9.4 C
Alexandroupoli
Πέμπτη, 13 Αυγούστου, 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξ/πολης

Σήμερα Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, στη 1 το μεσημέρι – Ποια είναι τα θέματα που θα συζητηθούν

 

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 25.07.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (22η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10, το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

- Advertisement -

1) Για το 1ο  θέμα,  επειδή πρέπει να ενισχυθούν οι κωδικοί λόγω  δικαστικών δαπανών,  δαπανών που προέκυψαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και να δημιουργηθούν κωδικοί εσόδων και εξόδων για έκτακτες χρηματοδοτήσεις που θα λάβει ο Δήμος από το Π.Δ.Ε. 

2) Για το 2ο  θέμα  επειδή οι αιτούντες επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019 

3) Για το 3ο θέμα, επειδή  πρέπει να ολοκληρωθούν ,το συντομότερο, οι διαδικασίες πρόσληψης μουσικών προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Ωδείου.

4) Για το 4ο θέμα, επειδή η σύμβαση , υπογράφηκε στις 12/7/2019 οπότε δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η προμήθεια του εν λόγω θόλου.

5) Για το  5ο θέμα, επειδή η προμήθεια  δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου λόγω καθυστέρησης έγκρισης των οικίσκων του Μουσικού λυκείου από την Εφορεία Νεότερων  Μνημείων στην Ξάνθη και το τοπικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).

6) Για το 6ο θέμα, επειδή απαιτείται ο ορισμός της επιτροπής για να ολοκληρωθεί το έργο τεχνικά και οικονομικά.

7) Για το 7ο  θέμα , επειδή η χορήγηση νέας παροχής ρεύματος για το φωτισμό της πλατείας πλησίον «ΑΡΓΩ» κρίνεται άμεσα αναγκαία για την ολοκλήρωση και ασφαλή λειτουργία του έργου ¨Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη¨ .

8) Για τα θέματα 8 ,9, επειδή επίκειται έναρξη εργασιών στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης, για τις οποίες εργασίες απαιτείται παραλαβή και έγκριση από τις επιτροπές που αναφέρονται στα εν λόγω θέματα.

9) Για τo 10o θέμα, επειδή πρέπει να διαγραφεί το πρόστιμο στο όνομα του φερόμενου ιδιοκτήτη, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός του, όσον αφορά την Εφορία.

10) Για το 11ο  θέμα, επειδή  προέκυψαν υλικές ζημιές σε σχολεία από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα

Το πινάκιο

1. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Κατσιάνης Α.)

2. Διαγραφή οφειλής τέλους 0,5% (2,00% έως την 01/01/2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, πλέον προσαυξήσεων, από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής (εισηγ. κ. Κατσιάνης Α.)

3. Ορθή επανάληψη της αριθ. 83/2019 Α.Δ.Σ. ¨ Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μουσικών)  με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου¨ (εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

4. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» (εισηγ. κ. Ρούφος Ε.)

5. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της προμήθειας:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ» (εισηγ. κ. Ρούφος Ε.)

6. Ορισμός  συγκρότησης   Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους για την σύνταξη νέων τιμών του έργου:  «Κατασκευή Κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξανδρού- πολης» (εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας για τη χορήγηση νέας παροχής ρεύματος για το φωτισμό της πλατείας πλησίον «ΑΡΓΩ»¨ (εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

8. Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MONΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» (εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

9. Συγκρότηση  Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου:  «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη» (εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

10. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην  κ. Π.Π. του Α. (εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

11. Έκτακτη επιχορήγηση στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή (εισηγ. κ. Αετόπουλος Κ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης 

  

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

www.elthraki.gr Δυσαρέσκεια των πολιτών από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Τι δήλωσαν στην ηλεκτρονική δημοσκόπηση της «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ», για τα έργα που μέχρι στιγμής έχουν γίνει 

Πεζοπόροι και ποδηλάτες στην Παν/πολη Κομοτηνής

Υπεγράφη η Σύνδεση για δημιουργία Δικτύου μονοπατιών-πεζοπορικών διαδρομών και θέσεων υπαίθριας αναψυχής Υπογράφηκε την...

Τι ήθελε ο Ακάρ στα σύνορα του Έβρου;

Επισκέφθηκε μονάδες στην Αδριανούπολη, με όλη την ηγεσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων Στα σύνορα...

Αντικατάσταση οργάνων σε παιδικές χαρές Νέας Χηλής

Και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για την προστασία των παιδιών από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης Στο...

Ποιάν ΑΟΖ θα… υπερασπισθούμε;

Αυτήν που δεν ανακήρυξαν ποτέ οι Πολιτικοί μας; - Στόχος της Τουρκίας είναι η Ιστορική Ταπείνωση της Ελλάδος, με την κατάληψη του...

More Articles Like This