9.4 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης 

Αύριο Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, στις 6 η ώρα το απόγευμα – Ποια θέματα θα συζητηθούν

dimarxeio aleksandroupolis 3dimotiko simvoulio

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  14/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

- Advertisement -

2. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Δήλωση έναρξης δραστηριοτήτων από το Δήμο Αλεξανδρούπολης του πρώην ΑΠΟΚΔΑ (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Διαγραφή οφειλής τέλους 2% (και 0,5% από 01-01-2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Διαγραφή οφειλής από Χρηματικό Κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 174, παρ. δ του Ν. 3463/2006 και επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξανδρούπολης και Νομικών Προσώπων αυτού για τα έτη 2017 και 2018( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου (2015-2016) ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ (για το έτος 2016) ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Συγκρότηση Επιτροπών του ν. 4412/2016 και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης: (A) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, (Β) Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών, και (Γ) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ελαστικών – ανταλλακτικών και εργασιών οχημάτων – μηχανημάτων έργων, για το έτος 2017( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Τροποποίηση των αριθ. 253/2010 &475/2011 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης σχετικές με μείωση δημοτικών τελών κατά 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Αποδοχή και Έγκριση παγίων περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. « ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΑΠΟΚΔΑ» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Νέοι εκπαιδευτές Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ( Εισηγ: κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)

14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην επιτροπή του Π.Δ. 23/2000 ( Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

15. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ.)

16. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών για το έργο «Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας 200ΚW για θέρμανση και ΖΝΧ στο Α΄ παιδικό σταθμό Αλεξ/πολης & Β΄ παιδικό σταθμό Φερών» (Εισηγ.: Φαλέκας Ι.)

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή βάσης γλυπτού καραβιού» (Εισηγ :Γερακόπουλος Χ.)

18. Έγκριση 2ου ΑΠΕ-2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων» ( Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)

19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου σύνδεσης Αύρας –Συκορράχης» ( Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)

20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ης Συμπληρωματικής του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου Άνθειας –Αγνάντιας»( Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)

21. Έγκριση 2ου ΑΠΕ(συμπληρωματική σύμβαση) -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Άβαντα» (Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών» (Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)

23. Διάλυση σύμβασης και ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Δ.Ε.Κίρκης» Τανταλάκης Θ. (Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)

24. Διάλυση σύμβασης και ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοίλα της Δ.Ε. Φερών»( Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)

25. Έγκριση παράτασης έργου κατά 3 μήνες «Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας» (Εισηγ. :Γερακόπουλος Χ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

www.elthraki.gr: Φρούδες ελπίδες για την Διακομματική της Θράκης

Δύσπιστοι οι πολίτες για το έργο που θα παράξει η Επιτροπή – Τι δήλωσαν οι ερωτηθέντες στην...

Όχι στην μετακίνηση της 7ης Μ/Κ Ταξιαρχίας από τον Προβατώνα

Το κλείσιμο του Στρατοπέδου «Δελαγραμματίκα» θα είναι καταστροφικό για την τοπική κοινωνία – Τι αναφέρει το ΨΗΦΙΣΜΑ των φορέων της περιοχής –...

H Nτόρα Μπακογιάννη ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της Θράκης

Επισκέφθηκε τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξ/πολης, καθώς και το Επιμελητήριο Έβρου – Συνάντηση με τους θεσμικούς φορείς

Ο Άρειος Πάγος για την Θράκη

Ευρίσκεται προ των ευθυνών του για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» - η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική για την Ελλάδα...

Ετοιμάζεται τώρα να… πολιτευθεί στην Ροδόπη;

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη (ABTTF) Χαλίτ Χαμπίπ Ογλού, καταδικάζει την προσβολή στον Πρόεδρο της «Μητέρας Πατρίδας μας»...

More Articles Like This