9.4 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, 2021

Το ιστορικό Διδυμότειχο εκτός ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θράκης

Έχει μείνει διαχρονικά στο περιθώριο του Δ.Π.Θ. – «Τώρα θέλουν τη Νοσηλευτική Σχολή Διδυμοτείχου να την στείλουν στην Αλεξανδρούπολη»

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), από της λειτουργίας του το ακαδημαϊκό έτος 1974-75, εφάρμοσε ένα πρωτοποριακό για την Ελλάδα σύστημα διακτινισμού μέσω της πολυεδρικότητας, αρχικά σε Κομοτηνή και Ξάνθη, αργότερα σε Αλεξ/πολη και το 1999 στην Ορεστιάδα και έτσι πέτυχε την ακαδημαϊκή του «εξάπλωση» κυρίως για εθνικούς λόγους σε 4 έδρες πόλεις της Θράκης, αποκλείοντας όμως ανέντιμα μέχρι τώρα μόνο τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία το Διδυμότειχο.

Εν έτει 2020 σήμερα, εδώ και 46 χρόνια από της λειτουργίας του το ΔΠΘ, δεν θέλησε να συμπεριλάβει στις πόλεις έδρες του και την Βυζαντινή Αυτοκρατορική Καστροπολιτεία, το Διδυμότειχο, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Θράκης. Στην τελευταία του πρόταση μάλιστα για επέκταση με 9 νέα Τμήματα, πρότεινε μεταξύ άλλων, ουσιαστικά την κατάργηση του υφιστάμενου Τμήματος Νοσηλευτικής από το Διδυμότειχο και την μεταφορά του στην Αλεξανδρούπολη ως δήθεν νέο Τμήμα, όχι μόνο αδιαφορώντας και παραλείποντας αλλά κυρίως αποκλείοντας επιδεικτικά και δείχνοντας ένα εχθρικό πρόσωπο και χωρίς σεβασμό απέναντι στο ιστορικό Διδυμότειχο.

Έτσι το ενδιαφέρον του ΔΠΘ ως οφείλει για το Διδυμότειχο, όχι μόνο είναι ανύπαρκτο διαχρονικά αλλά και οι ενέργειές του είναι εχθρικές, αφού ενώ ισχυρίζεται ότι με «αυστηρώς αμιγή επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια» διαμοίρασε την «εκπαιδευτική πίτα», τελικά έπραξε τα εντελώς αντίθετα, αγνοώντας πρωτίστως τους εθνικούς λόγους που επιβάλλουν την επέκτασή του και στο Διδυμότειχο.  

- Advertisement -

Πιο συγκεκριμένα η πολυεδρικότητα του ακαδημαϊκού χάρτη του ΔΠΘ, έχει ως εξής:

Από τις 8 υφιστάμενες Σχολές, η κατανομή τους είναι 2 Σχολές στην Αλεξ/πολη, από 1 Σχολή σε Ξάνθη και Ορεστιάδα και 4 Σχολές στην Κομοτηνή.

Από τα 20 υφιστάμενα Τμήματα, η κατανομή τους είναι 5 Τμήματα στην Ξάνθη, 4 Τμήματα στην Αλεξ/πολη, 2 Τμήματα στην Ορεστιάδα και 9 Τμήματα στην Κομοτηνή.

Από το φοιτητικό δυναμικό των πρωτοετών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, η κατανομή τους είναι 864 εισακτέοι στην Ξάνθη, 703 εισακτέοι στην Αλεξ/πολη, 464 εισακτέοι στην Ορεστιάδα, δηλ. συνολικά 2034 εισακτέοι και στις 3 πόλεις μαζί όταν οι εισακτέοι μόνο στην Κομοτηνή είναι 2197.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι όλοι οι δείκτες της παρουσίας του ΔΠΘ είναι άνω του 50% υπέρ της Κομοτηνής έναντι και των 3 άλλων πόλεων μαζί, χωρίς όμως αυτό να δικαιολογείται εξαιτίας του ότι η Κομοτηνή έχει οριστεί ως έδρα του ΔΠΘ.

Παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί το ΔΠΘ να προτείνει την ίδρυση νέων Τμημάτων, 3 στην Κομοτηνή, 3 στην Αλεξ/πολη, 2 στην Ξάνθη, 1 στην Ορεστιάδα και 0 στο Διδυμότειχο και να επιμένει με τον τρόπο αυτό να διευρύνει όλο και περισσότερο την υφιστάμενη ανισότητα μεταξύ των πόλεων της Θράκης, αποκλείοντας συνάμα παντελώς το Διδυμότειχο. Είναι τουλάχιστον ανέντιμο και προφανώς απαράδεκτο να προτείνει το Τμήμα Εργοθεραπείας και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας σε άλλες πόλεις, καθόσον αυτά πρέπει να ενταχθούν στη Σ.ΕΦ.Ε.Υ.Π. με έδρα το Διδυμότειχο και παράλληλα να προσπαθεί να υφαρπάξει το Τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου και να το μεταφέρει στην Αλεξ/πολη.

Όμως και ο Βόρειος Έβρος (Διδυμότειχο και Ορεστιάδα), που αν μη τι άλλο βρίσκεται ανάμεσα στα σύνορα δύο Κρατών (Τουρκία και Βουλγαρία), όπως ουδείς άλλος τόπος της χώρας, έχει το δικαίωμα να ενισχυθεί και να θωρακισθεί μέσω της ίδρυσης σε αυτόν περισσότερων νέων Τμημάτων του ΔΠΘ, για πολύ περισσότερους εθνικούς λόγους απ’ ότι οι άλλες πόλεις.

Αναφορικά με το υπό ίδρυση νέο Τμήμα Εργοθεραπείας σε αντίκρουση όσων ισχυρισμών υποστηρίχτηκαν και δημοσιεύτηκαν πρόσφατα ότι «ακαδημαϊκά συμπληρώνει και αναβαθμίζει το επιστημονικό αντικείμενο του ΤΕΦΑΑ ενώ ξεκινά και το ίδιο αναβαθμισμένο τη λειτουργία του» είναι εντελώς αβάσιμοι, αστήρικτοι και αναπόδεικτοι καθόσον ουδεμία ακαδημαϊκή συνάφεια υφίσταται μεταξύ του Τμήματος Εργοθεραπείας και του ΤΕΦΑΑ.

Αυτό άλλωστε αβίαστα προκύπτει και αποδεικνύεται και μέσα από την καταγγελτική επιστολή διαμαρτυρίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών, όπου σαφέστατα εξηγούν ότι η Εργοθεραπεία δεν μπορεί να συσχετιστεί και υπαχθεί στη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό, λόγω ουδεμίας ακαδημαϊκής συνάφειας μεταξύ τους και συνεπώς δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα συνεπικάλυψης και συλλειτουργίας των. 

Ένα Τμήμα Εργοθεραπείας πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσεται σε μια Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.ΕΦ.Ε.Υ.Π.) όπου εκ των πραγμάτων όπως αναμένεται σε μια τέτοια Σχολή θα μετεξελιχθεί η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ στο Διδυμότειχο και μαζί με το υφιστάμενο Τμήμα Νοσηλευτικής θα συγκροτήσουν από κοινού, δηλ. και τα 2 Τμήματα μαζί, την παραπάνω Σχολή Σ.ΕΦ.Ε.Υ.Π.    

Όλες αυτές οι ρυθμίσεις αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι η Νοσηλευτική Διδυμοτείχου θα εξακολουθήσει να παραμένει και να λειτουργεί εκεί που βρίσκεται τώρα, αντίθετα με τις ορέξεις και εμμονές κάποιων, που φυσικά δεν έχουν την αρμοδιότητα και την δυνατότητα για οτιδήποτε διαφορετικό. Γιατί τελικά, το ποιο Τμήμα ΑΕΙ θα ιδρύεται, το που θα λειτουργεί κάθε Τμήμα και σε ποιο ΑΕΙ θα εντάσσεται αυτό, είναι αναφαίρετο προνόμιο της Κυβέρνησης να καθορίζεται μέσω ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και προφανώς όχι μέσω οιασδήποτε νομοτεχνικής διαδικασίας.

Συνεπώς, η εφαρμογή των αναγραφομένων αποτελεί την ευκαιρία αποκατάστασης των σχέσεων του ΔΠΘ με το ιστορικό Διδυμότειχο, μέσω της υλοποίησης των υποχρεώσεών του, ώστε με την επέκτασή του και σε αυτό με το 21οκαι το 22° Τμήμα του, την 9ηΣχολή του και την 5ηέδρα του, να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο, πλέον της αδιαμφισβήτητης πνευματικής και δημογραφικής θωράκισης και στην ουσιαστική εθνική θωράκιση ολόκληρου του Βόρειου Έβρου.

«ΔιδυμοΚαστροΠολίτης»

spot_img

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

spot_img

Latest News

Μειωμένα 14% τα αλιεύματα στην Ελλάδα!!!

Όμως, οι μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων εντοπίζονται στο Θρακικό Πέλαγος, Θάσο, Καβάλα και Χαλκιδική Μείωση 0,8% σημείωσε ο αριθμός των μηχανοκίνητων...

More Articles Like This