9.4 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2020

Αντιδρά το Διδ/χο στα σχέδια ένταξης στο δίκτυο “Natura”

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου που αντιτίθεται στα σχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Δημιουργούνται εμπόδια στην Ανάπτυξη της περιοχής – Τα Λατομεία Κουφόβουνου, δεν πρέπει να κλείσουν

 15 97a787f8d6fb66aaef15fa858aa433ea_M Latomeio-Koufovounou-Didimoteixou

Το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου, κατά την συνεδρίαση της 9ης Αυγούστου 2016. συζήτησε το θέμα και αποφάσισε με την αρ. αποφ. 184/2016 ομόφωνα την έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με ένταξη περιοχής η οποία περιλαμβάνει τα Σπήλαια Διδυμοτείχου & Κουφοβούνου στο δίκτυο NATURA 2000. βάσει σχετικής πρότασης – μελέτης του ΥΠΕΚΑ, ως ακολούθως:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου ομόφωνα αντιτίθεται στην πρόταση του ΥΠΕΚΑ για την επέκταση της υπάρχουσας Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) με τίτλο «ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ» ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή τα σπήλαια Διδυμοτείχου & Κουφοβούνου, βάσει του αναρτηθέντος παραδοτέου Γ7 της μελέτης με τίτλο “Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιοΜγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τόπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων”.

- Advertisement -

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη προτείνεται η προσθήκη του ποταμού Λύρας, μαζί με τα Σπήλαια Διδυμοτείχου και Κουφοβούνου προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα ζώνη με προτεινόμενη ονομασία «ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ-ΠΟΤΑΜΟΣΛΥΡΑΣ’- ΣΙΙΗΑΑΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ».

Ο λόγος για την ένταξη των υπόψιν περιοχών στο δίκτυο Nature 2000, όπως αναφέρεται στο κυρία)ς κείμενο της μελέτης, είναι η προστασία κάποιων ειδών ιχθυοπανίδας, τα οποία συναντώνται στον ποταμό Λύρας, ενώ στους συγκεντρωτικούς πίνακες που συμπεριλαμβάνονται στο τέλος της ίδιας μελέτης ως λόγοι για τους οποίους προτείνεται να συμπεριληφθούν τα Σπήλαια Διδυμοτείχου & Κουφοβούνου αναφέρονται κάποια απευλούμενα είδη νυχτερίδας, των οποίων η παρουσία στην περιοχή τεκμηριώνεται μόνο με βιβλιογραφία (η οποία δεν παρατίθεται στη υπόψιν μελέτη) και όχι με δειγματοληψίες έργου εποπτείας, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις προτεινόμενων προς ένταξη περιοχών.

Κατά συνέπεια, από όσα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. δεν προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν στην ύπαρξη προσφάτων δεδομένων -παρατηρήσεων από πιστοποιημένο φορέα που να καταγράφουν την ύπαρξη συγκεκριμένου πληθυσμού απειλούμενων ειδών νυχτερίδας στην υπ’ όψιν περιοχή.

Επιπρόσθετα η περιοχή δεν έχει καμία γεωγραφική σχέση και συνέχεια, με την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «GR! 110005» με τίτλο «ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ» με την οποία πρόκειται να συνενωθεί, άλλα πολύ περισσότερο δεν έχουν κοινά υπό προστασία είδη.

Η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο Natura 2000. δημιουργεί μια σειρά δεσμεύσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν 3937/2011. όπως ισχύει, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η απαγόρευση εγκατάστασης οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων πλην κάποιων εξαιρέσεων, η αύξηση του ελαχίστου ορίου αρτιότητας και κατάτμησης των εκτός σχεδίου γηπέδων, περιορισμοί σε γεωργικές & κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτικά όσα ορίζονται στον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό για το καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης, κλπ. Σημειώνεται επίσης πως η διαδικασία των αναδασμών, οι οποίοι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν στην περιοχή μας, επηρεάζεται επίσης από το καθεστώς της Natura, καθώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του Ν. 3937/2011, για την πραγματοποίηση τους απαιτείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 1650/1986, ενώ σε κάθε περίπτωση κατοχυρώνεται η διατήρηση της φυσικής βλάστησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με αυτό που προϋπήρχε του αναδασμού.

Επισημαίνεται ακόμη πως, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3937/2011, όταν η επέκταση του δικτύου Natura αφορά σε περιοχές ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές υποδομές και εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά συνέπεια, θα παρουσιασθούν σημαντικά εμπόδια – δυσχέρειες στην περιβαλλοντική αδειοδότηση τόσο για τα μελλοντικά όσο και για τα υφιστάμενα έργα – δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην προς ένταξη περιοχή, όπως μεταξύ άλλων, για τα λατομεία του Κουφοβούνου των οποίων η λειτουργία είναι καθοριστικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Έβρου, για υφιστάμενες ή μελλοντικές βιοτεχνικές μονάδες, για έργα – επεμβάσεις την περιοχή του Κάστρου του Καλέ όπου βρίσκονται τα πρώτα Βυζαντινά τείχη επί Ευρωπαϊκού εδάφους, των οποίων η ανάδειξη θα συμβάλει σε μέγιστο βαθμό στην ανάπτυξη του τόπου, κλπ.

Σε περίπτωση μη αποδοχής των δίκαιων αιτημάτων μας επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου εγκρίνει ομόφωνα το παραπάνω ψήφισμα, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στο ΥΠΕΚΑ, τους Βουλευτές του Ν. Έβρου, την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., την Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ. και σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Εξουσιοδοτείται ακόμη ο Δήμαρχος κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης για κάθε περαιτέρω ενέργεια σε συντονισμό με τους βουλευτές του Νομού, την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και την Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ».

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βασιλική Σταμπολίδου

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Η δικαιοσύνη στη Θράκη μετά την ενσωμάτωση

Παραμένει διαχρονικό το έλλειμμα Δικαστικού Μεγάρου στην Αλεξανδρούπολη – Το 1920, ο Δικηγορικός Σύλλογος Έβρου αριθμούσε μόλις...

Εξοικονόμηση ενέργειας με τοποθέτηση λαμπτήρων LED

Αντικαταστάθηκαν 850 λαμπτήρες φθορισμού – Το κόστος των 700 λαμπτήρων LEDκάλυψε ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 3ουΓυμνασίου Αλεξανδρούπολης

Στην Αλεξανδρούπολη το “ValiantEnergy”

Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες δεμένο το πλοίο ValiantEnergy. Πρόκειται για...

Ετοιμάζουν την κάθοδο στο Υπουργείο Παιδείας

Τι αποφάσισε, σε ευρεία σύσκεψη, η Επιτροπή Αγώνα, για τη Νοσηλευτική Σχολή Διδυμοτείχου Ευρεία...

Εμπρός, τώρα, στα δώδεκα ν. μίλια

Γιατί αδρανεί η Ελληνική Πολιτεία και δεν προχωρά άμεσα στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων; - Έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να το...

More Articles Like This