Home / Κοινωνια / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Οδηγός για σύνταξη σε ΟΛΑ τα Ταμεία (Α’ μέρος) – Τα όρια ηλικίας και οι προϋποθέσεις για σύνταξη σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Οδηγός για σύνταξη σε ΟΛΑ τα Ταμεία (Α’ μέρος) – Τα όρια ηλικίας και οι προϋποθέσεις για σύνταξη σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

Η Εργατολόγος Αποστολίδου Ελισάβετ απαντά στα ερωτήματα των αναγνωστών της “ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ” για συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά θέματα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

24-2 24-3 24-4 24-5-copy-2 24-5-copy 24-5 24-6 24-7 sintakseis-150

Καθημερινά στο γραφείο μου συναντώ εργαζόμενους που αγωνιούν για τη συνταξιοδότησή τους.
Οι περισσότεροι αδυνατούν να κατανοήσουν σε ποια κατηγορία τελικά εμπίπτουν, μιας και η νομοθεσία είναι δαιδαλώδης και πολύπλοκη.
Όσοι δε εξ αυτών έχουν στον ασφαλιστικό τους βίο περισσότερα του ενός ασφαλιστικά Ταμεία έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα αρμοδιότητας απονομής της σύνταξης και διαδοχικής ασφάλισης, που σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολο, ακόμη και για κάποιον που γνωρίζει καλά τη νομοθεσία, να επιλύσει.
Σε μια προσπάθεια να ξετυλίξουμε το κουβάρι και να βρούμε την άκρη του νήματος, από σήμερα θα ξεκινήσουμε να αναλύουμε τις προϋποθέσεις εξόδου στη σύνταξη για τα κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία, ξεκινώντας σήμερα από το Δημόσιο, με αναλυτικούς πίνακες.
Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να τονίσω ότι η κάθε περίπτωση καλό θα είναι να εξετάζεται ατομικά, διότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πλήρες προσωπικό και ασφαλιστικό ιστορικό, ώστε να είναι σίγουρος ο εργαζόμενος για τον εάν πληροί όλες τις προϋποθέσεις εξόδου στη σύνταξη αλλά και για το ποσό που πρόκειται να λάβει.
Συμβουλή – γραμμή για όλους δεν μπορεί να δοθεί, αλλά μόνο το γενικό πλαίσιο σύμφωνα με τα καταστατικά που ισχύουν μέχρι σήμερα στα κυριότερα ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας.

ΔΗΜΟΣΙΟ
* ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983
Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν όσοι έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-1982 στον Δημόσιο τομέα, ή σε ΝΠΔΔ όπως τα Δασαρχεία, η ΜΟΜΑ, τα ασφαλιστικά Ταμεία κ.α.
ΠΡΟΣΟΧΗ: οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να αναγνωρίσουν τον προηγούμενο ιδιωτικό τομέα και να τον κάνουν Δημόσιο με κόστος 7% επί του βασικού τους μισθού, πρέπει να εξεταστεί σωστά αν έχουν αυτό το δικαίωμα καθώς και το πόσο θα τους κοστίσει.
Είναι σημαντικό το έτος κατοχύρωσης (βλ πίνακες).
Πλασματικοί χρόνοι δεν αναγνωρίζονται σε αυτήν την κατηγορία, μόνο ο στρατός για τους άντρες.

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1983
Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν όσοι διορίστηκαν στο Δημόσιο από 1-1-1983 και μετά.
Ο προηγούμενος ιδιωτικός τομέας μετράει διαδοχικά ή υπό προϋποθέσεις μπορεί να μεταφερθεί και να γίνει Δημόσιο, θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση.
Κρίσιμος χρόνος η 25ετία και αν αυτή μπορεί να γίνει με εξαγορά πλασματικού χρόνου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1983
* ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Σε αυτήν την κατηγορία είναι ως χρόνος ενηλικίωσης του τέκνου λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 18ο χρόνο της ηλικίας τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί από άντρες που είχαν 25ετία έως 31-12-2010. Προχωρήστε με αυτοσυγκράτηση και με σωστή πληροφόρηση στην εξαγορά πλασματικών και μην παρασύρεστε από διάχυτες πληροφορίες.
* ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2010
* ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1983, ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1-1-2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
* ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν τόσο άντρες όσο και γυναίκες με 3 παιδιά και το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.
Επίσης σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και οι άντρες με 25ετία έως 31-12-2010.
Ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση διαδοχικής πρέπει να δοθεί στο ποσό που πρόκειται να λάβει ο συνταξιούχος από κάθε ασφαλιστικό οργανισμό , για να αποφύγει τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις.
* ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σημαντικό στοιχείο σε αυτήν την κατηγορία είναι το έτος που συμπληρώνεται η 25ετία, άσχετα με το πότε θα επιλέξει ο ασφαλισμένος να συνταξιοδοτηθεί.
Η μείωση στη σύνταξη ανέρχεται σε 4,5% για κάθε έτος που μεσολαβεί μέχρι το πλήρες όριο ηλικίας.
Αν η 25ετία συμπληρωθεί το 2010 τότε ο υπάλληλος συνταξιοδοτείται στα 60 πλήρη και στα 55 μειωμένη για της γυναίκες και στα 65 πλήρη και 60 μειωμένη για τους άνδρες.
Υπάρχει η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου, όμως είναι σημαντικό και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι μόνο η εξαγορά τέκνων λειτουργεί θεμελιωτικά για το 2010. Οι σπουδές και τα υπόλοιπα πλασματικά δημιουργούν προϋποθέσεις θεμελίωσης από το 2011 και μετά .
* ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σημαντικό στοιχείο σε αυτήν την κατηγορία είναι το έτος που συμπληρώνεται η 25ετία, άσχετα με το πότε θα επιλέξει ο ασφαλισμένος να συνταξιοδοτηθεί.
Αν η 25ετία συμπληρωθεί το 2010 τότε ο υπάλληλος συνταξιοδοτείται στα 58 με πλήρη σύνταξη ή με 37 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας.
Η εξαγορά του στρατού είναι χρήσιμο εργαλείο για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης .
Εργαλείο στα χέρια του ασφαλισμένου – δημοσίου υπαλλήλου αποτελεί η δυνατότητα να εξαγοράσει από 4 έως 12!!!! πλασματικά έτη (χρόνος παιδιών, χρόνος σπουδών , χρόνος λοιπών υπηρεσιών κλπ) και να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στη χρονιά που οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ευνοϊκότερες και τον συμφέρουν.
Η εξαγορά στο Δημόσιο στοιχίζει 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών / μήνα , όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.
Είναι απαραίτητη η 12ετής άσκηση υπηρεσίας, όχι απαραίτητα δημόσιας, για να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς του χρόνου σπουδών, και η 15ετής άσκηση δημόσιας υπηρεσίας για να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς του χρόνου παιδιών.
Το επόμενο Σάββατο θα συνεχίσουμε την ανάλυση για τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που θέτουν και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΕΡ: «Είμαι 57 ετών και έχω 4.550 ένσημα. Ήμουν ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από το 1978 έως το 2003 και έκτοτε είμαι εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ ως μακροχρόνια άνεργη. Μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη;»
ΑΠ: Δυστυχώς δεν πληροίτε την υποχρέωση των 100 ενσήμων κάθε έτος την τελευταία 5ετία πριν τη συνταξιοδότηση. Γι’ αυτό θα συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στα 67.
ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ
ΕΡ: «Είμαι μόνιμος υπάλληλος του ΟΤΕ με ημερομηνία πρόσληψης 20/1/1984 και έχω γεννηθεί το 1960. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;»
ΑΠ: Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε στα 65 με πλήρη σύνταξη και στα 60 με μειωμένη σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ : Η νομική σύμβουλος – συνεργάτης της «Ελεύθερης Θράκης» – Αποστολίδου Ελισάβετ απαντάει στις ερωτήσεις σας για ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ: «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100
E MAIL : E.APOSTOLIDOU@YAHOO.GR
ΦΑΞ: 2551031030