Home / Κοινωνια / ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΕΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΕΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, κ.κ. Άνθιμος, απαντά στο δημοσίευμα της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ – “Να έχετε εμπιστοσύνη στην εμπειρία του Επισκόπου σας”

Από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμο, πήραμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη επιστολή-απάντηση στο δημοσίευμα της Εφημερίδος μας (βλέπε φύλλο Ε.Θ. 26 Αυγούστου 2017) σχετικά με την απαγόρευση τέλεσης Γάμων σε εξωκκλήσια.

***

Πρὸς

κ. Σταῦρον Κονδύλην

Διευθυντὴν Ἐφημερίδος

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ

Ἐνταῦθα

Ἀγαπητέ μου κ. Κονδύλη,

Ἀντιλαμβανόμενος τὴν ἀγωνία σας γιὰ τὴν ἱεροπρέπεια μὲ τὴν ὁποία πρέπει νὰ τελοῦνται τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπαντῶ στὸ δημοσίευμά σας τῆς 26ης Αὐγούστου ἐ.ἔ μὲ τίτλο «Πρὸς τί ἡ ἀπαγόρευση γάμων σὲ ἐξωκκλήσια;».

Ὀφείλω νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι ἡ προσφάτως ἐπιδιωκόμενη τέλεση γάμων σὲ ἐξωκκλήσια, ἀποβλέπει ἀκριβῶς στὴν κοσμικὴ ἐπίδειξη, τὴν ὁποία δικαίως κατακρίνετε.

Ἐνθυμεῖσθε ὅτι πρὸ ἐτῶν εἴχαμε ἀπαγορεύσει τὸν ἄκρατο στολισμὸ ἐντὸς τῶν Ναῶν, τὴ ρίψη ρυζιοῦ κ.λπ., γεγονὸς τὸ ὁποῖο εἴχατε ἐπαινέσει ἀπὸ τὶς στήλες τῆς ἐφημερίδος σας.

Τὸ μέτρο ἐκεῖνο ἀπέβλεπε ἐπιτυχῶς στὴν μείωση κοσμικῶν φολκλορικῶν ἐπιδείξεων, ἐντὸς τῶν Ναῶν, κοστοβόρων βεβαίως γιὰ τὸ βαλάντιο τῶν μελλονύμφων καὶ τῶν παρανύμφων.

Φυσικά, δὲν μπορούσαμε νὰ προβλέψουμε ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ματαιοδοξία θὰ ὁδηγοῦσε στὸν στολισμὸ τῶν προαυλίων τῶν Ναῶν, ὅπου καταλαβαίνετε ὅτι δὲν ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ παρέμβουμε.

Ἡ «συνήθεια» νὰ τελοῦνται γάμοι στὰ ἐξωκκλήσια, λοιπόν, ἄρχισε νὰ παίρνει διαστάσεις ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐλευθεριάζουσα ἐκκοσμίκευση, ἀφοῦ στὰ ἐξωκκλήσια τὸ μυστήριο τελεῖται στὸ προαύλιο, ὁ στολισμὸς εἶναι ἀνεξέλεγκτος, τὰ drones γελειοποιοῦν τὴν ἀκολουθία, τὰ πυροτεχνήματα περισσεύουν κ.λπ..

Ἔξυπνος τρόπος καὶ ἐπιτηδευμένα κατευθυνόμενος (καὶ ἀπὸ ἱερεῖς σὲ μερικὲς περιπτώσεις), ὥστε κάποια ἐξωκκλήσια νὰ τείνουν νὰ ὑποκαταστήσουν τοὺς ἐνοριακοὺς Ναοὺς καὶ τὴν σοβαρότητα ποὺ ἐπιβάλλουν (στὸ ἐσωτερικό τους τουλάχιστον) γιὰ τὴν τέλεση τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου.

Οἰκονομικὸ ζήτημα -ὅπως σωστὰ σημειώνετε- δὲν τίθεται ἐπειδὴ τὸ κόστος ἐκδόσεως τῆς Ἀδείας Γάμου εἶναι τὸ ἴδιο εἴτε τὸ Μυστήριο τελεσθεῖ σὲ Ἐνοριακὸ ναὸ, εἴτε σὲ ἐξωκκλήσι. (Ἐνδεχομένως ὁ ἱερεῦς ποὺ θὰ παρακινεῖ σὲ τέλεση τοῦ Γάμου σὲ ἐξωκκλήσι νὰ ἀπολαμβάνει παρανόμως «κάτι τι» ἀπὸ τοὺς ἐμπλεκομένους ἐπιχειρηματίες!)

Κύριε Κονδύλη,

Ἀντιλαμβάνεσθε, πιστεύω, μὲ τὴν ἐγνωσμένη ἐμπειρία σας, ὅτι ἡ ἀπαγόρευση δὲν γίνεται νὰ ἀνακληθεῖ ἐπειδὴ προσβλέπει 1) στὴν ἐντὸς τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ πνευματικὴ ἀνόρθωση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μυστηρίου καὶ τῶν μελλονύμφων καὶ 2) στὴν οἰκονομικὴ ἀπαλλαγή τους ἀπὸ κοσμικὲς σπατάλες καὶ καιροσκοπικὲς τακτικὲς τυχοδιωκτικοῦ καὶ χριστεμπορικοῦ χαρακτῆρα.

Μπροστὰ στὴν αὔξηση τῶν «Συμφώνων Συμβίωσης» θεωρῶ ποιμαντικό μου καθῆκον καὶ εὐθύνη τὴν ἐπανατοποθέτηση τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπάνω στὶς παραδοσιακὲς ῥάγες τῆς Πίστεώς μας μακρυὰ ἀπὸ κοσμικὲς ἐπιρροὲς καὶ κρυφὲς οἰκονομικὲς δοσοληψίες.

Σᾶς παρακαλῶ νὰ ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὴν ἀρχιερατικὴ διαίσθηση καὶ ἐμπειρία τοῦ Επισκόπου σας.

Μὲ εὐχὲς, ἐξαιρετικὴ ἐκτίμηση καὶ ἀγάπη

Ὀ Μητροπολίτης σας

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος