9.4 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου, 2021

Θέλουμε την μαρίνα τουριστικών σκαφών στην Αλεξανδρούπολη;

Ο λόγος για την χωροθέτησή της πέφτει πλέον στον Δήμο της Αλεξ/πολης – Μία πονεμένη ιστορία, με ατέρμονες συζητήσεις 25 ετών, αναζητά την οριστική επίλυσή της – Σε ολόκληρη την Θράκη, δεν υπάρχει Μαρίνα

Marina 6 Marina 7 Marina 8

Στην Ελλάδα, αρχίσαμε να μαθαίνουμε για τις «μαρίνες», τη δεκαετία του 1950 με την ίδρυση του Ε.Ο.Τ (1950)  και τη λειτουργία της πρώτης μαρίνας στη Βουλιαγμένη  (1958).

Στην Αλεξανδρούπολη, το θέμα άρχισε να μας απασχολεί, το 1993 με την έκδοση του Νόμου 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό» (ΦΕΚ 118 Α/19-7-93) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Νόμου 2206/1994 «Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεγχος των Καζίνο» (ΦΕΚ 62 Α/20-4-94) που προέβλεπε την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων στις περιοχές ίδρυσης νέων Καζίνο και κατ’ εφαρμογή αυτού την έκδοση της αριθ. 600/03-04-1995 Απόφασης Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 269Β/10-4-1995) με την οποία προβλεπόταν κατασκευή Μαρίνας στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με προμελέτη του ΕΟΤ, προϋπολογισμού 3 δις δρχ.

- Advertisement -

Είναι γεγονός ότι, για πολλά χρόνια, η τοπική κοινωνία «αποκοιμήθηκε» περιμένοντας τη υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα χρονοδιαγράμματα, η μαρίνα έπρεπε να κατασκευαστεί  το διάστημα  από 1 Δεκεμβρίου 2002 μέχρι 1 Ιουνίου 2004.

Δυστυχώς, η ευκαιρία αυτή χάθηκε, τα χρόνια πέρασαν και πρόσφατα το θέμα ήρθε και πάλι στην επιφάνεια – και πολύ σωστά –  από την μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Να σημειωθεί ότι σε όλη τη Θράκη δεν υπάρχει μαρίνα.

Κάποια στιγμή λοιπόν, οι Τοπικοί μας Άρχοντες, πρέπει να αποφασίσουν  : Θέλουν  ή  δεν θέλουν μαρίνα στην Αλεξανδρούπολη ;

Αν θέλουν, το πρώτο βήμα είναι η χωροθετηση της και η έκδοση της Υπουργικής (Υπουργείο Τουρισμού) Απόφασης Χωροθέτησης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επειδή κατά καιρούς έχουν αναφερθεί ως κατάλληλοι χώροι : (α) Εντός του υπάρχοντος εμπορικού λιμένα (β) Δυτικά του υπάρχοντος εμπορικού λιμένα και (γ) στην παραλία Απολλωνιάδας, διευκρινίζω ότι, για τις δυο πρώτες περιπτώσεις, υπεύθυνος για την έναρξη της διαδικασίας είναι ο ΟΛΑ ΑΕ ενώ για την τρίτη ο Δήμος.

Ανεξάρτητα όμως από τα ανωτέρω, η μεγάλη ευθύνη για τη χωροθέτηση ανήκει στον οικείο Δήμο καθώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία (τα άρθρα 29-37 του Ν.2160/1993 με τις τροποποιήσεις αυτών που έχουν γίνει με τα άρθρα 156-164 του Ν. 4070/2012 και τα άρθρα 8-15 του Ν. 4276/2014), μετά τον έλεγχο της πληρότητας των μελετών και δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος σε συναρμόδιους Φορείς προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά περί της αναγκαιότητας δημιουργίας και χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα.

Παράλληλα, διαβιβάζεται πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο Δήμο προκειμένου να εκφέρει την άποψή του εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου περί της σκοπιμότητας δημιουργίας της μαρίνας και εισηγείται στην Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη απάντησης του οικείου Δήμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται συμφωνία για τη χωροθέτησή της.

Λοιπόν !

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει το λόγο…

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Το Γραφείο Ασύλου Θράκης να μείνει στην Αλεξανδρούπολη

Η Υπηρεσία να μην μεταφερθεί στην Καβάλα – Κατάθεση αναφοράς στο Προεδρείο της Βουλής από τον Βουλευτή Έβρου κ....

More Articles Like This