9.4 C
Alexandroupoli
Παρασκευή, 7 Μαΐου, 2021

Επετειακές εκδηλώσεις 17-18 Απριλίου στην Ορεστιάδα

Καθώς ἐφέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τήν κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 καί τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου συμμετέχει στή πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἀνάδειξη τῆς σπουδαιότητας τῆς πολυσήμαντης αὐτῆς ἐπετείου γιά τό παρόν καί τό μέλλον τοῦ Γένους μας, μελετῶντας ἐμβριθῶς τά διδάγματα πού ἐξάγονται ἀπό τό θυσιαστικό ἀγῶνα τῶν ἐνδόξων προγόνων μας. 

Στά πλαίσια αὐτά, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διοργανώνει ἐπετειακές ἐκδηλώσεις, τό διήμερο 17 καί 18 τοῦ μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στή συμβολή τῶν Θρακῶν στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τοῦ 1821 καί τιμώμενη προσωπικότητα αὐτή τοῦ Ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄ (1813-1818), ὁ ὁποῖος στίς 18 Ἀπριλίου 1821 ἀπαγχονίσθηκε στήν Ἀδριανούπολη, κατηγορούμενος ἀπό τήν Ὑψηλή Πύλη, ὅπως καί ὁ διάδοχος του Γρηγόριος ὁ Ε΄ (1818-1821), ὅτι ὑπέθαλψε τό ἔργο τῆς «Φιλικῆς Ἑταιρείας». 

17 Απριλίου 2021 Ώρα: 06:00 ΜΜ  

Θέμα: Η συμμετοχή της Θράκης στον  απελευθερωτικό Αγώνα του 1821

18 Απριλίου 2021 Ώρα: 07:00 ΜΜ 

- Advertisement -

Θέμα: Η συμβολή του Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ! στην απλοποίηση της σημειογραφίας της βυζαντινής μουσικής

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Ἐ π ι σ τ η μο ν ικ ό Σ υ νέδ ρ ιο 

Θέμα· ʺἩ συμμετοχή τῆς Θρᾴκης στόν ἀπελευθερωτικό Ἀγῶνα τοῦ 1821ʺ
(Διαδικτυακῶς) Ἔναρξη: 18.00 

Συντονιστής· Ἐλλογ. κ. Ἐμμ. Βαρβούνης, Καθηγητής Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας Δ.Π.Θ. 

Χαιρετισμός – Εὐλογία 

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἐναρκτήριος Εἰσαγωγική ὁμιλία 

Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής ΔΠΘ.
Ἡ Θράκη πρίν τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί ἡ προετοιμασία τοῦ «Μεγάλου Σηκωμοῦ» στόν θρακικό χῶρο. 

Ἀ ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς 

Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Τσιγάρας, Ἀν. Καθηγητής Δ.Π.Θ, ἐκπρόσωπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.
Ἡ συμμετοχή τοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας Κωνσταντίου στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. 

Πρεσβ. Ἀθανάσιος Γραμμένος, ὑποψήφιος Δρ. Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Α.Π.Θ., ἐκπρόσωπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως. 

Ἡ συνεισφορά τῶν Αἰνιτῶν στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. 

κ. Δημήτριος Κιηγμᾶς, Φιλόλογος, ἐκπρόσωπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
Ἡ συμμετοχή τῆς Ἀδριανούπολης στον ἀπελευθερωτικό ἀγώνα τοῦ 1821. 

κ. Ἀθανάσιος Μουσόπουλος, Φιλόλογος-συγγραφέας-ποιητής, ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπολέως Ξάνθης καί Περιθεωρίου. 1821 καί Θράκη- Ἰδέες καί ἄνθρωποι. 

Καταληκτήριος – Συμπερασματική Ὁμιλία 

Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Μπακιρτζῆς, Ἐπικ. Καθηγητής ΔΠΘ.
Οἱ συνέπειες τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 γιά τή Θράκη καί ἡ ἀνασυγκρότηση τῶν ρωμέικων κοινοτήτων κατά τήν ἑπόμενη περίοδο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Ἀ ρ χ ι ε ρ α τ ικ ό σ υλλ εί τ ο υ ργ ο 

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίων Θεοδώρων Ὀρεστιάδος 

Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, ὡς ἐκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος καί Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ. 

Ἐ π ι σ τ η μο ν ικ ή Ἡ μερ ί ς 

Θέμα· ʺἹερομάρτυς Κύριλλος ὁ ΣΤ’- 200 χρόνια ἀπό τόν ἀπαγχονισμό τουʺ Ἐ π ι σ κ ο π ε ῖ ο Ὀ ρ ε σ τ ι ά δ ο ς Ἔναρξη: 11.00 

Χαιρετισμός 

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ῦ. 

Α’ Συνεδρία 

Πρόεδρος κ. Ἰωάννης Μπάκας, Ἀναπληρωτής Καθηγητῆς Α.Π.Θ. Ἀρχιμ. Κύριλλος Κολτσίδης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Διδυμοτείχου 

Βιογραφικά στοιχεῖα τῆς ζωῆς τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου τοῦ ΣΤ’. 

κ. Γεώργιος Ρυζιώτης, Ἐκπαιδευτικός
Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἀδριανουπολίτης – Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο ΣΤ’ – ἐρευνῶντας τίς πηγές γιά ἕνα νέο βιβλίο. 

Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄ ν θ ι μ ο ς,
Ὑμνογραφική προσέγγιση πρώτης ἀκολουθίας στόν Ἅγιο Κύριλλο τόν ΣΤ’. 

Β’ Συνεδρία 

Πρόεδρος Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄ ν θ ι μ ο ς. 

Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Μπάκας, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Κύριλλος ΣΤ: Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἐραστής σοφίας ὑπό τῶν θείων Γραφῶν ὁδηγούμενος. 

Ἀρχιμ. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου
Θεολογικές καί ποιμαντικές προτεραιότητες τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ ΣΤ’. 

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λιόλιος, κληρικός Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου
Μνῆμες καί μαρτυρίες τῶν κατοίκων τοῦ Πυθίου Ἕβρου, περί τῆς ἁγιότητος τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου τοῦ ΣΤ’ καί περί τῆς ἀνευρέσεως τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του. 

ΕΛΑΝΚΟ

Egnatia Pass

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Νησί Covid-free η Σαμοθράκη!

Αρνητικά όλα τα τεστ για κορονοϊό Τον μήνα Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν από την Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) Σαμοθράκης 191TESTCOVID-19. Τα αποτελέσματα ήταν όλα...

More Articles Like This