολης μπορεί να αποτελέσει κίνητρο ευαισθητοποίησης των κατοίκων της πόλης στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Το κλειστό γυμναστήριο κατασκευάστηκε το 1976 και έχει συνολικό εμβαδόν 1530m2.

Απουσιάζει πλήρως η θερμομονωτική προστασία, ενώ τα ανοίγματα είναι αλουμινίου με μονό υαλοπίνακα.

Το σύστημα θέρμανσης αποτελείται από λέβητα ισχύος 550.000kcal/h.

Επίσης, υφίσταται κεντρική κλιματιστική μονάδα ισχύος 170.000kcal/h η οποία βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Πρόσφατα εγκαταστάθηκε αντλία θερμότητας αέρα-νερού για την θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης.

Η κατανάλωση πετρελαίου για το 2011 ήταν 19.000λίτρα και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν περίπου 47.000kWh.

Η πρόταση περιλαμβάνει την εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ψύξη καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Λόγω του ιδιαίτερου προφίλ κατανάλωσης του γυμναστηρίου (πχ έντονη κατανάλωση τα Σαββατοκύριακα) η επιλογή των ΑΠΕ θα προκύψει από τεχνοοικονομική μελέτη.

Όπου είναι εφικτό (πχ αντικατάσταση υαλοστασίων) θα εφαρμοστούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Σκόπιμη κρίνεται και η εφαρμογή συστημάτων BMS.

Τα παραπάνω θα συνδυαστούν με έξυπνα συστήματα διαδραστικών οθόνων για την ενημέρωση των επισκεπτών του γυμναστηρίου όσον αφορά την το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας και διοξειδίου του άνθρακα, την παραγόμενη ηλεκτρικής και θερμική ενέργεια από ΑΠΕ και άλλες αντίστοιχες πληροφορίες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 Με την πράξη αυτή προβλέπεται στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του εμπορικού και πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης να γίνει η προμήθεια φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης σε ενέργεια, καθώς και ειδικού φωτισμού με χρήση ΑΠΕ , έτσι ώστε μέσω της επισκεψιμότητάς του να εκπαιδεύει τον πολίτη, τον μαθητή και κάθε επισκέπτη στην εξοικονόμηση ενέργειας και την εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας που ο τόπος μας προσφέρει (ήλιος, αέρας).Συγκεκριμένα θα γίνει η προμήθεια τεσσάρων αυτόνομων αιολικών και φωτοβολταϊκών φωτιστικών, που με τη χρήση του ανέμου και του ήλιου θα παράγουν ενέργεια που θα εκπέμπει φως. Επίσης θα αντικατασταθεί όλος ο συμβατικός φωτισμός του πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας της πόλης με φωτιστικά τύπου LED έτσι ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60%.

(Συνεχίζεται)

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Αγώνας δρόμου VIRTUAL σε ζευγάρια

Το Δίκτυο Ορφέας με την υποστήριξη του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ και την ΝΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ διοργανώνουν το «COUPLES THRACE RUN» 1- ΤΡΟΠΟΣ:...

More Articles Like This