9.4 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2020

ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο λαός μένει έκπληκτος από την πρωτοφανή έκταση της Πολιτικής και Διοικητικής διαφθοράς και από την αδυναμία της Κυβέρνησης να ελέγξει τις Διοικήσεις των ΔΕΚΟ που δεν εφαρμόζουν τους νόμους, για τις αμοιβές στελεχών, συμβούλων κ.λπ. – Καθημερινά αποκαλύπτονται πράξεις φαυλότητος
LEFTA_ftera

B2F

Φαίνεται ὅτι ὁρισμένοι δέν κατάλαβαν ὅτι ἡ χώρα μας πτώχευσε καί πρέπει ὅλοι μαζί νά προσπαθήσουμε γιά τή δημοσιονομική ἐξυγίανσή της καί γιά τήν ἐπάνοδο στήν ἀνάπτυξη, ἤ ἁπλά δέν ἐνδιαφέρονται γιά τό κοινωνικό σύνολο, παρά μόνο γιά τό εὐτελές σαρκίο τους.
Γιατί διαφορετικά δέν ἐξηγοῦνται πράξεις καί ἐνέργειες, πού κατατείνουν στή σπατάλη τοῦ δημοσίου χρήματος, ἤ καί στήν καταλήστευσή του, ὅπως… γινόταν γιά δεκαετίες ὁλόκληρες.
Νά σημειωθεῖ ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἀποκαλύπτονται σχεδόν καθημερινά, πράξεις φαυλότητας, διαφθορᾶς καί ληστείας τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου καί δή στόν ὑπό εὐρεία ἔννοια δημόσιο τομέα –διοίκηση, νοσοκομεῖα, ΔΕΚΟ–, καθώς καί στήν τοπική αὐτοδιοίκηση –δῆμοι, δημοτικές ἐπιχειρήσεις– ἀλλά καί σέ πολιτικά καί διοικητικά στελέχη, ὅπως μαρτυροῦν καί οἱ τραπεζικές τους καταθέσεις.
Ὁ λαός ἔχει μείνει ἔκπληκτος ἀπό τήν πρωτοφανῆ ἔκταση τῆς πολιτικῆς καί διοικητικῆς διαφθορᾶς καί πρόσφατα ἀπό τήν ἀδυναμία τῆς κυβέρνησης νά ἐλέγξει τίς διοικήσεις τῶν ΔΕΚΟ, πού δέν ἐφαρμόζουν τούς νόμους, ἰδίως σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς ἀμοιβές στελεχῶν καί προσωπικοῦ, ὅπως καί τά διοικητικά συμβούλια ΝΠΔΔ καί ΝΠΙΔ, πού ἀκόμη κανείς δέν ξέρει πόσα ἀκριβῶς εἶναι.
Σχετική εἶναι καί ἡ ἀδυναμία τῆς δικαιοσύνης, νά διεκπεραιώσει σέ λογικό χρονικό διάστημα, ὅλες αὐτές τίς χιλιάδες ὑποθέσεις διαφθορᾶς καί νά τιμωρήσει παραδειγματικά τούς ἐνόχους.
Γι’ αὐτό ὀρθῶς, πολίτες-ἐπιστολογράφοι στίς ἐφημερίδες, διερωτῶνται ἄν τιμωροῦνται τά οἰκονομικά ἐγκλήματα πού ἔρχονται στήν ἐπιφάνεια, ἤ ἁπλά κουκουλώνονται.
Πρόσφατα ἰδιωτικές ἐλεγκτικές ἑταιρεῖες, πού διερεύνησαν τίς χρεώσεις ἰδιωτικῶν κλινικῶν στόν ΕΟΠΥΥ, κατά τό 2013, θεώρησαν ὕποπτες χρεώσεις ὕψους 130 ἑκατ. εὐρώ, σέ σύνολο 430 ἑκατ. εὐρώ.
Αὐτά σήμερα πού διενεργοῦνται ἔλεγχοι: σκεφθεῖτε τί γινόταν στά χρόνια τοῦ ἀλόγιστου δανεισμοῦ καί τῆς σπατάλης-διανομῆς χρημάτων.
Ἀλλά στόν ΕΟΠΥΥ, ἀκόμη καί σήμερα ὑπάρχουν γιατροί πού δέχονται χιλιάδες ἀσθενεῖς, συνταγογραφοῦν πανάκριβα φάρμακα, καταλαμβάνονται νά παραβαίνουν ὅλους τούς κανόνες, ἀλλά παρά ταῦτα οὐδείς ἀπολύεται, γιατί τά κυκλώματα εἶναι πιό ἰσχυρά καί ἀπό τούς ὑπουργούς πού θέλουν νά κάνουν σωστά τή δουλειά τους.
Δυστυχῶς αὐτοί οἱ τελευταῖοι τίθενται ἐκτός κυβέρνησης ἐν ψυχρῶ, μέ τήν πρώτη εὐκαιρία.
Ἀκόμη δέν ἔχει τεθεῖ σέ λειτουργία, τό πολυδιαφημισμένο, ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2012, σύστημα εἰσροῶν- ἐκροῶν στά πρατήρια καυσίμων, μέ τό ὁποῖο θά πατασσόταν ὁριστικά τό λαθρεμπόριο καυσίμων.
Ἡ πανελλήνια ὁμοσπονδία πρατηριούχων καυσίμων, λέει ναί στή λειτουργία τοῦ συστήματος, πολλά πρατήρια δέν τό ἐγκαθιστοῦν, ἄν καί αὐτή ἡ ἄρνηση, ἐπιφέρει κλείσιμο τῶν πρατηρίων αὐτῶν, τά ὑπουργεῖα Οἰκονομικῶν, Ἀνάπτυξης και Μεταφορῶν, ὡς συναρμόδια μένουν ἀδρανῆ, τό λαθρεμπόριο ὕψους 1 δισεκ. εὐρώ ἀκμάζει πάντοτε, γιατί δεν ὑπάρχει πολιτική-κυβερνητική βούληση.
Τό ὑπογραμμίζουμε: οἱ κυβερνήσεις μας, παράγουν καλούς νόμους – πλήν ὀλίγων ἐξαιρέσεων–, ἀλλά οἱ ὑπουργοί πού τούς ψηφίζουν δέν τούς ἐφαρμόζουν, γιά νά μή δυσαρεστήσουν τούς φίλους τους.
Ὁ θεός τοῦ πολιτικοῦ κόστους, κυβερνᾶ ἀκόμη, ὅπως ἐπί δεκαετίες.
Δεδομένου ὅτι ἡ κυβέρνηση, οὔτε μπορεῖ οὔτε θέλει, νά πατάξει τό λαθρεμπόριο τσιγάρων καί καπνοῦ, μεγάλες ἑταιρεῖες καπνικῶν προϊόντων ἀνέλαβαν διαφημιστική ἐκστρατεία εὐαισθητοποίησης καί ἐνημέρωσης τῶν καπνιστῶν, ὥστε νά προτιμοῦν τά φορολογημένα προϊόντα, πού ἀποφέρουν ἔσοδα στό δημόσιο, ἀλλά εἶναι και ἐλεγμένα ἀπό κάθε ἄποψη, σέ σχέση μέ τά λαθραῖα.
Ἡ κίνηση εἶναι σωστή, ἀφοῦ κατά τούς ὑπολογισμούς τους,διαφεύγουν φόροι 500 ἑκατ. εὐρώ τουλάχιστον.
Ὅλα τά παραπάνω δέν τιμοῦν προφανῶς τήν κυβέρνηση, ἀλλά δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού γίνεται ρεζίλι. Ἀκόμη καί ἡ ὑπόσχεση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι θά καταπολεμηθεῖ ἡ φοροδιαφυγή ξεχάστηκε, ὅπως καί οἱ ἀνάλογες ὑποσχέσεις τοῦ τέως καί τοῦ νῦν Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν.
Ἀπορῶ, ὅμως, γιατί ἡ τόσο ἀπαιτητική Τρόϊκα δεν ὑποχρεώνει τήν κυβέρνηση –καί ἀναμφισβήτητα τό μπορεῖ– νά κηρύξει ἀνελέητο πόλεμο κατά τῆς φοροδιαφυγῆς καί νά αὐξήσει θεαματικά τά ἔσοδα τοῦ κράτους.
Ἐδῶ ἐντάσσονται καί οἱ γνωστές λίστες Λαγκάρντ, Τράπεζας τῆς Ἑλλάδας καί ἄλλες, πού ἡ κυβέρνηση τίς λιβανίζει ἐπί χρόνια, χωρίς νά κάνει κάτι τό οὐσιαστικό. Γιατί;
Ἀλλά ἡ ἀποθέωση τῆς σπατάλης τοῦ κρατικοῦ χρήματος, πού προέρχεται ἀπό ὑπερφορολογούμενους καί πολλαπλῶς διωκόμενους γιά τήν παραμικρή καθυστέρηση στήν καταβολή ὀφειλομένων φόρων, πολίτες, ἦρθε μέ τη μετάβαση στό Παρίσι πέντε ὑπουργῶν καί πολλῶν ἐπιτελῶν τους, γιά νά συζητήσουν ἐκεῖ μέ τήν Τρόϊκα, θέματα πού θά ὁλοκληρώσουν μέσα στόν Σεπτέμβριο στήν Ἀθήνα.
Τό ἐπικοινωνιακό σόου, ἦταν ἄστοχο, εὐτελές καί πολυδάπανο καί θυμίζει τά καμώματα τῆς γνωστῆς μαντάμ Σουσού.
Ἡ κυβέρνηση γνωρίζει ὅτι «λεφτά ὑπάρχουν», ἀφοῦ τά κορόϊδα-πολίτες ἀκόμη πληρώνουν, γιά νά τά σπαταλᾶ εἰς Παρισίους. Ντροπή!
Τά πάρτυ τῆς σπατάλης συνεχίζονται, μέ τίς δημοσιονομικές ἀποφάσεις τῶν ἀνωτάτων δικαστηρίων, ἀλλά και μέ χοντρά ρουσφέτια τῆς κυβέρνησης, πρός ἄτομα, συντεχνίες καί ὁμάδες οἰκονομικῶν συμφερόντων. Ἀλλά τό πιό μεγάλο, σπάταλο καί πάρτυ διαρκείας, εἶναι αὐτό πού ἔχει ξεκινήσει ἀπό μῆνες ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση, πού ὑπόσχεται τά πάντα σέ πάντες καί λαγούς μέ πετραχήλια, χωρίς βέβαια νά ἐξηγεῖ ποῦ θάβρεῖ τά χρήματα.
Μέχρι καί μέ τούς βιομήχανους συζητᾶ καί ἴσως τούς ὑπόσχεται, ὅτι θά πάρει λεφτά ἀπό τούς φτωχούς καί θά τούς τά δώσει για νά κάνουν νέες ἐπενδύσεις.
Προσοχή πολίτες: ὅποιο κόμμα σᾶς ὑπόσχεται μεγάλους μισθούς, συντάξεις, ἐπιδόματα ἀνεργίας καί κοινωνικῆς πρόνοιας, καθώς καί ἔργα, να ρωτᾶτε:
Ποῦ θά βρεῖτε τά λεφτά;
Καί ἄν σᾶς ξαναπεῖ ὁ γνωστός κύριος, ὅτι θά πάρουμε τίς καταθέσεις τῶν φτωχῶν και τῶν νοικοκυραίων καί θά κάνουμε ἀνάπτυξη, νά τοῦ ἀπαντᾶτε:
Πατάξτε τή φοροδιαφυγή καί φορολογῆστε τά δισεκατομμύρια τῶν πλουσίων πού εἶναι κυρίως στίς τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἔτσι θά βρεῖτε πολλά λεφτά, γιά ἔργα και ἀνάπτυξη.
(Αὐτά, ἄν θά ἔρθετε ἐν τῆ βασιλεία σας).
Παναγιώτης Μποκοβός

- Advertisement -

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Η αποκατάσταση του κτιρίου Διοίκησης και η αγωνία για το #ΓΑΛΛΙΚΟ_ΣΤΑΘΜΟ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η διαχειριστική ομάδα των Φίλων του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης, χαιρετίζουμε την απόφαση...

Ο αγώνας των Ακριτών του Έβρου ποινικοποιήθηκε

Με την καταδίκη του Φεριώτη κτηνοτρόφου, καταδικασθήκαμε όλοι οι Ακρίτες του Έβρου Μετά την...

Σύλληψη διακινητών σε Έβρο – Ροδόπη

Τρεις Έλληνες και δύο αλλοδαποί προωθούσαν λαθρομετανάστες Συνελήφθησαν την 19/20-9-2020, στους νομούς Έβρου και...

Να γιατί η Άγκυρα… τρέμει τις κυρώσεις

Ως πότε εμείς οι Έλληνες, θα παριστάνουμε τους… Ελβετούς, στις βάναυσες παραβιάσεις της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου; – Θα υποστηρίξουμε την επιβολή...

Και οι κρίνοντες τώρα… κρίνονται

Γιατί καταδικάσθηκε ο Φεριώτης Κτηνοτρόφος – Ποια στοιχεία και γιατί, δεν έλαβε υπ’ όψιν του, το Δικαστήριο; - Οι Τούρκοι λαθρο-πρόφυγες κρίθηκαν...

More Articles Like This