9.4 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 4 Απριλίου, 2020

Να δοθεί οριστική λύση στις καλύβες του Δέλτα 

Αποτελούν τα «Μάτια» και τα «Αυτιά» μας στο Δέλτα του ποταμού Έβρου – Επιστολή του Βουλευτή κ. Αναστ. Δημοσχάκη, στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εθνικής Άμυνας

Επιστολή απέστειλε προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Εθνικής Άμυνας & Τουρισμού ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης με το αίτημα να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία (παράταση των προβλεπομένων του άρθρου 128 του Ν.4495/2017) έως ότου εκδοθεί το νέο ΠΔ, με το  οποίο θα δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα των πρόχειρων καταλυμάτων στην περιοχή του Δέλτα του Έβρου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, το 2017 ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος ο οποίος έδινε διετή παράταση στους χρήστες των καταλυμάτων προκειμένου να προβούν σε ενέργειες νομιμοποίησης των Καλυβών.

Η συγκεκριμένη προθεσμία εκπνέει στις 9  Νοεμβρίου, απειλώντας την διατάραξη της συνολικής λειτουργίας της νευραλγικής περιοχής του Δέλτα Έβρου. Μάλιστα, η τυχόν κατεδάφιση των καλυβών θα αποτελέσει ένα καίριο πλήγμα στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (ψαράδες, αγρότες, κυνηγοί κλπ) καθώς επίσης θα οδηγήσει στη δραστική μείωση της ανθρώπινης παρουσίας που είναι αναγκαία στη περιοχή.

Με την παρούσα επιστολή, ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Α. Δημοσχάκης, υποβάλει το αίτημα της παράτασης για όσα αναφέρονται στο άρθρο 128 του  Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017) έως την έκδοση του νέου νομοθετήματος (ΠΔ)  προκειμένου να μην κατεδαφιστούν τον ερχόμενο μήνα οι Καλύβες στο Δέλτα του Έβρου.

Μάλιστα, δέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο στην Αλεξ/πολη το Δ.Σ. του συλλόγου «Αινήσιου Δέλτα Έβρου» , το οποίο του κατέθεσε  υπόμνημα με τις απόψεις τους για την τροποποίηση του άρθρου 128 του  Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017) και το οποίο υποβλήθηκε στους συναρμοδίους Υπουργούς & επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Τύπου.. ως ακολούθως.

Θέμα: Καλύβες στο Δέλτα

κ. Δημοσχάκη κατόπιν εποικοδομητικής συζητήσεως που είχαμε στο γραφείο σας  για το μείζον θέμα οριστικής λύσης  ως προς την νομιμοποίηση των καλυβών, προτείνουμε την τροποποίηση του νόμου ως εξής:

Το άρθρο 122  του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως εξής:

Οι κείμενες  στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κατασκευές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων ιγ και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται:

αα) Έγγραφη βεβαίωση του αρμοδίου Ο.Τ.Α. σχετικά με την συναίνεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.

ββ) Θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου φορέα διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής.

β. Οι σχετικές κατασκευές αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθος τους, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξη τους στο χώρο, με ευθύνη του κάθε δήμου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν αίτησης εγκρίνεται από το Αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια οι μορφολογικοί κανόνες, το είδος, το μέγεθος και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. 

Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει τμήμα ή σύνολο εκτάσεως που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές, καθώς και όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

γ. Οι κάτοχοι των  καλυβών  που θα συμμορφωθούν με τις ανωτέρω υποχρεώσεις, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, και τα πρόστιμα που τυχόν έχουν επιβληθεί διαγράφονται από κάθε αρμόδια υπηρεσία ( δασαρχείο, κτηματική υπηρεσία, πολεοδομία, Δου κλπ ), με την επίδοση της απόφασης, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

ε. Μέχρι την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω, αναστέλλεται κάθε απόφαση κατεδάφισης, κάθε εκτέλεση είσπραξης προστίμων, και η επιβολή κάθε ποινικής  κύρωσης που απορρέει από τις διατάξεις περί αυθαιρέτων και του Ν.Δ. 1539/1938. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΝΗΣΙΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Latest News

Οι ρυθμίσεις που ζητούν τα Καταστήματα Καφέ-Εστίασης της Αλεξ/πολης

Καλούνται οι Βουλευτές του Νομού Έβρου να συστρατευθούν και να βοηθήσουν Ένας χρόνος έχει περάσει από τις προεκλογικές εξαγγελίες...

4o Πακέτο μέτρων για την οικονομία

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις της Κυβερνήσεως στην Αγορά, λόγω κορωνοϊού - Οι συμπληρωματικές δαπάνες στον Κρατικό Προϋπολογισμό ανέρχονται για Μάρτιο και Απρίλιο,...

Επιτακτική η ανάγκη ανακαίνισης του Σιδ/κου Σταθμού Πυθίου

Ο Ιστορικός Σταθμός του ΟΣΕ πρέπει να ανακαινισθεί και να επαναλειτουργήσει - Πολλαπλά τα οφέλη για τον ακριτικό Νομό μας

Πως εξαπλώθηκε η Ισπανική Γρίπη στην Αλεξ/πολη

Η πανδημία του 1918 βρήκε το τότε  Dedeagats υπό Βουλγαρική Κατοχή - Στην πόλη μας υπάρχει ακόμη το Βρετανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο (τα...

More Articles Like This