Home / Πολιτισμος / Χάρτα πολιτιστικών δράσεων δημιουργεί η Περιφέρεια “ΑΜ-Θ”

Χάρτα πολιτιστικών δράσεων δημιουργεί η Περιφέρεια “ΑΜ-Θ”

Ύστερα από πρόταση της Αντιπεριφερειάρχου κ. Ελένης Δημούδη – Θα υπάρχει ετήσιος προγραμματισμός για την χρηματοδότηση και προβολή των δράσεων στην Παιδεία, τον Αθλητισμό και στον Πολιτισμό   

Την ανάγκη να υπάρξει οργάνωση και συντονισμός των δράσεων στον τομέα  Παιδεία-Πολιτισμός-Αθλητισμός από την περιφέρεια ΑΜΘ, τόνισε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Πρόεδρος  της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Ελένη Δημούδη, σε εισήγησή της προς το περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ. «Δεν πιστεύω στις πολυδάπανες εκδηλώσεις θεάματος, άλλωστε κάτι τέτοιο είναι πλέον απαγορευτικό δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας, αλλά και της Περιφέρειας» σημείωσε η Αντιπεριφερειάρχης, τονίζοντας πως χρειάζονται ουσιαστικές δράσεις που κινούνται στη βάση του σεβασμού της αισθητικής αλλά και της ιστορίας του τόπου μας. «Ο πολιτισμός άλλωστε είναι ο πυλώνας στον οποίο στηρίζεται η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, άρα μπορεί και πρέπει να συμβάλλει σε μία νέα αναπτυξιακή και δημιουργική πορεία του τόπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε δε πως οι εκδηλώσεις πρέπει να έχουν έντονο το χρώμα της ταυτότητας της περιοχής και να επιτυγχάνεται η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και να αποτελούν σημαντικό μέσο ανάδειξης και προβολής μίας περιοχής και των τοπικών προϊόντων της με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας. «Ήδη», τόνισε, «οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην ΠΑΜΘ με τα μέσα που διαθέτουν, προσπαθούν με ποικίλες εκδηλώσεις να διατηρήσουν την παράδοση και τη λαογραφία, να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά και να διαμορφώσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα». Με δεδομένη τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σε πολλές εκδηλώσεις, η κ. Δημούδη θεωρεί πως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα με στόχο την οργάνωση τους σε πιο ολοκληρωμένη βάση, το συνδυασμό τους και με άλλες δραστηριότητες της τοπικής ζωής και οικονομίας και την προβολή τους για την προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών.

Οι προτάσεις της κ. Δημούδη έτυχαν αποδοχής από το σύνολο του περιφερειακού συμβουλίου, με τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο να επισημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχουν δύο ή τρείς μεγάλες εκδηλώσεις σε κάθε Περιφερειακή ενότητα, χωρίς όμως να αγνοούνται και οι μικρότερες δράσεις από αξιόλογους συλλόγους.

Κλειδί ο έγκαιρος σχεδιασμός

Ένας καλά μελετημένος και έγκαιρος συνολικός πολιτιστικός σχεδιασμός, θα βοηθήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να πετύχει τους στόχους της, όμως η πρακτική που ακολουθούνταν μέχρι τώρα, της πληθώρας εκδηλώσεων και δράσεων χωρίς σχεδιασμό αλλά ανάλογα με τις προτάσεις που καταθέτουν οι φορείς μέσα στο χρόνο, δεν προσφέρει πάντα ποιοτικές εκδηλώσεις αλλά δημιουργεί και σημαντικά διαδικαστικά προβλήματα. Για αυτό και η Αντιπεριφερειάρχης θεωρεί πως ο άρτιος και έγκαιρος σχεδιασμός και προγραμματισμός των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθμισμένων και ελκυστικών εκδηλώσεων, που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν μια θετική εικόνα για την Περιφέρεια μας, καθιερώνοντας την και ως σημαντικό πολιτιστικό προορισμό.

Ο περιφερειάρχης πρότεινε για το επόμενο έτος να ξεκινήσει έγκαιρα ο σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος της ΠΑΜΘ, ο οποίος θα περιλαμβάνει λιγότερες αλλά αξιόλογες δράσεις, με χαρακτηριστικά την ποιότητα, την ανταποδοτικότητα και την αναβάθμιση του πολιτιστικού χάρτη της Περιφέρειας.

Αναφορικά με το διαδικαστικό σκέλος, ο σχεδιασμός μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις που εμπίπτουν στους στόχους, τις αρχές και τις προδιαγραφές, τις οποίες ως Περιφέρεια θα έχουν θέσει εξαρχής και θα προέρχονται από τις ίδιες τις Περιφερειακές Ενότητες ή από πολιτιστικούς φορείς. Η ΠΑΜΘ κάθε έτος μέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων, μπορεί να απευθύνει κάλεσμα στις αρχές Σεπτεμβρίου προς τις τοπικές κοινωνίες για να καταθέτουν εγκαίρως και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου) τις προτάσεις τους, οι οποίες στη συνέχεια θα αξιολογούνται και από αυτές θα επιλέγονται οι αρτιότερες, οι πιο ενδιαφέρουσες και οι πραγματοποιήσιμες βάσει των υπαρχουσών δυνατοτήτων.

Άλλωστε, πλεονέκτημα του έγκαιρου προγραμματισμού είναι ότι οι διάφορες προγραμματισμένες εκδηλώσεις μπορούν να διαφημιστούν και να προωθηθούν με τα κατάλληλα μέσα (με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας και της συμμετοχής).

 

Κωνσταντίνος Μαρκενδούδης