9.4 C
Alexandroupoli
Δευτέρα, 3 Αυγούστου, 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξ/πολης

Dimarxeio Aleksandroupolis 1

Την προσεχή Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 στις 6.30 το απόγευμα – Ποια θέματα έχουν εγγραφεί προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 18/07/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

1.) Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

- Advertisement -

2.) Έκδοση Ψηφίσματος – Απόφασης , για το χαρακτηρισμό ή μη όλης της θαλάσσιας περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως « NATURA» ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

3.) Έγκριση Υποβολής πρότασης προς TAP, για την κάλυψη ποσού, 1.400.000, στο Προϋπολογισμό της κατασκευής του Σφαγείου Φερών, στα πλαίσια της αντισταθμιστικότητας ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

4.) Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο για το έτος 2016 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5.) Έγκριση διαγραφής οφειλών του Δήμου λόγω παραγραφής τους. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6.) Διαγραφή Οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής που αφορούν τέλη Λαϊκής Αγοράς 2014 & 2015 Δημοτικής Ενότητας Φερών ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7.) Λήψη Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση κατά χρήση στη Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης , τμήματος του αγροτεμαχίου 2060ε εκτάσεως 4000 τ.μ. στο οποίο είναι κατασκευασμένη δεξαμενή ύδρευσης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8.) Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων 15ης Αυγούστου 2016 της Τοπικής Κοινότητας Αισύμης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ)

9.) Έγκριση δαπανών εκδήλωσης Προσκυνήματος 15ης Αυγούστου 2016 της Δημοτική Ενότητας Φερών ( Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

10.) Έγκριση δαπανών διοργάνωσης «Φεστιβάλ Grafity 2016» Δημοτικής Ενότητας Φερών ( Εισηγ: κ Γκότσης Ν.)

11.) Εκμίσθωση έκτασης για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 της Δημοτικής Ενότητας Φερών ( Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

12.) Ανάκληση της 407/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εξώδικος Συμβιβασμός και καταβολή των εξ αυτού ποσών στους : 1)Βασίλειο Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας, 2) Νικόλαο Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας, 3)Αθανασία-Ειρήνη Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας και 4)Μαρία Ζαρκάδη, συζ. Πέτρου Ζαρκάδη, το γένος Βασιλείου και Αθανασίας Τσορμπατζίδου, κατοίκων απάντων Αλεξανδρούπολης και επί της οδού Ηροδότου αριθ.25» ( Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δημ.)

13.) Εξώδικος Συμβιβασμός και καταβολή των εξ αυτού ποσών στους : 1)Βασίλειο Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας, 2) Νικόλαο Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας, 3)Αθανασία-Ειρήνη Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας και 4)Μαρία Ζαρκάδη, συζ. Πέτρου Ζαρκάδη, το γένος Βασιλείου και Αθανασίας Τσορμπατζίδου, κατοίκων απάντων Αλεξανδρούπολης και επί της οδού Ηροδότου αριθ.25 ( Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δημ.)

14.) Καταβολή επιδικασθέντων ποσών στους : 1) Νικόλαο Τσόμο του Δημητρίου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης(Ορέστη 4), 2) Γρηγόριο Μίχογλου του Γεωργίου, κάτοικο Αλεξ/πολης ( Πλαστήρα 22), δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων υπέρ αυτών και κατά του υπό εκκαθάριση τελούντος Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης»(ΔΕΠΕΑ) ( Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δημ.)

15.) Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη» για την πράξη «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

16.) Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

17.) Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

18.) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε ιστούς και φωτιστικά σώματα». (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

19.) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

20.) Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

21.) Έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις στεγανοποίησης οροφής πολυχώρων Μαΐστρου Απαλού & προθερμαντήριο Μπουλμπουτζή στο στάδιο Φ.Κοσμάς» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

22.) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ. )

23.) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κόμβου –εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης Ηροδότου –Περιφερειακού» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

24.) Εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση φωτισμού.( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

25.) Αποδοχή παραχώρησης από ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, της κυριότητας και χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου ( Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ε.)

26.) Γνωμοδότηση του Δ.Σ για τη λειτουργία του έργου: ‘Υφιστάμενα έργα Ύδρευσης Οικισμών Τ.Κ Πυλαίας’ και για την έκδοση εγκριτικής απόφασης επέμβασης από την αρμόδια Δασική αρχή. ( Εισηγ: κ . Μυτιληνός Ε.)

27.) Γνωμοδότηση του Δ.Σ για τη λειτουργία του έργου: ‘Υφιστάμενα έργα Ύδρευσης Οικισμών Τ.Κ Ιτέας’ και για την έκδοση εγκριτικής απόφασης επέμβασης από την αρμόδια Δασική αρχή. ( Εισηγ: κ . Μυτιληνός Ε.)

28.) Γνωμοδότηση του Δ.Σ για τη λειτουργία του έργου: ‘Υφιστάμενα έργα Ύδρευσης Οικισμών Τ.Κ Αρδανίου’ και για την έκδοση εγκριτικής απόφασης επέμβασης από την αρμόδια Δασική αρχή. ( Εισηγ: κ . Μυτιληνός Ε.)

29.) Τροποποίηση της 155/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Τροποποίηση της 642/2015 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά την ‘Αναγκαιότητα Συνέχισης συνεργασίας με την ΑμΚΕ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ – Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας – Πλέγμα Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών’, για την ανανέωση των Δομών Φτώχειας. ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

30.) Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Τ.Π.Leader (clld) 2014-2020 ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

31.) Έγκριση προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Στο παραδοσιακό – εμπορικό κέντρο της πόλης) ( Εισηγ: κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

www.elthraki.gr Δυσαρέσκεια των πολιτών από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Τι δήλωσαν στην ηλεκτρονική δημοσκόπηση της «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ», για τα έργα που μέχρι στιγμής έχουν γίνει 

Πεζοπόροι και ποδηλάτες στην Παν/πολη Κομοτηνής

Υπεγράφη η Σύνδεση για δημιουργία Δικτύου μονοπατιών-πεζοπορικών διαδρομών και θέσεων υπαίθριας αναψυχής Υπογράφηκε την...

Τι ήθελε ο Ακάρ στα σύνορα του Έβρου;

Επισκέφθηκε μονάδες στην Αδριανούπολη, με όλη την ηγεσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων Στα σύνορα...

Αντικατάσταση οργάνων σε παιδικές χαρές Νέας Χηλής

Και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για την προστασία των παιδιών από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης Στο...

Ποιάν ΑΟΖ θα… υπερασπισθούμε;

Αυτήν που δεν ανακήρυξαν ποτέ οι Πολιτικοί μας; - Στόχος της Τουρκίας είναι η Ιστορική Ταπείνωση της Ελλάδος, με την κατάληψη του...

More Articles Like This