9.4 C
Alexandroupoli
Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Σήμερα Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, στις 8 το βράδυ – Ποια θέματα πρόκειται να συζητηθούν προς λήψιν αποφάσεων

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00′ μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από την κ. Πρόεδρο

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων και απόδοση στα Ν.Π.Δ.Δ.Εισηγητής κ.Κελεσίδης

2.4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 Δήμου ΔιδυμοτείχουΕισηγητής κ.Κελεσίδης

3. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών κοπής θάμνων, ψηλών χόρτων, αυτοφυών δέντρων χώρων πρασίνου – κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου (χρήση 2018) από το υφιστάμενο προσωπικόΕισηγητής κ. Εμμανουηλίδης

4. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών κοπής θάμνων, ψηλών χόρτων, αυτοφυών δέντρων χώρων πρασίνου – κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Μεταξάδων (χρήση 2018) από το υφιστάμενο προσωπικό Εισηγητής κ. Εμμανουηλίδης

5. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»Εισηγητής κ. Εμμανουηλίδης

6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΕ Τ.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ: ΕΛΑΦΟΧΩΡΙ – ΕΥΓΕΝΙΚΟ – ΛΑΔΗ – ΣΟΦΙΚΟ)» Εισηγητής κ. Εμμανουηλίδης

7. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» Εισηγητής κ. Εμμανουηλίδης

8. Απόδοση πιστώσεων μη εγκεκριμένων δαπανών στο Υπουργείο Οικονομίας tk Ανάπτυξης Εισηγητής κ.Δούλιογλου

9. Υποβολή αιτήματος κάλυψης κενών θέσεων με την διαδικασία αναπλήρωσης (Αρθρ. 134 του Ν.4504/2017 Φ.Ε.Κ. Α’ 184/2017) Εισηγητής κ.Κελεσίδης

10. Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων οφειλών Εισηγητής κ.Κελεσίδης

11. Καταγγελία και λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου κεντρικής πλατείας Εισηγητής κ.Κελεσίδης

12. Επί εγγράφου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Εισηγητής κ.Κελεσίδης

13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Ζυγούρη ΠαναγιώτηΕισηγητής κ.Κελεσίδης

14. Μερική ανάκληση της αριθμ. 53/2018 Α.Δ.Σ. ως προς το σκέλος β’: «Επί αιτήσεως για οικονομική ενίσχυση του “Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Πραγγίου”»Εισηγητής κ.Κελεσίδης

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των προμηθειών: α.γραφικής ύλης, σφραγίδων &κλειδιών β. κάδων απορριμμάτων και τροχών αυτών γ.εργαλείων για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων και ανταλλακτικών αυτών δ.χλοοκοπτικών, θαμνοκοπτικών και ανταλλακτικών αυτών ε.ζωοτροφών , για τις ανάγκες του Δ.ΔιδυμοτείχουΕισηγητής κ.Κελεσίδης

16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσίας των: 1.Δαπάνες για ταχυμεταφορές 2.Δαπάνη συντήρησης εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Εισηγητής κ.Κελεσίδης

17. Ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, της Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών, για εκποιήσεις και εκμισθώσεις έτους 2018, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 Εισηγητής κ.Δήμαρχος

18. Ανάκληση της αριθμ.63/2018 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά με την έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 8*. Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου»Εισηγητής κ.Μηνούδης

19. Επί αιτήσεων Δημοτών και ΦορέωνΕισηγητής κ. Πρόεδρος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Latest News

Οι ρυθμίσεις που ζητούν τα Καταστήματα Καφέ-Εστίασης της Αλεξ/πολης

Καλούνται οι Βουλευτές του Νομού Έβρου να συστρατευθούν και να βοηθήσουν Ένας χρόνος έχει περάσει από τις προεκλογικές εξαγγελίες...

4o Πακέτο μέτρων για την οικονομία

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις της Κυβερνήσεως στην Αγορά, λόγω κορωνοϊού - Οι συμπληρωματικές δαπάνες στον Κρατικό Προϋπολογισμό ανέρχονται για Μάρτιο και Απρίλιο,...

Επιτακτική η ανάγκη ανακαίνισης του Σιδ/κου Σταθμού Πυθίου

Ο Ιστορικός Σταθμός του ΟΣΕ πρέπει να ανακαινισθεί και να επαναλειτουργήσει - Πολλαπλά τα οφέλη για τον ακριτικό Νομό μας

Πως εξαπλώθηκε η Ισπανική Γρίπη στην Αλεξ/πολη

Η πανδημία του 1918 βρήκε το τότε  Dedeagats υπό Βουλγαρική Κατοχή - Στην πόλη μας υπάρχει ακόμη το Βρετανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο (τα...

More Articles Like This