9.4 C
Alexandroupoli
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, 2020

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ – ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γράφει η Αποστολίδου Ελισάβετ, εργατολόγος, Βενιζέλου 49, Αλεξανδρούπολη

pic-0-big

Στην έξοδο για συνταξιοδότηση οδηγούνται χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, φοβούμενοι τυχόν επερχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό και πιθανή απώλεια των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.
Είναι γεγονός ότι τόσο η φημολογία που καλλιεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσο και η έλλειψη εμπιστοσύνης των εργαζομένων σε ένα ασφαλιστικό σύστημα, που σύμφωνα με τους περισσότερους είναι περίπλοκο, δαιδαλώδες και ασταθές, προκαλούν αναστάτωση και φόβο και πολλοί εξ αυτών σπεύδουν να συνταξιοδοτηθούν, άλλοι δε καταθέτουν αιτήσεις συνταξιοδότησης με αναστολή, ώστε να κλειδώσουν τα δικαιώματά τους και να λάβουν τη σύνταξή τους όταν θα συμπληρώσουν το όριο ηλικίας.
Στον Δημόσιο τομέα, όπου και υπάρχουν αρκετές διαφορές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανάμεσα σε διορισθέντες πριν ή μετά το 1983, γονείς ανηλίκων, τρίτεκνους κλπ. , καθοριστικό παράγοντα αποτελεί το έτος συμπλήρωσης της πολυπόθητης 25ετίας, καθώς επηρεάζει τόσο το όριο ηλικίας όσο και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι σπεύδουν να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο, ώστε να φτιάξουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τα δεδομένα του 2010, του 2011 και του 2012.
Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα όλοι όσοι έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα και 25ετία μέχρι το 2010 φαίνεται πως δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές ούτε στα όρια ηλικίας ούτε στο ποσό που θα λάβουν ως σύνταξη.
Αυτοί που υπέστησαν και είναι πιθανό να υποστούν και άλλες αλλαγές, είναι όσοι κάνουν 25ετία από τι 2011 και μετά.
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Διασώζονται από τις μειώσεις στο εφάπαξ όσοι δημόσιοι υπάλληλοι κατέθεσαν αίτηση μέχρι και τον Αύγουστο του 2013. Οι υπόλοιποι θα δουν το βοήθημα να υπολογίζεται με τον νέο μαθηματικό τύπο, ο οποίος , εφόσον ισχύσει και δεν καταργηθεί από τη νέα Κυβέρνηση, οδηγεί σε μία μείωση 12% έως 14%.
Επίσης, σύμφωνα με το νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) στους ασφαλισμένους του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων μειώθηκε το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος ως εξής :
Α) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
15% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από 01/01/2010 έως 31/07/2010
34,27% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από 01/08/2010 έως 31/12/2010 και
38,14% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από 01/01/2011 και εφεξής
Β) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ
42,29% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από 01/08/2010 και μετά
Γ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
36,94% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από 01/08/2010 και μετά
Δ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ
52,21% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από 01/08/2010 και μετά
Ε) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
6,19% μείωση για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από 01/08/2010 και μετά
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ
Για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2014 ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι συντάξιμες αποδοχές με βάση τον μισθό του υπαλλήλου τον Οκτώβριο του 2011. Έτσι στις συντάξιμες αποδοχές περιλαμβάνονται:
• Ο Βασικός Μισθός
• Το χρονοεπίδομα (όπου λαμβάνεται)
• Το επίδομα των 140,80 ευρώ
• Το επίδομα θέσης ευθύνης για όσους το λαμβάνουν (χρειάζεται παραμονή στη θέση μία πλήρη διετία)
• Το επίδομα ειδικής απασχόλησης για τους εργαζομένους των ΟΤΑ που υπάγονται στα ΒΑΕ
• Το επίδομα εξωδιδακτικής προετοιμασίας και βιβλιοθήκης για τα μέλη ΔΕΠ
Το οικογενειακό επίδομα δεν συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές, το λαμβάνει όμως ο συνταξιούχος με τη σύνταξή του όπως και το επίδομα εξομάλυνσης.
Για τον χρόνο που έχουν συμπληρώσει στην ασφάλιση του Δημοσίου οι υποψήφιοι συνταξιούχοι υπάλληλοι το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται τμηματικά. Συγκεκριμένα, η καταβαλλόμενη σύνταξη αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών:
1. Του ποσού που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2007 και υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 80%, και
2. Του ποσού που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης που συμπληρώνονται μετά την 1/1/2008 και υπολογίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές:
• Με συντελεστή 73% το 2014
• Με συντελεστή 72% το 2015
• Με συντελεστή 71% το 2016
• Με συντελεστή 70% το 2017.
Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, αν ο ασφαλισμένος έχει διοριστεί πριν το 1983 μπορεί να εξαγοράσει το χρόνο αυτό με 7% επί του βασικού μισθού και να τον κάνει χρόνο δημοσίου, άλλως σε περίπτωση διορισμού μετά το 1983 ή θα μετρήσει ως Δημόσιο χωρίς εξαγορά ή θα δώσει ο κάθε ασφαλιστικός οργανισμός το μερίδιο που του αναλογεί (αρ. 10 και άρθ. 11 Ν 1405/1983) και η σύνταξη θα υπολογιστεί από το άθροισμα της συμμετοχής του κάθε ασφαλιστικού φορέα, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης του συνταξιούχου σε αυτόν.
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Μια σειρά διατάξεων που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια ψαλιδίζουν το ποσό της σύνταξης. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
1. Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ν. 3865/ 2010). Δεν αφορά όσους παίρνουν κάτω από 1.400 ευρώ τον μήνα. Για ποσά από 1.400,01 ευρώ και πάνω η εισφορά ξεκινά από το 3% και σταδιακά αυξάνεται -ανάλογα με τη σύνταξη- μέχρι και το 14%.
2. Ειδική εισφορά που αφορά συνταξιούχους κάτω των 60 ετών που παίρνουν σύνταξη άνω των 1.700€ μετά την πρώτη παρακράτηση (Ν. 4002/2011). Η εισφορά κυμαίνεται από 6% έως 10%.
3. Μείωση του Νόμου 4024/2011. Η μείωση γίνεται στο ποσό που απομένει μετά τις δύο πρώτες παρακρατήσεις. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους μειώνεται κατά 40% το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000€. Η μείωση αυτή διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνει το 55ο έτος.
Για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μειώνεται κατά 20% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200€. Το ποσό που περικόπτεται είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι δεν αφορά το σύνολο της κύριας σύνταξης, αλλά το υπερβάλλον ποσό των 1.000 και 1.200€ αντίστοιχα.
4. Μείωση κατά 12% στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300€. Όσοι παίρνουν κάτω από το όριο αυτό δεν επηρεάζονται από το συγκεκριμένο μέτρο. Με βάση τη νομοθεσία, μείωση γίνεται στο ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τις τρεις παρακρατήσεις που ήδη αναφέρθηκαν (Ν. 4051/2012). Η εν λόγω μείωση αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των συντάξεων που στο αρχικό τους ποσό βρίσκονται στην περιοχή των 1.500€.
5. Μείωση του Ν. 4093/ 2012 για ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000€ . Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων (κυρίων, επικουρικών και μερισμάτων) που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ μειώνονται από 5% έως 20%.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΡ: κ. Αποστολίδου καταρχήν συγχαρητήρια για την ενημέρωση που μας παρέχεται μέσω των ΜΜΕ της Θράκης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:
Έχω εργαστεί 18 μήνες στον ιδιωτικό τομέα ως νοσηλεύτρια 2004-2006. Στη συνέχεια το 2008 προσλήφθηκα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως υγειονομική υπάλληλος και το 2014 μετατάχθηκα στο ΠΕΔΥ στα πλαίσια μεταφοράς των υπαλλήλων του ΕΟΠΠΥ στο ΠΕΔΥ. Η νέα μου υπηρεσία μας ανακοίνωσε πρόσφατα να επιλέξουμε αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον προηγούμενο ασφαλιστικό μας φορέα ή να επιλέξουμε για την ασφάλιση μας το φορέα του δημοσίου. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι με συμφέρει να επιλέξω; (συνημμένα σας αποστέλλω το έγγραφο της υπηρεσίας μου.)
Ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας.
ΑΠ: Είσαστε νέα ασφαλισμένη , (μετά το 1993), επομένως αν με ρωτάτε συνταξιοδοτικά, θα σας έλεγα ότι για τους νέους ασφαλισμένους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι πλέον ίδιες σε όλα τα ταμεία. Θα πρέπει να κρίνετε με βάση άλλες παροχές (πχ υγείας, επιδόματα, κλπ…)

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ : Η νομική σύμβουλος – συνεργάτης της «Ελεύθερης Θράκης» – Αποστολίδου Ελισάβετ απαντάει στις ερωτήσεις σας για ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ: «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100
E MAIL : E.APOSTOLIDOU@YAHOO.GR
ΦΑΞ: 2551031030

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Τουρκία: Μια διαχρονική προβολή δύναμης και ισχύος στους γειτονικούς λαούς

Το επεισόδιο στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πυθίου,  με τα σημαιοστολισμένα Τουρκικά βαγόνια,  για τον εορτασμό  το 1927 της… ανάκτησης της Αδριανούπολης

Έρχονται αλλαγές στα ΚΤΕΟ

Το Υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει ο έλεγχος των παλαιότερων οχημάτων να γίνεται κάθε χρόνο – Πάμε για νέα «χαράτσια»

Οι Ακρίτες του Έβρου απαντούν «Μολών Λαβέ»

Ο Ελληνισμός βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο τουρκο-ισλαμικής υποδούλωσης – Όμως θυμίζουμε στον Ερντογάν τι έπαθαν οι Ιταλοί στον πόλεμο του 1940 –...

Αυξημένη επαγρύπνηση των μονάδων στον Έβρο

Μεταξύ Λήμνου, Τενέδου και Ίμβρου, ο τουρκικός στόλος – Τουρκικά γυμνάσια, με αμφίβιες δυνάμεις, στην απέναντι πλευρά του Έβρου – Δυναμιτίζει το...

«Στρατηγικός τόπος επενδύσεων είναι η Αλεξανδρούπολη»

Ο Επιτετραμμένος στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, DavidBurger, απάντησε στις ερωτήσεις της Μαρίνας Κονδύλη

More Articles Like This