9.4 C
Alexandroupoli
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2020

ΘΑ ΜΕΤΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ… ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΠΟΥ ΤΡΩΜΕ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει σε παρακολούθηση Πιστωτικές Κάρτες, Δάνεια, Λογαριασμούς ΔΕΚΟ – κινητών, καταθέσεις και ακίνητα, μέσω του Περιουσιολογίου που ετοιμάζει 

   

Πριν από καιρό, με την υπογραφή του Δευτέρου Μνημονίου, έγραφε πρωτοσέλιδα η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, ότι σε λίγο καιρό, «ΘΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ».

Μετά το Τρίτο Μνημόνιο, που πανηγυρίζει η Κυβέρνηση για την λήξη του, ήρθε και το Τρίτο τελείως αχρείαστο Τέταρτο Μνημόνιο που αποτελεί την Ταφόπλακα στα όνειρά και τις Ελπίδες των Ελλήνων.

- Advertisement -

Έτσι λοιπόν η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μηχανεύεται νέους τρόπους και συστήματα, για να «πατάξει» δήθεν την φοροδιαφυγή.

Και αυτά είναι μεταξύ άλλων, το …Περιουσιολογιο που οδηγεί στο «Φακέλλωμα» 8,5 εκατ. Ελλήνων Πολιτών.

***

Τέσσερις γραμμές ἀφιέρωσε ὅλες καί ὅλες ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας στήν πρόσφατη συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου γιά νά περιγράψει τίς «μεταρρυθμίσεις» πού πρέπει νά γίνουν μέ δική μας πρωτοβουλία, ἀκόμη καί ἄν δέν μᾶς τίς ζητοῦσαν οἱ δανειστές. Μεταξύ αὐτῶν τό κτηματολόγιο, τό δασολόγιο καί κυρίως τό περιουσιολόγιο. Δέν ἐξήγησε ὅμως τί σημαίνουν αὐτές. Οὔτε πῶς «συνδέονται» μεταξύ τους. Προτίμησε νά ἐπικεντρώσει τήν ρητορεία του στήν αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ, τό φιλολαϊκό σκέλος τῶν ἐξαγγελιῶν του δηλαδή. Λογικό ἀπό τήν πλευρά του.

Τί νά ἐξηγήσει ἕνας «ἀριστερός» πρωθυπουργός στούς Ἕλληνες; Πώς κατ’ ἐντολήν τῆς τρόικα δημιουργεῖται στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἕνας «μεγάλος ἀδελφός», μία βάσις δεδομένων, τό περιουσιολόγιο, στό ὁποῖο θά συγκεντρώνονται πληροφορίες πού δέν περιορίζονται μόνο στήν καταγραφή τῆς κινητῆς καί τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί στήν παρακολούθηση τῆς καθημερινῆς διαχειρίσεως τῶν δαπανῶν τους (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πιστωτικές κάρτες, δαπάνες μέσω capital controls, ἀσφαλιστικά συμβόλαια, λογαριασμοί σταθερῆς-κινητῆς τηλεφωνίας); Δέν θά μποροῦσε νά τό πεῖ. Γνωρίζει ὅμως καλά πώς γιά νά ἔχει τήν ἀνοχή τῶν δανειστῶν ὅταν ἐπιχειρήσει νά ὑλοποιήσει τό σχέδιο διανομῆς τοῦ ὑπερπλεονάσματος ἀλλά καί νά ἀναβάλει ἐπ’ ὀλίγον τήν μείωση τῶν συντάξεων πρέπει νά τά «δώσει» ὅλα: Καί τό «φακέλωμα» τῶν 8,5 πολιτῶν φορολογουμένων, τύπου «πόθεν ἔσχες» ἀλλά καί τήν ἔναρξη 30.000 πλειστηριασμῶν.

Καί τοῦτο διότι ἡ τρόικα δίδει μεγάλη σημασία στήν λειτουργία τοῦ περιουσιολογίου ἀφοῦ ἐκτιμᾶ ὅτι θά ἀποτελέσει βασικό ἐργαλεῖο γιά τήν ἄσκηση φορολογικῆς πολιτικῆς, τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς καί τοῦ παράνομου-ἀδικαιολογήτου πλουτισμοῦ.

Όπως γράφει η «Ἑστία»  τρόικα θέλει νά ἐξασφαλίσει ὅτι ἕνα ἔργο πού ἐξαγγέλθηκε γιά πρώτη φορά πρίν ἀπό ὀκτώ χρόνια ἐπί ΠΑΣΟΚ (ὑπουργός Γιῶργος Παπακωνσταντίνου) καί προχωροῦσε ἕως τώρα μέ ρυθμούς χελώνας θά ὑλοποιηθεῖ ἄμεσα ἀπό τήν «ἀριστερή» κυβέρνηση, μετά τήν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό τό μνημόνιο.

Πρόκειται, βεβαίως, γιά ἕνα πλῆρες «φακέλωμα» τῶν φορολογουμένων, γιά τό ὁποῖο διατυπώνονται ζωηρές ἐνστάσεις πού συνδέονται μέ τήν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί τούς κινδύνους πού μπορεῖ νά δημιουργήσει στούς φορολογουμένους. Ὁ ὑφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει ὅτι τό ἀργότερο ἕως τά τέλη τοῦ μηνός θά πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος ὁ σχεδιασμός τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας, ὥστε αὐτή νά παραδοθεῖ στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί τήν ΑΑΔΕ γιά νά ἀκολουθήσει τόν Ὀκτώβριο ἡ ἔνταξις στήν πλατφόρμα τοῦ συνολικοῦ ὄγκου τῶν πληροφοριῶν.

Ήδη συγκεντρώνονται τά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν σέ πληρωμές δανείων, πιστωτικές κάρτες, ἔσοδα ἀπό πώληση περιουσιακῶν στοιχείων, ἀσφάλιστρα, ἀποζημιώσεις, δωρεές ἀλλά καί δεδομένα πού ἀφοροῦν στίς δαπάνες πού πραγματοποιοῦν οἱ φορολογούμενοι, ὅπως τά ποσά πού ξοδεύουν γιά ἠλεκτρικό ρεῦμα, νερό, κινητή καί σταθερή τηλεφωνία ἀλλά καί πληρωμές γιά ἀσφαλιστικά συμβόλαια.

Στό περιουσιολόγιο θά συγκεντρωθοῦν σταδιακῶς ὅλες οἱ πληροφορίες πού ἀφοροῦν σέ: ἀκίνητα, ὀχήματα, μετρητά, ἐπενδυτικό χρυσό, ἐναέρια μέσα μεταφορᾶς, σκάφη ἀναψυχῆς, μετοχές, ἑταιρικά μερίδια, ἑταιρικές μερίδες, συμμετοχές σέ ἐπιχειρήσεις ὁποιασδήποτε μορφῆς, τραπεζικούς λογαριασμούς, ὁμόλογα, ἔντοκα γραμμάτια, ἀμοιβαῖα κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καί λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα καί ὑπηρεσίες, κινητά μεγάλης ἀξίας.

Ἐν συνεχεία, ἐντός τοῦ Νοεμβρίου θά δοθεῖ δίμηνη ἤ τρίμηνη διορία στούς φορολογουμένους νά εἰσέλθουν στήν πλατφόρμα καί νά ἐλέγξουν ἐάν τά στοιχεῖα πού ἔχουν εἰσαχθεῖ εἶναι ὀρθά καί ἀποτυπώνουν τήν πραγματική περιουσιακή κατάστασή τους. Στήν περίπτωση πού διαπιστώσουν ὅτι ὑπάρχουν λάθη θά μποροῦν νά τά διορθώνουν. Οἱ φορολογούμενοι πού δέν θά δηλώσουν κάποιο περιουσιακό στοιχεῖο τους θά κινδυνεύουν μέ αὐστηρές κυρώσεις, πού μπορεῖ νά προβλέπουν ἀκόμη καί δήμευση τῆς περιουσίας τους. Στό ἐπιχειρησιακό πρόγραμμα τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων γιά τό 2018 προβλέπεται ὅτι τό περιουσιολόγιο θά λειτουργήσει τόν Μάρτιο τοῦ 2019, καί ἀναφέρεται ὅτι θά περιλαμβάνει τό ὑποσύστημα ὅλων τῶν ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων καθώς καί δυνατότητες συσχετίσεως τῆς περιουσίας τους μέ ἄλλες πληροφορίες χρήσιμες στή Φορολογική Διοίκηση γιά νά ἐντοπίζει περιπτώσεις ἀποκρύψεως εἰσοδημάτων ἤ περιουσιακῶν στοιχείων.

***

Σημείωση Ε.Θ.:

Δηλαδή αν καταλάβατε καλά το σύστημα με το «Φακέλωμα» των Ελλήνων, από την πρώτη φορά Αριστερά, θα μας οδηγήσει σε παρακολούθηση, πόσες μπουκιές ψωμί τρώμε κάθε μέρα, ώστε το «Σοβιέτ» ανάλογα να μας φορολογεί !!!

Και πολύ φοβούμεθα πως πλησιάζει η ώρα, για να μας βάλουν και το «κοντέρ» στην αναπνοή που σαν «κακοί» Προφήτες, λέγαμε.

Σ. Κ.

 

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

www.elthraki.gr: Φρούδες ελπίδες για την Διακομματική της Θράκης

Δύσπιστοι οι πολίτες για το έργο που θα παράξει η Επιτροπή – Τι δήλωσαν οι ερωτηθέντες στην...

Όχι στην μετακίνηση της 7ης Μ/Κ Ταξιαρχίας από τον Προβατώνα

Το κλείσιμο του Στρατοπέδου «Δελαγραμματίκα» θα είναι καταστροφικό για την τοπική κοινωνία – Τι αναφέρει το ΨΗΦΙΣΜΑ των φορέων της περιοχής –...

H Nτόρα Μπακογιάννη ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της Θράκης

Επισκέφθηκε τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξ/πολης, καθώς και το Επιμελητήριο Έβρου – Συνάντηση με τους θεσμικούς φορείς

Ο Άρειος Πάγος για την Θράκη

Ευρίσκεται προ των ευθυνών του για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» - η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική για την Ελλάδα...

Ετοιμάζεται τώρα να… πολιτευθεί στην Ροδόπη;

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη (ABTTF) Χαλίτ Χαμπίπ Ογλού, καταδικάζει την προσβολή στον Πρόεδρο της «Μητέρας Πατρίδας μας»...

More Articles Like This