9.4 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2020

Η αποθέωση του λαϊκισμού

Από το “πράσινο βιβλίο” του Ανδρέα το 1981, στις δημαγωγικές υποσχέσεις του Αλέξη, που δημιουργούν το νέο επάγγελμα του ανέργου νέου !!!

laikismos

Ὁ λαϊκισμός ἐπελαύνει ἀκάθεκτος στή χώρα μας, πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις, ὑποσχόμενος τά πάντα στούς πάντες, χωρίς ντροπή καί συστολή.

Ἐκπορεύεται, ἐνόψει πιθανῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ἀπόὅλα τά κόμματα, τά στελέχη τους, τούς βουλευτές και τούς πολιτευτές.

- Advertisement -

Συμπαρασύρει στό πανηγύρι τῶν θελκτικῶν ὑποσχέσεων, τούς πάντοτε πρόθυμους συνδικαλιστές, δημοσίους ὑπαλλήλους καί ἐνίοτε ἀκόμη και κληρικούς.

Εἶναι ἀπόλυτος, παντογνώστης καί κατηγορηματικός ἀπό κάθε ἄποψη καί γι᾽ αὐτό δέν δέχεται καμμία ἀμφισβήτηση στά λεγόμενά του, τά ὁποῖα δεν θέλει νά συζητήσει μέ κανένα.

Σπάνια τεκμηριώνει τά ὑποσχόμενα, ὡς πρός τίς δυνατότητες πραγματοποίησής τους, ἀκόμη πιό σπάνια παραθέτει τό οἰκονομικό κόστος πού θά ἀπαιτήσει ἡ ὑλοποίησή τους.

Συνήθως, ὅσον ἀφορᾶ τό κόστος τῶν προτεινόμενων –φιλολαϊκῶν πάντοτε– μέτρων, ἀπαντᾶ μέ ἕνα σύνθημα τοῦ τύπου «λεφτά ὑπάρχουν», τοῦ Γ. Παπανδρέου τό 2009 ἤ «θά πάρουμε ἀπό τούς πλούσιους» πού ἐκτοξεύει σήμερα ὁ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πού βέβαια δέν συνιστοῦν ἀπάντηση στή θανατηφόρα ἐρώτηση «ποῦ θά βρεῖτε τά λεφτά;».

Τό κακό εἶναι ὅτι οἱ πολίτες στήν Ἑλλάδα εἶναι εὔπιστοι: ἀποδέχονται τά συνθήματα πού τούς ἀρέσουν, πού ἱκανοποιοῦν τίς ἀνάγκες τους, πού θά γεμίσουν τις τσέπες τους μέ λεφτά.

Θυμᾶμαι τό πράσινο βιβλίο κυβερνητικό πρόγραμμα πού εἶχε κυκλοφορήσει ὁ ἱδρυτής τοῦ ΠΑΣΟΚ τό 1981 καί μέ τό ὁποῖο κέρδισε τίς ἐκλογές: ὑποσχόταν τά πάντα, ἀνά συντεχνία, ἀνά νομό, ἀνά πόλη, ἀνά χωριό.

Θαύμαζαν οἱ πολίτες τή γαλαντομία καί τή γενναιοδωρία τοῦ Α. Παπανδρέου καί ἔλεγαν καί τά μισά νά κάνει, θά εἴμαστε πολύ καλά.

Καί ὄντως ἔκανε πολλά:

διόρισε χιλιάδες στόν εὐρύτερο δημόσιο τομέα, μοίρασε λεφτά δανειζόμενος ἀπό τίς ἀγορές χωρίς μέτρο καί τό χειρότερο:

δίδαξε τόν ἄκρατο λαϊκισμό στά στελέχη του πού τόν ἐφάρμοσαν μέ μεγάλη ἐπιτυχία, τόση ὥστε νά προσχωρήσει σέ αὐτόν καί ἡ ΝΔ καί ὅλοι μαζί, τά δύο κόμματα, οἱ κυβερνήσεις τους, οἱ ὑπουργοί, οἱ συνδικαλιστές, νά μᾶς ρίξουν –χώρα καί πολίτες– στό βάραθρο τῆς χρεωκοπίας, ἀπό τό ὁποῖο παλεύουμε τέσσερα χρόνια γιά νά βγοῦμε.

Ὁ λαϊκισμός εἶναι ἡ κατάρα τῆς φυλῆς μας ἀνά τους αἰῶνες:

στήν ἄμεση δημοκρατία τῆς Ἀθήνας, κυριαρχοῦσαν στίς συνελεύσεις τοῦ Δήμου καί στά ἄλλα ὄργανά τους, οἱ δημαγωγοί πού ἦταν ἀκαταμάχητοι λαϊκιστές.

Αὐτούς πίστευαν οἱ Ἀθηναῖοι καί ἐξόριζαν νικηφόρους στρατηγούς, συγγραφεῖς τραγωδιῶν καί ἱστο-ρίας, δίκαιους πολίτες, ἀρχιτέκτονες-γλύπτες, γιατί στέκονταν ἐμπόδιο στά σχέδια τῶν δημαγωγῶν.

Ἔχω τήν ἄποψη ὅτι οἱ νεότεροι-σημερινοί πολιτικοί τῆς χώρας μας καί ἐπιφανεῖς λαϊκιστές, ξεπέρασαν τούς Ἀθηναίους δημαγωγούς καί προγόνους τους.

Τά ὅσα εἶπε πρόσφατα ὁ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπό τό –πολιτικό– βῆμα τῆς Διεθνοῦς Ἔκθεσης Θεσσαλονίκης, ἦταν ἡ ἀποθέωση τοῦ λαϊκισμοῦ καί τῆς ἀναίδειας, γιατί πρόκειται γιά συρραφή ὑποσχέσεων-ψεμάτων πού δέν μποροῦν νά πραγματοποιηθοῦν λόγω ὑψηλοῦ καί δυσβάστακτου κόστους, ἀφοῦ λεφτά δέν ὑπάρχουν, ἔστω ὀλίγα.

Κοστολόγησε αὐθαίρετα τά μέτρα πού θά πάρει ἄν θά γίνει κυβέρνηση, σε 11,5 δίς εὐρώ, χωρίς βέβαια νά ἐξηγήσει ποῦ θα τά βρεῖ τόσα λεφτά, δεδομένου ὅτι παράλληλα θά καταργήσει τόν ΕΝΦΙΑ, θά μειώσει τούς φόρους καί θά προσφέρει στούς ἀνέργους δωρεάν σπίτι, φαγητό, ρεῦμα, νερό, θέρμανση καί κάποιο μικρό χαρτζιλίκι γιά τό φραπεδάκι στήν καφετέρια, δημιουργῶντας ἔτσι ἕνα νέο ἐπάγγελμα, τοῦ ἀνέργου, ὅπως προσφυῶς τό χαρακτήρισε πρίν λίγες ἡμέρες στό χρονογράφημά της ἡ κυρία Ἀλεξάνδρα Στεφανοπούλου.

Τό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους, ἐκτίμησε το κόστος τῶν ἀνακοινωθέντων μέτρων σέ 17,5 δίς  εὐρώ πού ἀνεβαίνουν στά 27,5 δίς εὐρώ ἄν πραγματοποιηθεῖ ἡ σεισάχθεια, δηλαδή τό χάρισμα ἰδιωτικῶν χρεῶν.

Ποῦ θά βρεθοῦν τόσα λεφτά, μόνο οἱ μάγοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν, ἐνῶ κάποιοι δικοί τους οἰκονομολόγοι ἀμφισβητοῦν τή δυνατότητα ἐξεύρεσης.

Ἔστω τῶν 11,5 δίς εὐρώ.

Ταυτόχρονα ξιφούλκησαν οἱ συνιστῶσες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά ἑρμηνεύσουν καί νά ἐπεκτείνουν τίς ὑποσχέσεις τοῦ – ἀμφισβητούμενου– ἀρχηγοῦ τους, ἐνῶ βουλευτές του στά κανάλια, ὁμιλοῦν καί διαπληκτίζονται με τούς λοιπούς προσκεκλημένους ὡς πρός τό ὕψος τοῦ ἀφορολόγητου εἰσοδήματος, ὡς πρός τό θέμα τῆς ἐπιστροφῆς στή δραχμή, ὡς πρός τήν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό τό ΝΑΤΟ καί βέβαια γιά τόν τρόπο συσπείρωσης τῶν χωρῶν τοῦ Νότου ἐνάντια στις χῶρες τοῦ Βορρᾶ, μέ στόχο τήν ποδηγέτηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἤ τή διάλυσή της.

Θαυμάζουμε τό θράσος τοῦ 2% τῆς οἰκονομίας τῆς ΕΕ να ἡγηθεῖ τοῦ Νότου, δηλαδή τῆς Γαλλίας, Ἰταλίας, Ἱσπανίας καί νά κοντράρει τήν πρώτη οἰκονομική δύναμη τῆς Εὐρώπης, τή Γερμανία.

Στόν λαϊκισμό, ὀφείλουν νά ἀπαντήσουν οἱ πολίτες μέ περίσκεψη γιά νά δοῦν πῶς τούς κοροϊδεύουν ἀπατεῶνες πολιτικοί μέ παχιά λόγια, πού εἶναι ἀνίκανοι γιά ἀναπτυξιακά ἔργα.

Νά ἐπιστρέψουν στό πρόσφατο παρελθόν ἤ νά ἐνημερωθοῦν γι᾽ αὐτό οἱ νεότεροι, ὥστε νά ἀντιληφθοῦν ὅτι οἱ λαϊκιστές μέ τίς ἐξωπραγματικές ὑποσχέσεις τους, ὁδήγησαν τή χώρα στή χρεωκοπία.

Παράλληλα ἡ ΝΔ ὀφείλει νά κάνει ἀνοίγματα γιά νά ξαναγίνει ἡ μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, καθώς καί τό ΠΑΣΟΚ για νά ὀργανώσει τήν κεντροαριστερά.

Ὅλοι μαζί ὀφείλουμε νά σώσουμε τή χώρα καί τήν οἰκονομία ἀπό τούς νέους ἀνερμάτιστους λαϊκιστές.

Παναγιώτης Μποκοβός

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Η αποκατάσταση του κτιρίου Διοίκησης και η αγωνία για το #ΓΑΛΛΙΚΟ_ΣΤΑΘΜΟ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η διαχειριστική ομάδα των Φίλων του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης, χαιρετίζουμε την απόφαση...

Ο αγώνας των Ακριτών του Έβρου ποινικοποιήθηκε

Με την καταδίκη του Φεριώτη κτηνοτρόφου, καταδικασθήκαμε όλοι οι Ακρίτες του Έβρου Μετά την...

Σύλληψη διακινητών σε Έβρο – Ροδόπη

Τρεις Έλληνες και δύο αλλοδαποί προωθούσαν λαθρομετανάστες Συνελήφθησαν την 19/20-9-2020, στους νομούς Έβρου και...

Να γιατί η Άγκυρα… τρέμει τις κυρώσεις

Ως πότε εμείς οι Έλληνες, θα παριστάνουμε τους… Ελβετούς, στις βάναυσες παραβιάσεις της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου; – Θα υποστηρίξουμε την επιβολή...

Και οι κρίνοντες τώρα… κρίνονται

Γιατί καταδικάσθηκε ο Φεριώτης Κτηνοτρόφος – Ποια στοιχεία και γιατί, δεν έλαβε υπ’ όψιν του, το Δικαστήριο; - Οι Τούρκοι λαθρο-πρόφυγες κρίθηκαν...

More Articles Like This