Home / Κοινωνια / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΧΗΡΕΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΧΗΡΕΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Περικοπές στις συντάξεις χηρείας

Γράφει η Αποστολίδου Ελισάβετ, εργατολόγος, Βενιζέλου 49, Αλεξανδρούπολη

xhra

Αναδρομικό μαχαίρι έρχεται για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν δυο συντάξεις εκ των οποίων η μία είναι σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει ήδη αποστείλει από το Μάρτιο μαζικά ειδοποιητήρια σε 112.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο και ταυτόχρονα κύρια σύνταξη είτε από το Δημόσιο είτε από άλλο Ταμείο με τα οποία καλούνται να δηλώσουν ποια από τις δυο συντάξεις θα κοπεί, αλλιώς, δηλαδή μετά την παρέλευση της 20ήμερης προθεσμίας, η περικοπή θα γίνει αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.
Με σχετική ανακοίνωση μάλιστα το ΓΚΛ τονίζει ότι σε όσες περιπτώσεις έχουν περάσει τρία χρόνια μετά τη μεταβίβαση της σύνταξης χηρείας και δεν έχει γίνει έλεγχος οι μειώσεις θα γίνουν αναδρομικά.
ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του Δημοσίου η μεταβίβαση της σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο υπόκειται στους εξής περιορισμούς:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του ν.3865/2010 όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 5α του άρθρου 2 του ν.4002/2011, η κατά μεταβίβαση σύνταξη του επιζώντος συζύγου, καταβάλλεται σε αυτόν χωρίς περιορισμούς για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την 20/7/2010 .
Μετά την πάροδο της τριετίας, εφόσον ο επιζών σύζυγος εργάζεται ως μισθωτός ή αυτοαπασχολείται, η κατά μεταβίβαση σύνταξή του καταβάλλεται μειωμένη κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του και μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατά 30%.
Στην περίπτωση που λαμβάνει και άλλη κύρια σύνταξη τότε ο ανωτέρω περιορισμός γίνεται στην σύνταξη της επιλογής του.
Εξαιρούνται νόμου οι επιζώντες σύζυγοι με αναπηρία 67% και άνω, η οποία προκύπτει από γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε) ενώ δεν έχουν εφαρμογή στους επιζώντες συζύγους που:
λαμβάνουν από το Δημόσιο (μαζί με την εκ μεταβιβάσεως) και από ατομικό τους δικαίωμα σύνταξη, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 4 του ν.3620/2007 με μειωμένη τη μία σύνταξη κατά 75% κατόπιν επιλογής τους.
λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου (ν.1977/1991) ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας (ν.1897/1990)
απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή κατέχουν θέση αιρετού
των οποίων οι θανόντες σύζυγοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993
Ύστερα από τα παραπάνω οι επιζώντες σύζυγοι-ενόψει συμπλήρωσης τριετίας από το θάνατο του συζύγου- οφείλουν να προσκομίσουν έγκαιρα στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν:
αν εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι και από πότε,
αν λαμβάνουν άλλη κύρια σύνταξη και από πότε.
Διαφορετικά η σύνταξη θα περιοριστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στην περίπτωση που λαμβάνουν και άλλη κύρια σύνταξη πρέπει να δηλώσουν ποια σύνταξη επιθυμούν να καταβληθεί μειωμένη. Εφόσον επιλέξουν να λαμβάνουν τη σύνταξη του Δημοσίου αμείωτη, απαιτείται βεβαίωση του άλλου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει ότι του καταβάλλει μειωμένη την σύνταξη.
Εάν στη σύνταξη του Δημοσίου συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, μπορούν να ζητήσουν την αναστολή καταβολής του μεριδίου τους, οπότε αυτό επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη.
Είναι υποχρεωμένοι δε για οποιαδήποτε μεταβολή τυχόν προκύψει ,υποχρεούνται να ενημερώσουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο νόμος δεν προβλέπει καμία μείωση σε όσους δεν λαμβάνουν από κανένα άλλο ταμείο σύνταξη, αναφέρουν από το ΓΛΚ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Δικαιούχα πρόσωπα
Τα δικαιούχα πρόσωπα από τη μεταβίβαση σύνταξης είναι:
Για τους θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993
Ο επιζών σύζυγος και τα ορφανά παιδιά του υπό προϋποθέσεις (διάρκεια έγγαμης συμβίωσης, ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας του θανόντος, συνθήκες θανάτου και ανηλικότητα-σπουδές ή ανικανότητα για εργασία των τέκνων).
Η πατρική οικογένεια υπό προϋποθέσεις (απορία, ηλικία, συντήρηση από τον θανόντα) ή και χωρίς αυτές σε περίπτωση που ο θάνατος επέλθει σε υπηρεσία που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.
Για τους θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993
Ο επιζών σύζυγος, εφόσον συντρέχουν πλην άλλων εισοδηματικά κριτήρια και ανικανότητα για εργασία κατά ποσοστό 67% τουλάχιστον.
Τα ορφανά παιδιά του υπό προϋποθέσεις (αγαμίας, ανηλικότητας, σπουδών, ανικανότητας για εργασία).
Η αρμόδια διεύθυνση στην οποία πρέπει απευθείας να απευθυνθούν οι δικαιούχοι είναι η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.
Στην περίπτωση που πρέπει να χορηγηθεί σύνταξη σε χήρα στρατιωτικού ο οποίος τελούσε σε πολεμική διαθεσιμότητα τότε η δικαιούχος πρέπει να απευθυνθεί την Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΕΘΑ προκειμένου για στρατιωτικούς και στη Διεύθυνση Οικονομικού του οικείου Αρχηγείου προκειμένου για τα Σώματα Ασφαλείας.
Τέλος στην περίπτωση θανόντος στην υπηρεσία, η αρμόδια διεύθυνση που πρέπει να απευθυνθούν οι δικαιούχοι είναι η Διεύθυνση Προσωπικού ή Οικονομικού της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος. Μετά τον προέλεγχό τους διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ/νση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.

Ποσοστό σύνταξης
Τα δικαιούχα πρόσωπα δικαιούνται ένα ποσοστό της σύνταξης που καταβάλλονταν ή θα καταβάλλονταν στον θανόντα.
Για θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993
Ο επιζών σύζυγος χωρίς παιδιά ή εφόσον συμμετέχουν στη σύνταξη έως και δύο παιδιά δικαιούται τα 7/10 της σύνταξης που απονέμεται ή έχει απονεμηθεί στον θανόντα σύζυγο. Το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 1/10 για κάθε παιδί πέραν του 2ου που συμμετέχει στη σύνταξη, μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη του θανόντος συζύγου
Όταν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος και υπάρχουν ένα ή και δύο παιδιά η σύνταξη που δικαιούνται ανέρχεται στα 7/10 της σύνταξης που απονέμεται ή έχει απονεμηθεί στον θανόντα σύζυγο. Το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 1/10 για κάθε παιδί που συμμετέχει στη σύνταξη πέραν του 2ου,μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη.
Η πατρική οικογένεια δικαιούται τα 3/10 της σύνταξης του θανόντος ή τα 5/10, εφόσον δεν υπάρχει προστάτης της οικογένειας.
Για θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993
Ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 50% της σύνταξης του θανόντος.
Κάθε παιδί δικαιούται το 25% της σύνταξης του θανόντος, εκτός αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, οπότε δικαιούται το 50%.
Ειδικό ποσοστό σύνταξης
Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης της χήρας συζύγου και των παιδιών των προσώπων που τους προκλήθηκε ανικανότητα ή φονεύθηκαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο, το ποσοστό της σύνταξης της χήρας συζύγου ορίζεται στα 7/10 της σύνταξης που απονέμεται ή έχει απονεμηθεί στο σύζυγο που πέθανε, εφόσον δε συμμετέχουν παιδιά. Για κάθε παιδί το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 1/10 μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ
ΕΡ: « Είμαι υπάλληλος του Δήμου Τεμπών Λάρισας. Συμπλήρωσα 25ετία πριν το έτος 2010 και είχα ανήλικο τέκνο το ως άνω αναφερόμενο έτος. Διάβασα το άρθρο σας στο διαδίκτυο με θέμα “Σύνταξη στα 50 και για τους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο σύμφωνα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου” που στο τέλος γράφετε: Αναμένουμε λοιπόν να καταστεί αμετάκλητη η ως άνω απόφαση και να εκδοθούν και οι σχετικές εφαρμοστικές εγκύκλιοι με τις σχετικές οδηγίες , ώστε να παρεκταθεί το δικαίωμα λήψης σύνταξης γήρατος και στους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα και 25ετία το 2010.
Ερωτήματα:
Ποιά είναι η ημερομηνία που υπάρχει περίπτωση να καταστεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αμετάκλητη; Πως μπορώ να το μάθω αυτό; Ν.Ζ»
ΑΠ: Έχει να κάνει με την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στο ΓΛΚ. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο Αθηνών ή στο ΓΛΚ.
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ
ΕΡ: « Είμαι γεννημένη 31/8/1964, είμαι μόνιμη υπάλληλος ΟΤΑ διορισμένη 19/12/1984, έχω (2) παιδιά γεννημένα 1989 και 1990 (είμαι διαζευγμένη ,με την επιμέλεια), θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε πότε συνταξιοδοτούμαι μήπως μπορώ το έτος 2008 ( που ήταν ανήλικο το 2ο παιδί και εγώ είχα 24 έτη υπηρεσίας) να πάρω (1) πλασματικό χρόνο για να συντρέχουν και οι (2) προϋποθέσεις (ανήλικο και 25ετία) ή πώς αλλιώς μπορώ να συνταξιοδοτηθώ? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων Παναγιώτα Μ.
ΑΠ: Μπορείτε να εξαγοράσετε το χρόνο των παιδιών σας και να βγείτε στα 50 με πλήρη σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ : Η νομική σύμβουλος – συνεργάτης της «Ελεύθερης Θράκης» – Αποστολίδου Ελισάβετ απαντάει στις ερωτήσεις σας για ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ: «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100
E MAIL : E.APOSTOLIDOU@YAHOO.GR
ΦΑΞ: 2551031030