Home / Tag Archives: Αναστασια Χρ. Μηλιου (page 2)

Tag Archives: Αναστασια Χρ. Μηλιου

ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

  Σε άμεση συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν την τραπεζική αργία προχώρησε η κυβέρνηση μετά το φαινόμενο που παρατηρήθηκε με επιχειρήσεις (σουπερ μαρκετ, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.τ.λ.) να μην αποδέχονται αυθαιρέτως την πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Ετσι σύμφωνα με τις νέες ...

Read More »

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενήλικων άγαμων θυγατέρων

Με την 2793/2014 απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε έφεση κατά πράξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τη μη μεταβίβαση σύνταξης του αποβιώσαντος πολεμικού συνταξιούχου στην ενήλικη άγαμη θυγατέρα του. Με τις τελευταίες διατάξεις θεσπίσθηκαν σωρευτικά ...

Read More »

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει φέρει πολλές αλλαγές στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Η ανεργία, η μείωση του μισθού σε συνδυασμό με τα σταθερά πάγια έξοδα και την αυξημένη φορολογία, έχουν προκαλέσει πολλες δυσκολίες και δυσχέρειες στις ανειλημμένες υποχρέωσεις των ...

Read More »

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Τι απαιτείται για την απονομή και την παράταση σύνταξης ανα-πηρίας σε ασφαλισμένο του Ι.Κ.Α, του οποίου το σχετικό συνταξιοδοτικό δι-καίωμα, σε περίπτωση εργατικού ατυ-χήματος, δεν συνδέεται με χρονικές προϋποθέσεις; Αρμόδια όργανα να αποφανθούν για τη φύση, τα αίτια, την έκταση ...

Read More »

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

  ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ  ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ   Οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουν ζημιωθεί μεγάλα ποσά από την διαφορά της ισοτιμίας ευρώ-ελβετικού φράγκου. Για να αντιληφθούμε όμως την τάξη μεγέθους της χασούρας των ...

Read More »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

Η μεταβολή του κύριου ονόματος αποφασίζεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά την διαδικασία της εκουσίας διαδικασίας. Η αίτηση συντάσσεται και κατατίθεται στην γραμματεία του δικαστηρίου και ένα αντίγραφο κοινοποιείται στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα. Η αλλαγή του κυρίου ονόματος δεν ...

Read More »

Καταχρηστική μετάθεση και απόλυση εργαζομένου

Μετάθεση εργαζομένου χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα συμφέροντά του: συνιστά καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη και επομένως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Καταχρηστική η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όταν έγινε από τον εργοδότη εξαιτίας της άρνησης του ...

Read More »

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Πολλοί Έλληνες αλλά και ομογενείς του εξωτερικού διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, π.χ. σπίτια και καταστήματα που εκμεταλλεύονται εκμισθώνοντάς τα. Οι ανθρωποι αυτοί τα τελευταία χρόνια υπερφορολογούνται για τα έσοδα απο τα μισθώματα που λαμβάνουν, υποχρεούνται να υποβάλουν ετήσια φορολογική ...

Read More »

Μη νόμιμη η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ

Μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους Σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό του ΙΚΑ «Κάθε παροχή που καταβλήθηκε αχρεώστητα από το ΙΚΑ επιστρέφεται εντόκως». Η απόφαση 4554/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών όμως, κρίνει ότι αντίκειται στην αρχή της ...

Read More »

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΣΥΖΥΓΟΥ

Δικαίωμα διατροφής μετά από την διάσπαση της έγγαμης σχέσης δεν έχουν μόνο τα ανήλικα τέκνα ή τα ενήλικα που αποδεδειγμένα σπουδάζουν αλλά και ο/η σύζυγος που έχει το μικρότερο απο τους δύο εισόδημα, με αίτημα του προς το Μονομελές Πρωτοδικείο ...

Read More »