9.4 C
Alexandroupoli
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 2020

Συνεδριάζει το Δημοτ. Συμβούλιο της Ορεστιάδος 

Σήμερα Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017, στις 8 η ώρα το βράδυ – Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν – Ανακοινώσεις, προτάσεις, Ερωτήσεις 

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 05.12.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

- Advertisement -

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Έγκριση πρακτικών Επιτροπής για την ανέγερση του μνημείου «Γενοκτονίας των Ποντίων»Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης

2.Αύξηση ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου ΙΔΑΧ Τσομπανίδου Δήμητρας του Ιωάννη ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων/Δ ́ (παρ. 1 άρθρου 8 Ν.4368/2016 όπως ισχύει).Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3.Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2017.Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

4.Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

5.Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (Δ ́ δόση 2017).Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Γεώργιος Καραγιάννης

6.Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία από το Δήμο Ορεστιάδας και το Νομαρχιακό Σύλλογο ΑμεΑ Ν. Έβρου και έγκριση των δαπανών.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

7.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 358/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών για τη συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας με αδελφοποιημένες πόλεις.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

8.Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

9.Έγκριση υπογραφής της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου

10.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

12.Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

13.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σωληνωτών (διαβάσεων) στο Νεοχώρι και στη Μεγάλη Δοξιπάρα». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

14.Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «Οργάνωση λειτουργίας συστήματος σήμανσης μονοπατιών Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

15.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Καραγιάννης

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

www.elthraki.gr: Φρούδες ελπίδες για την Διακομματική της Θράκης

Δύσπιστοι οι πολίτες για το έργο που θα παράξει η Επιτροπή – Τι δήλωσαν οι ερωτηθέντες στην...

Όχι στην μετακίνηση της 7ης Μ/Κ Ταξιαρχίας από τον Προβατώνα

Το κλείσιμο του Στρατοπέδου «Δελαγραμματίκα» θα είναι καταστροφικό για την τοπική κοινωνία – Τι αναφέρει το ΨΗΦΙΣΜΑ των φορέων της περιοχής –...

H Nτόρα Μπακογιάννη ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της Θράκης

Επισκέφθηκε τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξ/πολης, καθώς και το Επιμελητήριο Έβρου – Συνάντηση με τους θεσμικούς φορείς

Ο Άρειος Πάγος για την Θράκη

Ευρίσκεται προ των ευθυνών του για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» - η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική για την Ελλάδα...

Ετοιμάζεται τώρα να… πολιτευθεί στην Ροδόπη;

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη (ABTTF) Χαλίτ Χαμπίπ Ογλού, καταδικάζει την προσβολή στον Πρόεδρο της «Μητέρας Πατρίδας μας»...

More Articles Like This