Home / Κοινωνια / ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι στυλοβάτες του Έθνους, που όμως φθίνει πληθυσμιακά – Πρέπει να δοθούν κίνητρα και στήριξη – Συγκεκριμένες προτάσεις από τον Σύλλογο “Χριστός Σωτήρ”    

Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά, παραθέτοντας επιστολή του Κεντρικού Συλλόγου Πολύτεκνων Γονέων Ν.Έβρου ‘Χριστός Σωτήρ’ αναφορικά με την εκ νέου νομοθέτηση θεμάτων στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών τα οποία έχουν καταργηθεί από το 2010.

Την επιστολή κατέθεσε το Δ.Σ. του συλλόγου στον βουλευτή με επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του το Σάββατο 03/03.

Περιλαμβάνει μέτρα στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών και των τέκνων τους, ενώ η θέσπισή της πλειοψηφίας εξ αυτών δεν συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος.

***

Προς

Βουλευτή Έβρου κο Δημοσχάκη

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Έβρου ‘ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡ’ μετά από την ηλεκτρονική επικοινωνία που είχε με τα μέλη του και την ανταπόκριση αυτών, όσον αφορά το φορολογικό (αφορολόγητο ποσό, τέλη κυκλοφορίας, επιδόματα) τα θέματα των εκπαιδευτικών (αναπληρωτές-τοποθετήσεις) τα θέματα των μεταγραφών των φοιτητών θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να νομοθετηθούν εκ νέου όλα τα θέματα στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών που αποτελούσαν δημογραφικά κίνητρα τα οποία καταργήθηκαν από το 2010 έως σήμερα και να θεσμοθετηθούν εκ νέου όλα τα μέτρα που αναφέρονται, δηλαδή μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Να επανέλθει το ποσοστό 20% για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους στις προσλήψεις δια μέσου του ΑΣΕΠ όπως ίσχυε.

Να καθιερωθεί και για τις πάσης φύσεως προσλήψεις των εκπαιδευτικών όπως το 20% προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, όπως ισχύει για τις προσλήψεις όλων των άλλων υπουργείων (άρθρο 1, παρ. 3 περ. δ και άρθρο 6 παρ.1και2 του Ν. 3454/2006) προηγουμένων στις τοποθετήσεις των πολυτέκνων γονέων που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι και το 2011, αφού αυτοί έχουν κατάφορα αδικηθεί και μέχρι σήμερα η πλειονότητα αυτών παραμένουν άνεργοι. Το μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού διορισμοί στην εκπαίδευση θα γίνονται. Να επανέλθει η προτεραιότητα των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στον τόπο συμφερόντων τους για καθαρά οικονομικούς και οικογενειακούς λόγους.

Να καθιερωθούν ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυαν από το 1979 για 32 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή που είναι πλησιέστεραστον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη όπου σπουδάζει αδελφός(ή) τους.

Να θεσπιστεί ποσοστό εισαγωγής πολυτέκνων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όπως ισχύει για την εισαγωγή για τις Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας.

Να συμπεριληφθούν και οι Οργανώνεις των πολυτέκνων, όπως γινόταν για 30 χρόνια, στους φορείς διανομής φρούτων, λαχανικών κ. λ. π. (που χορηγούνται με παρέμβαση της Ε. Ε. ως βοήθεια), που τους έθεσε εκτός η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701 Β/14/8/2015 ), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να στερούνται των προϊόντων αυτών. Περαιτέρω να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για την διανομή των προϊόντων αυτών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4111/2013 και του άρθρου 31 του Ν.4172/2013, θεσπίστηκε φόρος πολυτελούς διαβιώσεως για όσους κατέχουν αυτοκίνητα 1928κε και άνω. Δεν προβλέπεται όμως εξαίρεση για τους πολυτέκνους, οι οποίοι εξ ανάγκης και όχι από πολυτέλεια αγόρασαν ένα αυτοκίνητο, για την ασφαλή μεταφορά της οικογένειας τους, που είναι ανάγκη 7θέσιο ή 9θέσιο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας και είναι τουλάχιστον 2000κε. Κατόπιν τούτου επιβάλλεται να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι από το φόρο πολυτελείας, όταν μάλιστα ουδεμία ωφέλεια προκύπτει ουσιαστικώς για το Κράτος, όπως ομολόγησε στη Βουλή και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης (11/1/2016) σε ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ του Κατσίκη.

Σημειώνουμε ότι ο “φόρος πολυτελείας”για το αυτοκίνητο και μόνο αυτός αποκλείει όλες τις πολύτεκνες οικογένειες από:

• Α21 – επίδομα τέκνων

• Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ

• Επίδομα θέρμανσης

Κοινωνικό μέρισμα που δόθηκε το 2017 και από άλλες παροχές ενώ άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες επειδή απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας (για τα αυτοκίνητα) επωφελούνται των ανωτέρω παροχών.

Να επανέλθει η καταργηθείσα διάταξη της παρ.1 του άρθρου 16 του

Ν.3 863/2010, που έδινε τη δυνατότητα στους πολυτέκνους υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να απασχολούνται άνευ περικοπής της συντάξεως τους, καθώς με το νέο καθεστώς (παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.43 87/2016) για τους συνταξιούχους-πολυτέκνους που αναλαμβάνουν εργασία, οι ακαθάριστες συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Να επανέλθουν ως δημογραφικά κίνητρα η επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και η επαναχορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως γινόταν μέχρι το 2009, αφού το κόστος τους είναι μικρότερο από το κόστος του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων Πολυτέκνων.

Να υπάρξει εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ και η εξαίρεση των γραφείων των πολυτεκνικών συλλόγων από τον παραπάνω φόρο. Είναι αδιανόητο να φορολογείται ο πολύτεκνος και να υποχρεούται στην καταβολή ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία του και συμπληρωματικού φόρου όταν η ακίνητη περιουσία του υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00€, όπως αυτό θεσπίστηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4389/2016. Δηλαδή ο άγαμος δεν πληρώνει συμπληρωματικό φόρο για ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000,00€ και το ίδιο ποσό ισχύει και για τον πολύτεκνο με όσα παιδιά και αν αυτός έχει.

Να επανέλθει το αφορολόγητο των παιδιών, όπως καθορίστηκε με το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α/23/4/2010) στις 25.500,00 € για όσους έχουν 4 προστατευόμενα τέκνα και να θεσπιστεί επιπλέον τουλάχιστον 5.000,00€ για κάθε ένα από το πέμπτο και επιπλέον τέκνα και όχι να σταματάει στο τρίτο.

Να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από του ς πλειστηριασμούς.

Να απαλλαγούν οι πολύτεκνοι από την εισφορά αλληλεγγύης, που θεσπίστηκε με το άρθρο 112 του Ν. 4387/2016 και να σταματήσουν οι μειώσεις των κύριων-επικουρικών συντάξεων και μερισμάτων αυτών από του ς συνταξιούχους πολύτεκνους.

Περιμένουμε τις απαντήσεις προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας (1.500).

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Πετροπούλου Αγάπη

Ο Γραμματέας

Θεοδοσίου Γεώργιος