Home / Πολιτικη / Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξ/πολης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξ/πολης

Αύριο Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, στις 6 το απόγευμα – Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν

dimarxeio-alexpolis-nea SAM_0474

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 21/03/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις

2. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. ( Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)

3. Έγκριση  σύναψης & σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας του άρ.99 του Ν.3852/2010 μεταξύ της  Περιφέρειας Αν. Μακεδ. & Θράκης και του Δήμου Αλεξ-πολης για την υλοποίηση του έργου: «Αποπεράτωση της προσθήκης  κατ’έκταση στο Νηπιαγωγείο Άνθειας» προϋπολογισμού 90.000,00€. (Εισηγ: Καναρίδης Ε. )

4. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων  και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ: Κάβουρας Γ.)

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης  του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Απαλού» (Εισηγ: Κάβουρας Γ.)

6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου  στη Δ.Ε. Κίρκης» (Εισηγ: Καναρίδης Ε.)

7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πρώην  Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοίλα Δ. Ε. Φερών ( Εισηγ: Καναρίδης Ε.)

8. Έγκριση πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Ανακατασκευή τοίχου περίφραξης νεκροταφείου Καβησού» ( Εισηγ: Κάβουρας Γ.)

9. Ανακοίνωση Ορισμού  Επιτροπής  Παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών  για το έργο «Έργα Υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος » (Εισηγ: Κάβουρας Γ.)

10.  Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και δαπάνης κατασκευής του Υποέργου 2: Μετατόπιση δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) του έργου : «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου». (Εισηγ:  Κάβουρας Γ.)

11. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πάρκου στην Αγγ.Ποιμενίδη, στην Αλεξανδρούπολη ( Εισηγ: κ. Καναριδής Ε.)

12. Κατασκευή στεγάστρων για εξυπηρέτηση χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ 300 στην Αλεξ/πολη (Εισηγ: κ. Νέστορας Νικ.)

13. Έγκριση Ανανέωσης Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου που λήγουν στις 31/03/2014 ( Εισηγ: Χαρταμπάς Κ)

14. Έγκριση Χρηματοδότηση για την Κατασκευή Σχεδίας από την ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ για λογαριασμό του Δήμου, στην περιοχή Μελισσοκομείου της Δημοτικής Ενότητας Φερών ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

15. Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου(ΠΑΓΚΟΣ)- στην KOEVA MARIYKA του KOYCHEVA (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

16. Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ) στην Αναστασιάδου Όλγα ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

17. Έγκριση ή μη επιβολής προστίμου σε πρατήρια Άρτου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

18. Έγκριση χορήγησης ή μη χορήγησης θέσεων κατάληψης χώρου σε παραγωγούς, για το έτος 2014 ( Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρ.)

19. Ανάθεση με διαπραγμάτευση μέρους την προμήθειας καυσίμων κίνησης- θέρμανσης 2014 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στο όνομα της Μαρκίδου Φωτεινής ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Έγκριση Πληρωμής Προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης ( Εισηγητ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα α) Σαραντίδη Δημητρίου, β)Παπαδόπουλου Ευάγγελου, γ) Κυριακίδη Ιωάννη, δ) Πρασσά Ιωάννη, ε) Καραλή Γεωργίου στ)Πουλίδη Πασχάλη ζ) Δημοπούλου Μαρία ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Έγκριση Δαπανών για τις Εκδηλώσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2014» ( Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Αποδοχή ή μη πρακτικών της Επιτροπής Συμβαβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών ( Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Επανασύνδεση ρεύματος νοικοκυριών , που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις Κοινωνικές – Προνοιακές Δομές του Δήμου  ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Μετάθεση συμβατικού Χρόνου παράδοσης της προμήθειας ασυρμάτων VHF και παρελκόμενων, προμήθειας συσκευών και εγκατάστασης συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. Λήψη απόφασης για συναίνεση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης άρσης αναγκαστικής κατάσχεσης επί ακινήτου του ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Τροποποίηση της αριθ.28/2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά την «Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ  Α.Α.Ε» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

29. Έγκριση μεταβίβασης της συμμετοχής του πρώην Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Κοινοπραξία με διακριτικό τίτλο «Ένωση Δημοτικών Κινηματογράφων», στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

30. Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτού στο Δίκτυο του Δημοτικού Δικτύου Υγείας. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

31. Παραχώρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της τοπικής κοινότητας Λουτρού στην ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ  (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

32. Έγκριση αποδοχής δωρεάν παραχώρησης προς χρήση του αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 92832 αυτοκινούμενου σαρώθρου από τον Ο.Λ.Α ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

33. Έγκριση της 24/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά  την «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Κέντρου Κοινωνικής προστασίας , Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

34. Έγκριση της υπ’αριθμ. 25/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την « Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

35. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου  ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

36. Έγκριση της υπ’ αριθμ 22/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΠΟΚΔΑ» η οποία αφορά την « Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014»

37. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπίκος Χρήστος