9.4 C
Alexandroupoli
Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 2020

«ΗΔΕ ΗΜΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΚΩΝ ΑΡΞΕΙ»

Στη Λίμνη των Πρεσπών, πνίγηκε το φιλότιμο των Ελλήνων – Θα ακολουθήσουν και άλλα…

 

Μοῦ εἶναι ἀδύνατον τοῦτες τὶς ἡμέρες, τὶς τόσο θλιβερὲς, νὰ πατήσω τὸ κουμπὶ τῆς τηλοψίας γιὰ πολιτικὴ ἐνημέρωση.

Μόνο κατὰ διαστήματα τὴν ἀνοίγω γιὰ νὰ δῶ κάποιες «φάσεις» τοῦ παγκοσμίου κυπέλου.

- Advertisement -

Τὰ δελτία εἰδήσεων μοῦ προσφέρουν πληγὲς «ἀπὸ φρικτὸ μαχαίρι», ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Κων/νος Καβάφης.

Ἔτσι τὸ βράδυ τῆς 17ης Ἰουνίου κατέφυγα στὸν παλαιὸ πνευματικό μου σύντροφο, τὸν Θουκυδίδη, καὶ ξεκίνησα πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν ἀνάγνωσή του.

Ἦταν μεσάνυκτα ὅταν ἔφθασα στὴν ἔναρξη τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων Ἀθήνας καὶ Σπάρτης.

Ὁ συνετὸς Σπαρτιάτης βασιλιᾶς Ἀρχίδαμος δὲν ἤθελε τὸν πόλεμο καὶ γι’ αὐτὸ ὅταν ἔφθασε στὰ σύνορα τῆς Ἀττικῆς ἔκανε μιὰ ὕστατη προσπάθεια συνδιαλλαγῆς.

Ἔστειλε κάποιον Μελήσσιπο μὲ προτάσεις εἰρήνης.

Οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέρριψαν τὶς προτάσεις καὶ διέταξαν τὸν Μελἠσσιπο νὰ ἀπέλθει πάραυτα.

Αὐτὸς φεύγοντας ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς Ἀττικῆς εἶπε τὴν ἀξιομνημόνευτη φράση:

«ΗΔΕ ΗΜΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΚΩΝ ΑΡΞΕΙ» (Θουκ. 2, 12).

Δηλαδή, τούτη ἡ ἡμέρα θὰ γίνει ἀρχὴ μεγάλων συμφορῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Δὲν χρειάζεται νὰ ἔχει κανεὶς προφητικὲς ἱκανότητες γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ 17η Ἰουνίου θὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ νέων μεγάλων συμφορῶν γιὰ τὴν Ἑλλάδα γενικῶς.

Ἤδη στὴ λίμνη τῶν Πρεσπῶν πνίγηκε τὸ φιλότιμο τῶν Ἑλλήνων. Θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλα.

Σκέπτομαι μὲ φρίκη τὶ θὰ γίνει, ὅταν κάποια στιγμὴ θὰ ἀναμετρηθοῦν σὲ κάποιο γήπεδο οἱ ἐθνικὲς ὁμάδες ποδοσφαίρου Ἑλλάδος καὶ «Βόρειας Μακεδονίας».

Ἕνας προκλητικὸς λόγος ἀρκεῖ γιὰ νὰ γίνει τὸ γήπεδο μπουρλότο.

Ἀλλὰ μὲ περισσότερη φρίκη σκέπτομαι τὸ ἐνδεχόμενο συναντήσεως δύο ἀθλητικῶν ὁμάδων, ἡ μία τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἡ ἄλλη τῆς Ἀθήνας ἤ τοῦ Πειραιᾶ.

Ἀναλογίζονται οἱ Πολυμετερνίχοι ποὺ ὑπέγραψαν τὴ συμφωνία, τὸ τὶ θὰ γίνει ἄν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἀγῶνα κάποιος προβοκάτορας ἐκτοξεύσει κάποιο προκλητικὸ ἤ ἐμπρηστικὸ σύνθημα ἤ ὑψώσει ἕνα ἀνάλογο πανὼ ποὺ θὰ θίγει τὴν εὐαισθησία εἴτε τῶν βορειοελλαδιτῶν εἴτε τῶν νοτιοελλαδιτῶν.

Οἱ ἀρθρογράφοι ἔχουν ἐκθέσει ὅλους τοὺς ἐνδεχόμενους κινδύνους ἀπὸ τὴν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος Μακεδονία στοὺς Σκοπιανοῦς, ἔστω μὲ τὸ συνοδευτικὸ «Severa».

Καὶ μόνο αὐτὸ κάνει τοὺς Ἕλληνες Μακεδόνες Νοτίους, ἤγουν ὁμοεθνεῖς τῶν Βορείων.

Τοῦτο ὅμως δὲν στέκει οὔτε ἱστορικὰ, οὔτε γεωγραφικὰ, οὔτε πληθυσμιακὰ. Εἶναι μιὰ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ποὺ θὰ σβήσει ἡ γομολάστιχα τῆς Ἱστορίας.

Ἀλλὰ ὡς τὴ στιγμὴ αὐτὴ τόσο στὰ Σκόπια ὅσο καὶ στὴν Ἑλλάδα θὰ δημιουργηθοῦν χαώδεις καταστάσεις.

Μπορεῖ ὁ κ. Σόρρος νὰ ἐπιχαίρει καὶ νὰ συγχαίρει γιὰ τὸ ἐπιτευχθὲν ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ οἱ λαοὶ δύσκολα δέχονται ὁμοιοποιήσεις κατὰ τὸ σχῆμα τοῦ πολτοῦ.

Οἱ δράσεις καὶ οἱ ἀντιδράσεις καὶ στὶς δύο χῶρες θὰ εἶναι ἀπρόβλεπτες.

Μπορεῖ στὸ Μέγαρο Μαξίμου τὰ συγχαρητήρια ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο νὰ φθάνουν σωρηδὸν, ἀλλὰ ὁ κ. πρωθυπουργὸς ἄν εἶχε κλασσικὴ παιδεία θὰ εἶχε διδαχθεῖ τὸ σοφὸ λόγο ποὺ μᾶς ἄφησε ἡ ἀρχαία παράδοση:

«Ἐπαινούμενος ποτε Ἀντισθένης ὑπὸ πονηρῶν, ἔφη: Ἀγωνιῶ μὴ τι κακὸν εἴργασμαι»!

Διερωτῶμαι, ὅλοι ὅσοι συγχαίρουν τὸν πρωθυπουργὸ, κινοῦνται ἀπὸ ἀγαθὲς προθέσεις:

Πιστεύω ὅτι οἱ ὑποσχέσεις γιὰ ἐλάφρυνση τοῦ χρέους καὶ γιὰ τὴ μὴ περικοπῆ τῶν συντάξεων λειτουργοῦν σύμφωνα μὲ τὸ πείραμα τοῦ Παυλὼφ, ποὺ μὲ εἰδικὸ μουσικὸ ἦχο ἔκανε τὰ σκυλάκια ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὡς πειραματόζωα νὰ βγάζουν σάλια χωρὶς νὰ βλέπουν φαγητό.

Δὲν ξέρω τὸ τί ἀπαιτήσεις θὰ ἐγείρουν αὔριο-μεθαύριο οἱ Σκοπιανοὶ ἐπὶ τοῦ λιμένος τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Μέντορά τους, τὴν ἐπίσης γείτονα Τουρκία.

Γιὰ ἕνα ὅμως εἶμαι βέβαιος, ὅτι τὸ κίνημα τῶν «ἐντοπίων», ὅπως ἤδη ὀνομάζονται οἱ ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος σκοπιανόφρονες, θὰ διευρυνθεῖ ἀλλὰ καὶ θὰ ἀναπτύξει ἀκόμη ἐντονώτερη δράση εἰς βάρος τῆς χώρας μας.

Ὅπως γίνεται ἄλλωστε ἐπὶ τόσα χρόνια μὲ τὴν κυκλοφορία βιβλίων καὶ κάθε λογῆς ἐντύπων.

Τὸ σοβαρώτερο κατ’ ἐμὲ εἶναι ὅτι τώρα καὶ μετὰ θὰ ἐνταθεῖ ἡ προπαγάνδιση ἑνὸς ὕπουλου ὁράματος:

ἡ Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ μιᾶς Μακεδονίας ποὺ θὰ περιλαμβάνει καὶ τὰ Σκόπια καὶ τὴ λεγόμενη Μακεδονία τοῦ Πιρίν.

Τοῦτο, ἄν ἐπιτευχθεῖ, σημαίνει ἀποκόλληση τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὁπότε μοιραῖα τὰ σύνορά μας θὰ ἐπανέλθουν στὴν Μελούνα.

Φυσικά, θὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις, ποὺ οἱ φορεῖς τους ὅπως τὸν παλαιὸ καιρὸ θὰ ὀνομασθοῦν «Γραικομάνοι».

Ἤδη ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὴν εὐκολία ποὺ ἔχει νὰ κατασκευάζει ταμπέλλες, ὀνόμασε τοὺς ἀπορρίπτοντες τὴν ὑπογραφὴ τῶν Πρεσπῶν «πατριδοκάπηλους».

Κάπηλος ὅμως σὲ πρώτη σημασία εἶναι ὁ πωλητὴς·

ἄρα πατριδοκάπηλος εἶναι αὐτὸς, γιατὶ αὐτὸς πούλησε τὸ ὄνομα τοῦ μεγαλύτερου τμήματος τῆς πατρίδας.

Αὐτὸς συμπεριφέρθηκε καὶ συμπεριφέρεται σὰν μικρέμπορος.

Τὸ ξαναλέμε: ἡ ὑπογραφὴ τῶν Πρεσπῶν εἶναι σὰν τὸ ξεβούλωμα τῆς φιάλης τοῦ παραμυθιοῦ ἀπὸ τὴν ὁποία ξεπηδοῦν μύρια δαιμόνια.

Στὴ Μακεδονία θὰ ὀργιάσουν ποικίλες προπαγάνδες, ἔτσι ποὺ νὰ μὴν ξέρουμε «ἴντα συντυχαίνουμε», ὅπως λέει ὁ Λεόντιος Μαχαιρᾶς.

Βέβαια θὰ βγοῦν ὑποστηρικτὲς τῆς ὑπογραφῆς ποὺ θὰ λένε ὅτι ἐμεῖς οἱ ἀρνητὲς τῆς ὑπογραφῆς ποὺ θὰ λένε ὅτι ἐμεῖς οἱ ἀρνητές της δὲν ἀγαπᾶμε τὴ… Δύση!

Ἀλλὰ δὲν μᾶς λένε ποιὰ εἶναι τώρα ἡ Ἀνατολὴ πρὸς τὴν ὁποῖα πρέπει κατ’ αὐτοὺς νὰ εἴμαστε ἐχθρικοὶ.

Μήπως ἡ Ρωσσία, μήπως ἡ Κίνα;

Ἄν γιὰ τὸ γινάτι αὐτῶν γονατίσαμε πρὸ τῶν Σκοπιανῶν, τότε καλὸ εἶναι νὰ φοβόμαστε καὶ γιὰ τὰ Ἀντικύθηρα καὶ γιὰ τὴν Ἐλαφόνησο!

Πρὸς Ἀνατολὰς ὅμως βρίσκεται καὶ ἡ Τουρκία, ποὺ σύντομα, βλέποντας τὴν εὐκαμψία μας ἔναντι τῶν Σκοπιανῶν, θὰ ἀπαιτήσει νὰ μὴ λέμε Θράκη τὴ δική μας Θράκη!

Πάντως κάτι θὰ ἀπαιτήσει…

Σαράντος Καργάκος

Ἱστορικός, συγγραφέας

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

«ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΔΙΟΔΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ»

Ψήφισμα των Δημάρχων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης – Συγκροτείστε Υγειονομικά Κλιμάκια στα Τελωνεία Νυμφαίας Ροδόπης και Ορμενίου...

Σ’ ένα βουνό ανέβηκα

Σ' ένα βουνό ανέβηκα να πάρω λίγο αέρα βουνό που...

3 φορές στο βάθρο η Λέσχη Μοτοσικλετιστών Έβρου Αλεξανδρούπολης!

Ο τρίτος αγώνας πανελληνίου πρωταθλήματος Motocrossπραγματοποιήθηκε στις 4-5/07 στην πίστα της Προσοτσάνης, Δράμας με συνδιοργανωτή την ΛΕ.Μ.Ε.

Πινγκ-πονγκ: 2οςστην Ελλάδα ο Κίμων Μήτκας

Ιδανικά ολοκληρώθηκε το τριήμερο ο τελικός του πανελληνίου πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης των παίδων στο Σ.Ε.Φ., με την ανάδειξη του...

More Articles Like This