9.4 C
Alexandroupoli
Παρασκευή, 7 Αυγούστου, 2020

Ενημέρωση για τον πλωτό σταθμό “L.N.G.”

Θα πραγματοποιηθεί, μετά από αίτημα πολιτών, κατά την Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, μεθαύριο Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 – Ποια άλλα θέματα θα συζητηθούν προς λήψιν αποφάσεων

dimarxeio-aleksandroupolis

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 29/02/2016  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 18:00 , να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

1 Αιτήσεις – Ενημερώσεις

- Advertisement -

2 Ενημέρωση μετά από αίτημα πολιτών της Αλεξανδρούπολης, για την εγκατάσταση πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στο θαλάσσιο κόλπο της Αλεξανδρούπολης και τη μεταφορά του προς αποθήκευση ανατολικά της πόλης , σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6252/11-02-2016 εισερχόμενο έγγραφο στην υπηρεσίας μας. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

3 Παραχώρηση Τμήματος του Στρατοπέδου «ΖΗΣΗ» στην Αλεξ/πολη , στην Ι.Μ. Αλεξανδρούπολης, για Ανέγερση Ιερού Ναού ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).

4 Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5 Έγκριση Δαπανών Αποκριάτικων Εκδηλώσεων ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6 Έγκριση Δαπανών εορτασμού 25ης Μαρτίου 2016 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7 Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ- Δ.Φ- Τ.Α.Π., στο όνομα Νεγιάννη Κωνσταντίνο  ( Εισηγ: κ.Παντελίδης Γ.)

8 Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ- Δ.Φ- Τ.Α.Π., στο όνομα Καμπακάκη Παρασκευή ( Εισηγ: κ.Παντελίδης Γ.)

9 Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10 Έγκριση χορήγησης θέσης κατάληψης χώρου σε παραγωγό για το έτος 2016 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11 Εξέταση αίτησης Μητολίδη Ιωάννη του Γεωργίου για μεταβίβαση κυριότητας Δημοτικού οικοπέδου στον Απαλό ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12 Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά του κ. Κουσίδη Σταύρου του Νικολάου που καταπατά δημοτική έκταση ( τμήμα δρόμου άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας – Ν.Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13 Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά του κ. Κεβόπουλου Χρήστου  που καταπατά δημοτική έκταση ( τμήμα του υπ’ αριθ.549 αγροτεμαχίου και δρόμου  άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας – Ν.Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.(Εισηγ:κ.Παντελίδης Γ.)

14 Έγκριση εκ νέου της με αριθμό 705/2015 Α.Δ.Σ η οποία αφορά την «Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για τις “Υποστηρικτικές Ενέργειας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης  για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ Έβρου) – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία” ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ)

15 Έγκριση εκ νέου της με αριθμό 792/2015 Α.Δ.Σ η οποία αφορά την «Έγκριση Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε.), σχετικά με τη λειτουργική αναβάθμιση συστήματος  ή και άλλων προϊόντων, κατά την εύνοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

16 Διακοπή σύμβασης της μελέτης “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

17 Δικαστικός συμβιβασμός σχετικά με δύο αγωγές του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη του Ευαγγέλου, κατοίκου Αλεξ/πολης (2ο χλμ Αλεξ/πολης-Φερών) Κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αίτημα του ενάγοντος»             ( Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δ.)

18 Παράταση συμβατικής προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  του Μουσικού Σχολείου Αλεξ-πολης» (Εισηγ: κ, Γερακόπουλος Χ.)

19 Έγκριση δαπανών  ηλεκτροδότησης  κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χ.)

20 Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια λατομικών προϊόντων για την αγροτική οδοποιία» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

21 Ορθή Επανάληψη της με αριθμό 61/2016 Απόφασης Δ.Σ. , ως προς το πρόστιμο διατήρησης του κ. Μάνδρατζη Οδυσσέα (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

22 Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας του έργου τηλεθέρμανσης Φερών σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν. 3463/06  ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

23 Σύνταξη  Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αλεξανδρούπολης.( Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

24 Κοστολόγηση δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Έγκριση προσάρτησης του τεύχους της κοστολόγησης δράσεων στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

25 Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου εκπαιδευτών για τα προγράμματα  της “Δια βίου μάθησης”( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

26 Έγκριση ή μη εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου μέσα σε δάσος , εντός του αγροκτήματος Πυλαίας. (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

27 Έγκριση μετακίνησης της Δημ. Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των  Φύλων, κ.Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένης, στην Καβάλα. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

28 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης , κ. Λαμπάκη Ευάγγελου , και του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου , στο  Σβίλενγκραντ της Βουλγαρίας ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

29 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης , κ. Λαμπάκη Ευάγγελου ,  στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

30 Έγκριση οδοιπορικών του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και του κ. Γκαμπαερίδη στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας από 17 έως 21 Φεβρουαρίου 2016 ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

www.elthraki.gr Δυσαρέσκεια των πολιτών από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Τι δήλωσαν στην ηλεκτρονική δημοσκόπηση της «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ», για τα έργα που μέχρι στιγμής έχουν γίνει 

Πεζοπόροι και ποδηλάτες στην Παν/πολη Κομοτηνής

Υπεγράφη η Σύνδεση για δημιουργία Δικτύου μονοπατιών-πεζοπορικών διαδρομών και θέσεων υπαίθριας αναψυχής Υπογράφηκε την...

Τι ήθελε ο Ακάρ στα σύνορα του Έβρου;

Επισκέφθηκε μονάδες στην Αδριανούπολη, με όλη την ηγεσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων Στα σύνορα...

Αντικατάσταση οργάνων σε παιδικές χαρές Νέας Χηλής

Και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για την προστασία των παιδιών από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης Στο...

Ποιάν ΑΟΖ θα… υπερασπισθούμε;

Αυτήν που δεν ανακήρυξαν ποτέ οι Πολιτικοί μας; - Στόχος της Τουρκίας είναι η Ιστορική Ταπείνωση της Ελλάδος, με την κατάληψη του...

More Articles Like This