9.4 C
Alexandroupoli
Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6.00 το απόγευμα – Ποια θέματα πρόκειται να συζητηθούν για την λήψη αποφάσεων – Και η έγκριση ισολογισμού στην ατζέντα – Οι υπαίθριες διαφημίσεις 

SYNEDRIASH-DHMOTIKOU-SYMVOULIOU-ALEX:POLHS

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 30/09/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το  παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση Ισολογισμού, προσάρτημα και έκθεση της χρήσεως 2014                    (Εισηγητής: κ. Κυρτσίδης Αργύρης)

- Advertisement -

Επίσης, την ίδια ημέρα και ώρα 18:30 καλούνται να προσέλθουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην ίδια αίθουσα του Δήμου σε TAKTIKH συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10).

1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις

2. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

4. Διαγραφή παράβασης ΚΟΚ από τον παλαιό ιδιοκτήτη κι επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως χρεωθέντων ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

6. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω εξόφλησης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

7. Διόρθωση ποσών προστίμων ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

8. Ορθή επανάληψη της με αριθ. 499/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

9. Πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων Α’ Κοινωνικών βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Ανάκληση της 11138/14-04-2014 άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «Καντίνας» της Αναστασίδου Όλγας του Ρουσλάν που βρίσκεται στη θέση πάρκινγκ Εγνατία. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

12. Έγκριση για τον καθορισμό των θέσεων υπαίθριας διαφήμισης, που δύναται να τοποθετηθούν ειδικά διαφημιστικά πλαίσια, σύμφωνα με τον Ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001), για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης. (Εισηγ : κ. Παντελίδης Γ.)

13. Κατάργηση της 475/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 186/2009 ως προς την κατηγορία Γ’ , καθώς και τις αποφάσεις με αριθ. 7/2007 του πρώην Δήμου Φερών, και 16/2003 πρώην Δήμου Τραϊανούπολης. Εκ νέου καθορισμό τελών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τον Ν.2946/2001, για το έτος 2015 και εφεξής.

14. Εξέταση αίτησης της Τσιορμπατζίδου – Νταπιάτη Τριάδας του Γιώργη, για χορήγηση παράτασης ανοικοδόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 284 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ).

15. Λήψη απόφασης για Τροποποίηση της 273/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανανέωσης παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος Ο.Ε.Κ ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

16. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου στο διατηρητέο κτίριο του Καπνομάγαζου, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ 270/81 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

17. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή αιτήματος παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 3463/2006 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

18. Λήψη απόφασης για Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης (Αγρού), στην περιοχή Συκορράχης από τον θανόντα (πατέρα) Καζάκο Νικόλαο του Ευαγγέλου στην (κόρη) Καζάκου Αννούλα του Νικολάου (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

19. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της κας Νικολαΐδου Μαριάνθης που καταπατά δημοτική έκταση (τμήμα του υπ’ αριθμ. 2060ε αγροτεμαχίου Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας–Ν.Χιλής)του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).

20. Έγκριση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2015 και διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγ. : κ. Παντελίδης Γ.).

21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Χασάν Ογλού Ερόλ του Ισμαήλ (Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χρ.).

22. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 553/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος¨( Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χρ).

24. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).

25. ¨Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση κτιρίου Μουσικής Σχολής Φερών»( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).

26. Ορισμός (ανακοίνωση) Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

27. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση τμήματος της οδού Ρήγα Φεραίου στην συμβολή της με την οδό Δόμνας Βιζβύζη»( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.).

28. Ορισμός (ανακοίνωση) της Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Υλικών για το έργο « Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χ.)

29. Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.).

30. Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Εργοταξιακής σήμανσης έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.).

31. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.).

32. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. –1ος Α.Π.Ε. τελικής δαπάνης του υποέργου 1: «Αποχέτευση Φερών (αναθεώρηση αρχικής μελέτης 1984) του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χ.).

33. Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή Περ-κού Δρόμου» (Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χ.).

34. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χ.).

35. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: « Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης » (Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χ.).

36. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο : «Αποχέτευση ομβρίων έναντι αεροδρομίου» (Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χ.).

37. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012 – 2015»(Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χ.).

38. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χ.).

39. Παράταση του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείου) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία»( Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χ.).

40. Αποδοχή παραχώρησης για παροδική χρήση μηχανημάτων έργου από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χ.)

41. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Α.Δ.Σ 244/2012 ) (Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.).

42. Αίτημα του κου Χαλεπάκη Ιωάννη του Νικολάου για αποκατάσταση ζημιών σε τάφο, όπου είναι ενταφιασμένος ο γιός του στο Β’ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.).

43. Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 449/2015 Α.Δ.Σ με θέμα : « Απευθείας ανάθεση για α) “Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης – εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού’’ , β) “ Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού” και γ) “Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης εικονικών εξυπηρετητών Ιστοσελίδων ”’ » (Εισηγ :κ. Καδόγλου Κ.).

44. Ανάκληση της αριθμ. 575/2015 απόφασης του Δ.Σ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ : κ. Γκότσης Ν.).

45. Λήψη απόφασης έγκρισης « Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών» (Εισηγ : κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

46. Ενημέρωση για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων και συγκρότηση της ομάδας έργου (Εισηγ: κ. Δήμαρχος).

47. Έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με τίτλο « Διαχρονική εκτίμηση και μοντελοποίηση της παράκτιας μορφολογίας στο ιζηματικό κελί του υγροβιότοπου του Δέλτα του Έβρου για χρήση σε εφαρμογές διαδραστικών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών ( PPGIS)» και ορισμός υπαλλήλων (Εισηγ : Δήμαρχος).

48. Έγκριση της 57/2015 Α.Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ¨Πολυκοινωνικό¨, η οποία αφορά την ¨6η Αναμόρφωση οικ. έτους 2015¨» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.).

49. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης(Εισηγ: κ. Ζητάκης Π.).

50. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο10/2015 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.).

51. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο14/2015 της Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.).

52. Έγκριση του πρακτικού της υπ’ αριθμ.3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας οδών, συνοικιών και πλατειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Σπηλιοτόπουλος Αντ..).

53. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα (Εισηγ : κ. Φαλέκας Ιωαν.).

54. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα, για συμμετοχή του στο Δ.Σ του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (Εισηγ : κ. Ζητάκης Π.).

55. Έγκριση μετακίνησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Βασματζίδη Χρήστου, στη Ρόδο (Εισηγ : κ. Βασματζίδης Χρ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Ξεκινά νέα γραμμή στο Βόρειο Αιγαίο

Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου – Θα συνδέσει την Αλεξ/πολη με Σαμοθράκη-Λήμνο – Τρία δρομολόγια την εβδομάδα

Εθελοντική δράση καθαρισμού

Οργανώνει ο Δήμος Αλεξ/πολης στην περιοχή «Προφήτης Ηλίας» στα Λουτρά – Δωρεάν μετάβαση με Λεωφορεία του ΚΤΕΛ

Δημιουργία καταδυτικού πάρκου με στρατιωτικό υλικό

Σχεδιάζει η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης, στα θαλάσσια όρια μεταξύ Ροδόπης και Έβρου – Έχουν ήδη σταλεί τα απαραίτητα έγγραφα προς...

Θα ‘χουμε γιουρούσι …Αγίου πνεύματος;

Έχουμε ηρεμία στον Έβρο, πριν την «καταιγίδα» ή μήπως τεστ αντανακλαστικών; - Σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής Στρατός και Αστυνομία – Ο πόλεμος...

Θα έχουμε όλοι έναν προσωπικό αριθμό!!!

Σε αντικατάσταση του ΑΦΜ, αλλά και του ΑΜΚΑ – Το σύστημα για τους Έλληνες πολίτες, θα είναι έτοιμο το 2022

More Articles Like This