9.4 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 4 Απριλίου, 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξ/πολης

Την προσεχή Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, στις 6 το απόγευμα – Ποια είναι τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 25.10.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (35η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.

2. Τροποποίηση της 495/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης¨» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Τροποποίηση της 496/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.  ¨Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης¨» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος) 

4. Τροποποίηση της 501/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός  μελών της Επιτροπής Κυκλοφορικών Ρυθμίσεων του Δήμου  Αλεξανδρούπολης (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010)» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ιδιότυπης  Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΦΕΡΩΝ» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Έγκριση πρόσληψης 15 ΥΕ 16 Εργατών Γενικά/Συνοδών Απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Οκτάμηνης διάρκειας (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κ.)

7. Έγκριση πρόσληψης 30 ΥΕ 16 Εργατών Γενικά/Συνοδών Απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης διάρκειας (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κ.)

8. Έγκριση πρόσληψης 3 οδηγών ΔΕ 29 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κ.)

9. Νομιμοποίηση εξουσιοδοτημένων προσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ορισμός υπολόγου/ων διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών πλην ΤτΕ) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού διδάκτρων Ωδείου, παραρτήματος αυτού Δημοτικής Ενότητας Φερών και Εργαστηρίου Εικαστικών (Εισηγ. κ. Κολλάρου Μ.)

11. Έγκριση της 94/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”9η  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019” (Εισηγ. κ. Γκαμπιτσάκης Ζ.)

12. Έγκριση της 96/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμου” (Εισηγ. κ. Γκαμπιτσάκης Ζ.)

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ-Ισοζυγίου του έργου «Επισκευή-συντήρηση κτιρίων όρχου οχημάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο ειδικό Δημοτικό Σχολείο» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης» (Εισηγ. κ. Χρυσοχοΐδου Δ.)

16. Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης( Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)

17. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Δ.Ε. του Δ. (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

18. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Ι.Σ. του Α. (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

19. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο αναθεωρημένο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

20. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης στη  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

21. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος  

Latest News

Οι ρυθμίσεις που ζητούν τα Καταστήματα Καφέ-Εστίασης της Αλεξ/πολης

Καλούνται οι Βουλευτές του Νομού Έβρου να συστρατευθούν και να βοηθήσουν Ένας χρόνος έχει περάσει από τις προεκλογικές εξαγγελίες...

4o Πακέτο μέτρων για την οικονομία

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις της Κυβερνήσεως στην Αγορά, λόγω κορωνοϊού - Οι συμπληρωματικές δαπάνες στον Κρατικό Προϋπολογισμό ανέρχονται για Μάρτιο και Απρίλιο,...

Επιτακτική η ανάγκη ανακαίνισης του Σιδ/κου Σταθμού Πυθίου

Ο Ιστορικός Σταθμός του ΟΣΕ πρέπει να ανακαινισθεί και να επαναλειτουργήσει - Πολλαπλά τα οφέλη για τον ακριτικό Νομό μας

Πως εξαπλώθηκε η Ισπανική Γρίπη στην Αλεξ/πολη

Η πανδημία του 1918 βρήκε το τότε  Dedeagats υπό Βουλγαρική Κατοχή - Στην πόλη μας υπάρχει ακόμη το Βρετανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο (τα...

More Articles Like This