Home / Κοινωνια / “Θωράκιση” έναντι του Θρακιώτικου Χειμώνα

“Θωράκιση” έναντι του Θρακιώτικου Χειμώνα

Ας επωφεληθούν οι κάτοικοι της ακριτικής περιοχής μας, από το νέο πρόγραμμα “εξοικονομώ κατ’ οίκον” που ξεκινά τον Σεπτέμβριο – Επιδότηση μέχρι 17.500 ευρώ

  Επιδότηση έως και 17.500 ευρώ έχουν την δυνατότητα να λάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα εντάξουν τις κατοικίες τους στο πρόγραμμα εξοικονομήσεως ενέργειας «Εξοικονομώ II».

Πρόκειται στην ουσία για την επέκταση του γνωστού προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» περί του οποίου το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητος και Αναπτύξεως (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) απέστειλε ήδη την σχετική πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων εκ μέρους των τραπεζών λήγει στις 25 Αυγούστου, οπότε, το αργότερο έως τις αρχές Οκτωβρίου, θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα.

Η ουσιαστική διαφορά του νέου προγράμματος σε σχέση με το προηγούμενο είναι ότι δεν απαιτείται τραπεζικό δάνειο προκειμένου να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα.

Βάσει των δεδομένων στο νέο πρόγραμμα, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβαθμίσεως μπορεί να ανέλθει στις 25.000 ευρώ και με δεδομένο ότι το ανώτατο ποσοστό ενισχύσεως μπορεί να διαμορφωθεί στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, (σ.σ. λαμβάνονται υπ’ όψιν εισοδηματικά κριτήρια), τότε το μέγιστο ύψος της επιδοτήσεως μπορεί να διαμορφωθεί στις 17.500 ευρώ.

Το επί πλέον ποσό (έως τις 25.000 ευρώ) καλύπτεται είτε από ιδία συμμετοχή είτε μέσου τραπεζικού δανεισμού.

Αυτός, εξ άλλου, είναι και ο λόγος που αναζητείται ή συνεργασία με τα πιστωτικά Ιδρύματα, προκειμένου με την παροχή εγγυήσεως από το ΕΤΕΑΝ να χορηγούνται τα δάνεια στους ενδιαφερομένους.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, για την διαμόρφωση του κεφαλαίου δανειοδοτήσεως, θα υπάρξει συνεπένδυσις του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες στην βάση του ένα προς δύο.

Δηλαδή στα «ταμεία» που θα παρέχουν τα δάνεια, το ΕΤΕΑΝ θα συνεισφέρει το 33,33% και ο  πιστωτικός φορεύς τα υπόλοιπο 66,67%.

Στην περίπτωση που χορηγηθεί δάνειο, η διάρκεια της αποπληρωμής του καθορίζεται στα 4,5 ή 6 έτη με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητος τόκων την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Το μέγιστο ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει στα 25.000 ευρώ, ενώ το επιτόκιο είναι 100% επιδοτούμενο.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, η συνολική δημοσία δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 292,2 εκατ. ευρώ.

Εκ του ποσού αυτού, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν στις επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο) και αποτελούν το αρχικό κεφάλαιο του «Εξοικονομώ Π», ενώ τα 224,2 εκατ. ευρώ του προγράμματος Αμέσου Ενισχύσεως αφορούν σε μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος επιθεωρήσεων).

Επιλέξιμη κατοικία για τις ανάγκες του προγράμματος είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

1) Χρησιμοποιείται ως κατοικία. 2) Φέρει οικοδομική άδεια. 3) Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αποδόσεως (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. 4) Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε: α) Αντικατάσταση κουφωμάτων, β) Αντικατάσταση συστημάτων σκιάσεως. γ) Τοποθέτηση θερμομονώσεως στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος, της στέγης και της πιλοτής, δ) Αναβάθμιση του συστήματος θερμάνσεως.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδεκτού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Επί πλέον, καλύπτεται από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αιτήσεως σε αυτό και επιτεύξεως του ελαχίστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.