ΖΑΜΑΝΦΟΥ

Να  καταργηθεί

η αναγραφή του θρησκεύματος

στα πτυχία, απολυτήρια κ.τ.λ

το λένε οι «εταίροι».

 

Να  καταργηθεί 

το ιερό σύμβολο της Χριστιανοσύνης 

ο «Σταυρός», το λένε οι αλλόθρησκοι

το θέλουν τα μπαχαλόπαιδα.

 

Να  καταργηθεί

ότι αφορά «προσωπικά δεδομένα»

αυτό επιτάσσει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

οι ξένοι φωστήρες.

 

Έτσι, όταν μας αλώσουν –

μια μέρα ίσως αυτοκαταργηθούμε

και εμείς- ως λεηλατημένοι.

 

Ο τελευταίος Έλληνας

κλείνοντας την πόρτα  

αποκλείεται με τη λογική

να μας συγχωρέσει.-

 

Ηλίας ΤΑΣΣΟΣ 

Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α) 

Αλεξανδρούπολη