9.4 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Σήμερα Τρίτη 17 Ιουλίου 2018, στις 8 η ώρα το βράδυ – Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, προς λήψη αποφάσεων

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 17.07.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης

- Advertisement -

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 102/2018 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά τον Ισολογισμό οικ. έτους 2017

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

Έγκριση υποβολής πρότασης Δήμου Ορεστιάδας στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2017-2018» με τίτλο: Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς»  από τη Γενική γραμματεία Αθλητισμού προς το Δήμο Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.) με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας»

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου & Περιβάλλοντος Ιωάννης Παπαϊωάννου

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης  στο διαδίκτυο Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Σύλλογο Γυναικών Σπηλαίου του «Ανταμώματος Απανταχού Τριγωνιωτών» που θα πραγματοποιηθεί στις 22.8.2018  και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση διοργάνωσης θεατρικής παράστασης από το Δήμο Ορεστιάδας στην Τ.Κ. Δικαίων, τον οικισμό Διλόφου και την Τ.Κ. Φτελιάς και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση φιλοξενίας προσκεκλημένων στο πλαίσιο της 24ης Συνάντησης Νέων Άρδα 2018 και πραγματοποίησης των δαπανών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ- 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Επανέγκριση 3ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.», προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τόκοι υπερημερίας του έργου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Ορισμός συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμήθειας «Εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης –εξαερισμού του Δημοτικού κολυμβητηρίου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/20018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Πύργου.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 13/20018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση σχολικού χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την επέκταση οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ)

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση παραίτησης από μισθωτήριο αγροτεμαχίου

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Καραγιάννης

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Ασύμμετρη απειλή από τα τουρκικά… drones!!!

Τουρκικά dronesέχουν κάνει την εμφάνισή τους στον Έβρο και σε ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και συνιστούν μία ασύμμετρη απειλή...

Ενδιαφέρον των ΗΠΑ για Σούδα, φρεγάτες και Αλεξανδρούπολη

Τα μηνύματα που θα στείλει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Μάϊκ Πομπέο, θα έχουν ιδιαίτερη σημασία, πριν από την έναρξη των...

Ορκίστηκε στην Αλεξ/πολη ο Κων/νος Μητσοτάκης

Ο γιος του Πρωθυπουργού θα υπηρετήσει την θητεία του στο Πυροβολικό – Υπερήφανος δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Έφυγε το κόκκινο γλυπτό από το Ηρώον

Θα τοποθετηθεί στο νέο παρκάκι δίπλα στην «ΑΡΓΩ» – Διορθώνεται μια λανθασμένη επιλογή του Ε. Λαμπάκη

Απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας νομιμοποίησης

Για τους Κτηνοτρόφους του Έβρου, που έχουν σταβλικές εγκαταστάσεις εντός Δασικών περιοχών

More Articles Like This